Verksamhetsförlagd utbildning vid lärarutbildningen

I en lärarutbildning ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det finns vissa grundöverenskommelser kring VFU som är viktigt att du som student, handledare, kursansvarig och kursmentorer känner till och har läst igenom innan VFU:n.

Här har vi samlat all VFU-information som du behöver.

Guider Visa/dölj innehåll

Professions- och utvecklingsguider Visa/dölj innehåll

Stödmaterial för handledare för att hjälpa till att sätta in de enskilda VFU-kurserna i ett programsammanhang och för att bidra till att studenten rustas för att ta helhetsansvar.

Tips inför VFU Visa/dölj innehåll

Inför din VFU

Hur går det till? Hur förbereder jag mig? Catarina Jeppsson och Madelene Liljegren från VFU-teamet informerar.

Maxa din VFU

Hur maxar du din VFU? Catarina Jeppsson från VFU-teamet berättar.

Kurser och schema Visa/dölj innehåll

VFU-placeringar Visa/dölj innehåll

Övningsskolor Visa/dölj innehåll

Dokument Visa/dölj innehåll

Valwebben

I Valwebb kan du se din studiegång, din VFU-placering samt göra ditt ämnesval.

Utdrag ur belastningsregistret

Studenten ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Utdraget gäller bara ett år, beställa nytt en gång per år så du kan visa ett gällande utdrag på din VFU-plats vid begäran.

Ladda ner blanketten (pdf)

Utbildning för handledare Visa/dölj innehåll

Validering och tillgodoräknande Visa/dölj innehåll

Kan jag validera och tillgodoräkna VFU-kurs?

Kontakter Visa/dölj innehåll