VFU - Verksamhetsförlagd utbildning vid lärarutbildningen

VFU-guider
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Inför din VFU
Visa/dölj innehåll

Hur går det till? Hur förbereder jag mig? Catarina Jeppsson och Madelene Liljegren från VFU-teamet informerar.

Hur maxar du din VFU? Catarina Jeppsson från VFU-teamet berättar.

VFU-kurser
Visa/dölj innehåll

VFU-schema
Visa/dölj innehåll

Övrigt VFU
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Utdrag ur belastningsregistret

Studenten ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Utdraget gäller bara ett år, beställa nytt en gång per år så du kan visa ett gällande utdrag på din VFU-plats vid begäran.

Ladda ner blanketten (pdf)

LärarAkuten
Visa/dölj innehåll

VFU utomlands
Visa/dölj innehåll

VFU-kontakter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Övningsskolor för F-3
Visa/dölj innehåll