Obs! Välj rätt termin på kurssidan under Kursstart.

Vårtermin

Avslutande verksamhetsförlagd utbildning (9AVFU3) 

Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning (91ENV1) 

Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning (27,5-30 hp) (92E1V1) 

Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp) , 7,5hp (93BIV3) 

Filosofi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7,5hp (92FSV3) 

Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5hp (92FRV3) 

Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp), 7,5hp (92GEV3) 

Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7,5hp (92KEV3) 

Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) (93MAV1) 

Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-74 hp), 6 hp (93MAV3) 

Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp) (93MAV1) 

Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (41,5-49 hp), 7,5hp (92NKV3) 

Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7,5hp (92REV3) 

Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (92SPV3) 

Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7,5hp (92SAV3) 

Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45 hp), 4,5hp (92TKV3) 

Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp (92TYV3) 

 

Hösttermin