VFU - Verksamhetsförlagd utbildning vid lärarutbildningen

I en lärarutbildning ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning. Det finns vissa grundöverenskommelser kring VFU som är viktigt att du som student, handledare, kursansvarig och kursmentorer känner till och har läst igenom innan VFU:n.

Här har vi samlat all VFU-information som du behöver.

GuiderVisa/dölj innehåll

Professions- och utvecklingsguiderVisa/dölj innehåll

Inför din VFUVisa/dölj innehåll

Hur går det till? Hur förbereder jag mig? Catarina Jeppsson och Madelene Liljegren från VFU-teamet informerar.

Hur maxar du din VFU? Catarina Jeppsson från VFU-teamet berättar.

KurserVisa/dölj innehåll

SchemaVisa/dölj innehåll

Validering och tillgodoräknandeVisa/dölj innehåll

Om du har tidigare studier från ett svenskt eller utländskt universitet eller högskola så kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade på Linköpings universitet. Även yrkesverksamhet eller andra utbildningar kan i vissa fall ha gett dig kunskaper eller färdigheter som kan tillgodoräknas mot högskoleutbildning.

När du ansöker om tillgodoräknande så prövar vi nivå, omfattning, kvalitet, inriktning och lärandemål på det du tidigare studerat mot till exempel den kursplan som du vill tillgodoräkna mot. Du måste vara student vid Linköpings universitet för att kunna ansöka om tillgodoräkning.

Läs mer om validering och tillgodoräkning.

Instruktion och ansökningsblankett för validering av VFU-kurs 1
(Långa program)

Instruktion för tillgodoräkning av verksamhetsförlagd utbildning 1,5 hp

Ansökningsblankett för tillgodoräkning - kurs 1

Coronavirus och VFUVisa/dölj innehåll

Ersättning, utbildning och lärarakutenVisa/dölj innehåll

DokumentVisa/dölj innehåll

Valwebben

I Valwebb kan du se din studiegång, din VFU-placering samt göra ditt ämnesval.

Utdrag ur belastningsregistret

Studenten ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Utdraget gäller bara ett år, beställa nytt en gång per år så du kan visa ett gällande utdrag på din VFU-plats vid begäran.

Ladda ner blanketten (pdf)

VFU utomlandsVisa/dölj innehåll

KontakterVisa/dölj innehåll