VFU - Verksamhetsförlagd utbildning vid lärarutbildningen

VFU-guider

VFU-kurser

VFU-schema

Övrigt VFU

Utdrag ur belastningsregistret

Studenten ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Utdraget gäller bara ett år, beställa nytt en gång per år så du kan visa ett gällande utdrag på din VFU-plats vid begäran.

Om registerutdrag
Ladda ner blanketten (pdf)

Bli kursmentor på Ämneslärarprogrammet

Vi söker dig som:

  • är legitimerad lärare och har erfarenhet av undervisning i ämnena geografi och samhällskunskap
  • har erfarenhet av pedagogiskt arbete i år 7-9 och gymnasiet
  • vill vara med och påverka ämneslärarprogrammet?
  • är väl insatt i grundskolan/gymnasieskolan och deras
    styrdokument?

VFU utomlands för lärarstudenter

VFU-kontakter

Övningsskolor för F-3