"Teknik skapas alltid i en specifik kontext. För att maximera teknikens inneboende möjligheter måste vi titta kritisk på kontexten", säger Katherine Harrison, universitetslektor på Tema Genus.

Katherine Harrison, Tema Genus. Foto Charlotte Perhammar

Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens leder till stora samhällsförändringar. Det gör AI till föremål för helt olika typer av forskning. Katherine Harrison, universitetslektor på Tema Genus, har tillsammans med professor Ericka Johnson precis fått medel från WASP-HS för att undersöka hur robotar interagerar med människor.

Robotarna de kommer att studera har olika uppgifter. En typ ska användas i skolundervisning, en annan ska göra rättvisa anställningsintervjuer.

Katherine Harrison och Ericka Johnson kommer, bland annat, att titta på underliggande föreställningar hos dem som skapat tekniken. Till exempel hur robotarnas konstruktörer förstår människors känslor.

– I vår forskning upptäckte vi att de som skapat robotarna ofta tänkte sig känslor om något universellt. De tänkte sig att det var möjligt att programmera en robot så den känner igen känslor hos alla andra, säger Katherine Harrison.

I själva verket är känslor bundna till plats och tid, menar Katherine Harrison. Om konstruktörerna inte tar hänsyn till det kommer robotarna att vara exkluderande.

De robotar som Katherine Harrison kommer att undersöka lär sig genom maskininlärning. Det betyder att de behöver data att lära sig från.

– Men vad händer om de uppgifter som du vill att roboten ska göra kräver data som är svårt att få tag på? Om du använder omvårdnadsrobotar så kan datan du behöver vara känslig av integritetsskäl. Vad gör du då? 

Katherine Harrisons forskning ställer kritiska frågor om teknik, men hon understryker att den inte är teknikfientlig. 

– Det vi gör står inte i motsättning till det utvecklarna gör. Det vi erbjuder gör utvecklingen mer nyanserad och - förhoppningsvis - så att tekniken passar fler personer. 

Hon säger att AI-tekniken har en enorm potential, men att teknik aldrig är neutral.

– Teknik skapas alltid i en specifik kontext. För att maximera teknikens inneboende möjligheter måste vi titta kritisk på kontexten. Vi vill att konsekvenserna av AI ska vara positiva för hela samhället och inte för bara en liten grupp.

 

Läs mer om AI på LiU