I en lärarutbildning ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det finns vissa grundöverenskommelser kring VFU som är viktigt att du som student, handledare, kursansvarig och professionsmentorer känner till och har läst igenom innan VFU:n.

Här har vi samlat all VFU-information som du behöver.

Guider

Underlag inför VFU och bedömning

A student sits at his school desk and is helped by a teacher squatting next to him.

VFU-översikter och omdömesformulär

Här hittar du allt stödmaterial du behöver för att sätta in de enskilda VFU-kurserna i ett sammanhang.

Valwebben

I Valwebb kan du se din studiegång, din VFU-placering samt göra ditt ämnesval.

Utdrag ur belastningsregistret

Studenten ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Utdraget gäller bara ett år, beställa nytt en gång per år så du kan visa ett gällande utdrag på din VFU-plats vid begäran.

Ladda ner blanketten (pdf)

Tips inför VFU

Inför din VFU

Hur går det till? Hur förbereder jag mig? Catarina Jeppsson och Madelene Liljegren från VFU-teamet informerar.

Maxa din VFU

Hur maxar du din VFU? Catarina Jeppsson från VFU-teamet berättar.

VFU-schema

Placering och ersättning 

Övningsskolor

Utbildning för handledare

Validering och tillgodoräknande

Kan jag validera och tillgodoräkna VFU-kurs?

Har du arbetat som förskollärare eller lärare under en längre sammanhållen tidsperiod, kan du få pröva att validera denna arbetslivserfarenhet för att se om den kan ersätta en VFU-period i förskollärar- eller lärarprogram.

För att du ska kunna få validera en VFU-kurs måste du kunna uppvisa att efterfrågade kunskaper och färdigheter, så kallad reell kompetens, har införskaffats på annat sätt. Det är viktigt att tänka på att detta ofta kräver en relativt stor arbetsinsats av dig som student. Likaså måste den åberopade arbetslivserfarenheten ha skett inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar på.

Ett beslut om tillgodoräknande är inte detsamma som en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. Du är inte heller berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar. Kontakta CSN för att ta reda på vad det innebär/konsekvenser i ditt fall.

Under de veckor som VFU-kursen pågår finns det i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att examen inte kan tidigareläggas utan tillgodoräknandet medför uppehåll i studierna.

Om du önskar tillgodoräkna en kurs och inget annat anges, måste du ansöka om detta senast terminen före kursstart. Om det inte är möjligt, senast åtta veckor före kursstart. Avser du att ansöka om tillgodoräknande gentemot flera kurser, ska du göra en ansökan per kurs.

För ansökan om validering av VFU-kurs 1 på de långa programmen (För ULV, VAL, YRK och KPU – se respektive programsida):

För information om ansökan om validering övriga VFU-kurser: kontakta studievägledarna

Kontakter