Elin Larsson tog examen från möbeldesignprogrammet 2021. I dag jobbar hon med design, inredning och hållbarhet på en arkitektbyrå i Stockholm.

Ung kvinna fotograferad mot väggElin Larsson, alumn från möbeldesignprogrammet. Foto Per Kristiansen

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar på Studio Stockholm Arkitektur, en arkitektbyrå som ligger på Södermalm i Stockholm. Vi har nyligen flyttat till större lokaler och är cirka 40 medarbetare, hälften arkitekter och hälften inredningsarkitekter som arbetar med både hus- och inredningsprojekt.

Vad gör du, beskriv ditt arbete!

– Jag delar min tid; 50 procent på designavdelning och 50 procent med inredningsprojekt, en perfekt kombination! Vi samarbetar ofta i team och inreder framförallt kontor, ibland restauranger. När vi tar fram koncept är vi är med från början och utgår då från kundens värdegrund. Sedan specialritar vi mycket möbler som är specifika för projekten, det är väldigt kul!

– Jag ingår även i kontorets designteam och det finns ytterligare en Malmstensalumn i teamet. Vi tar fram produkter i eget namn och utvecklar produkter som ibland är kopplade till inredningsprojekt, andra gånger kan det vara något som vi upplever saknas på marknaden. Ett sådant exempel är Agile, en skärm på hjul med ljuddämpning.

– Vi har också ett hållbarhetsteam där vi arbetar med att göra det enkelt för kollegerna att fatta hållbara beslut. Det kan handla om återbruk eller som i ett projekt med ett tillfälligt kontor, där vi hyr möbler istället för att allt ska vara nytt. Att tänka hållbart handlar även om materialval, hur mycket material som går åt och om möblers livslängd.

Vad är det viktigaste du har med dig från utbildningen på Malmstens LiU?

– Det är krävs en hel del i det här yrket, att arbeta som inredningsarkitekt innefattar så mycket. En del är att ha koll på konstruktion och det tekniska och det får man verkligen med sig. Sedan är det viktigt att kunna jobba konceptuellt. Det har varit skönt att komma ut på arbetsmarknaden och känna att jag är trygg i mina kunskaper. Även om jag har mycket kvar att lära så har jag med mig en stabil grund. Om jag skulle önska mig något så skulle jag velat ägna mer tid åt rumslighet under studierna.

Vad hade du för förkunskaper när du sökte till Malmstens?

– Jag gick ett år på Konstskolan Basis med inriktning inredning/design. Under min tid på Basis insåg jag att möbler är väldigt kul och så nördade jag in mig på det. Efter det kändes Malmstens helt rätt!

Hur tänkte du kring att arbeta som inredningsarkitekt?

– Först tänkte jag att det kunde vara svårt att ta sig in på arkitektkontor. Men så var det inte, det finns en efterfrågan på inredningsarkitekter, vi behövs!

Var gjorde du din praktik?

– Jag praktiserade en månad hos Matti Klenell Studio där jag sedan började arbeta.

Kandidatprogram i möbeldesign