VFU - Verksamhetsförlagd utbildning vid lärarutbildningen

VFU-guider

VFU-kurser

VFU-schema

Övrigt VFU

Utdrag ur belastningsregistret

Studenten ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Utdraget gäller bara ett år, beställa nytt en gång per år så du kan visa ett gällande utdrag på din VFU-plats vid begäran.

Om registerutdrag
Ladda ner blanketten (pdf)

VFU utomlands för lärarstudenter

VFU-kontakter

Övningsskolor för F-3