Artificiell intelligens, AI, förändrar våra liv

Nyheter inom AI vid LiU

Två män på en scen tar i hand och ler mot publiken, den ena håller i papper

Internationellt erkännande till AI-forskare vid LiU

Den europeiska AI-organisationen EurAI, har utsett pris till postdoktor Mattias Tigers avhandling. Han kan vara den första svenska forskaren att få en sådan utmärkelse.

Demonstration av autonom farkost i Visionen.

ISY-dagen 2024 – AI i samhället, utbildning och forskning

Årets version av ISY-dagen erbjöd bland annat föreläsningar, diskussioner och demonstrationer inom årets tema ”AI i samhället, utbildning och forskning”. Ett tema som både är aktuellt och högst relevant vid Institutionen för systemteknik.

Bilden bestär av två delar: Fyra snittbilder av en hjärna på ena sidan och fyra snittbilder av en annan hjärna på andra sidan

Syntetiska bilder kan spara mycket tid i sjukvården

AI gör det möjligt att snabbt och noga identifiera området som ska strålbehandlas vid behandling av cancertumörer. Men det råder brist på medicinska data att träna AI-modeller med. Försök pågår att träna dem med syntetiska medicinska bilder.

Infografik som med illustrationer visar hur lokala uppdateringar från sjukhusen skickas till ett moln som skickar ny global modell till sjukhus. Den tränade modellen ger personlig sjukvård till patienten.

De utvecklar medicinsk AI utan att dela känslig information

Känslig data får inte delas hur som helst. Det gör utveckling av maskininlärningsmodeller för medicinsk bildanalys problematisk. LiU-forskare visar hur sådana modeller kan tränas utan att dela känslig information utanför sjukhusen.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Evenemang om AI

Nyhetsbrev om AI

Artificiell intelligens på LiU

Utvecklingen har gått snabbt framåt sedan LiU 1975 tillsatte Sveriges första professor i datalogi, Erik Sandewall, som 1969 disputerat i det nya ämnet artificiell intelligens. Då var forskningen inriktad mot expertsystem och kunskapsöverföring. Idag ligger tyngdpunkten på maskininlärning, djupinlärning och system som innefattar logiska resonemang och datordrivna beslutsprocesser.

Vid LiU bedrivs framstående forskning, utbildning och samverkan inom flera viktiga AI-områden. Datorseende - djupinlärning där datorer, med hjälp av avancerad bildbehandling och AI, drar egna slutsatser är ett starkt område. Kunskapssystem och avancerat beslutsstöd där logisk slutledning ingår är ett annat. Ett tredje är forskning kring människans plats i systemen, liksom hur vi ska behålla kunskaperna för att kunna ta över om systemen av någon anledning fallerar.

Området AI är brett

och fakultetsövergripande.

Det handlar om rena AI-tekniker

och om tillämpningar av teknikerna. Men också om synen på AI, hur det kommer samhället till del, etiska riktlinjer mm.

LiU är också värd för WASP

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

Några nätverk, centra och grupper relaterade till AI på LiU

Jobba med AI vid LiU

Hur är det att jobba hos oss?

Vad kan man göra i Linköping och Norrköping med omgivning?

Besöker du den här sidan i mobilen? Missa inte övriga AI-sidor:

Föreläsningar om AI

Cybersäkerhet och pålitlighet för samhällsviktiga system

Våra finansiella system, elsystem och transportsystem styrs av mjukvara. Det finns många exempel på vad konsekvenserna kan bli om dessa system hackas.

Forskaren Mikael Asplund berättar om cybersäkerhet och hur bland annat artificiell intelligens kan användas för att göra systemen säkrare.

Från ForskarFredag 2023; Forskarhörnan.

Mer om Mikael Asplund

ChatGPT och andra AI-assistenter

Den tekniska utvecklingen inom språkmodeller och generativ AI har gått snabbt och väckt reaktioner. Många frågar sig i vilken riktning utvecklingen är på väg och vilka konsekvenser den kommer få för samhället.

På 15 minuter berättar professor Marco Kuhlmann om grunderna för hur språkmodeller som ChatGPT fungerar, ger exempel på hur de kan användas och belyser olika etiska, tekniska, sociala och miljömässiga utmaningar kopplade till AI-assistenter.

Från ForskarFredag 29 september 2023; Forskarhörnan.

Mer om Marco Kuhlmann

AI och etik – tre viktiga frågor ni bör ställa innan AI implementeras i er organisation

Lars Lindblom, forskare inom AI och etik vid LiU, berättar i videoklippet om de tre viktigaste frågorna en verksamhet bör ställa sig innan AI implementeras i verksamheten. Han leder uppdragsutbildningen AI och etik som kan skräddarsys för olika organisationer.

Mer om Lars Lindblom

Vill du se fler inspelade föreläsningar om AI?

Du hittar fler föreläsningar nedan samt ytterligare fler om du väljer Scenen för AI i menyn.

Fler föreläsningar om AI

AI i samhället nu och framöver

Föreläsning med professor Fredrik Heintz. Från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

AI-kunskap i skolan

Föreläsning med biträdande professor Linnéa Stenliden. Från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

AI och studieförberedande utbildning

Panelsamtal från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

Fler föreläsningar om AI

AI och yrkesförberedande utbildning

Panelsamtal från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

Hur du använder AI i klassrummet

Föreläsning från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

Människor och maskiner - Jesper Olsson

Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap föreläser om hur litteraturens former färgats av algoritmer och utforskat språket som ett slags artificiell intelligens. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka framtiden som mer än bara en oundviklig förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

Mer föreläsningar om AI

Människor och maskiner - Michael Godhe

Michael Godhe, docent i kultur och mediegestaltning föreläser om hur ett kluster av robotar, androider, datorer och AI har representerats inom science fiction. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka på framtiden som mer än bara en oundviklig förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

AI in Society 
- Hannah Pelikan och Ericka Johnson

Kan maskiner vara intelligenta? Och hur formar artificiell intelligens (AI) vårt samhälle och vårt dagliga liv? Hur kan humaniora och samhällsvetenskap bidra till forskningen om artificiell intelligens? Ericka Johnson, professor i Tema genus, och Hannah Pelikan, doktorand i Språk och kultur samtalar utifrån frågeställningar som tagits upp i seminarieserien AI in Society. Föreläsningen är på engelska. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

När roboten blir bidragshandläggare - Ida Lindgren

Ida Lindgren föreläser om när roboten blir bidragshandläggare. I takt med ökade krav på snabb hantering och ökad kvalitet digitaliseras fler offentliga tjänster. Vad gör digitaliseringen med oss som medborgare och vad gör den för oss? Och hur påverkas de som arbetar inom offentlig förvaltning av digitaliseringen? Vilka värden skapas, och för vem? Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

Fler föreläsningar om AI

När roboten blir bidragshandläggare - Daniel Toll

Daniel Toll föreläser om när roboten blir bidragshandläggare. Många kommuner undersöker möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter. Gör det någon skillnad om en person eller en robot har fattat beslut i våra ärenden? Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

Så påverkar AI jobben, dina anställda och kunder

Vad är AI och vad ska vi ha det till? Med fokus på samhällsnytta, jobb, kunder och konsumenter diskuterar panelen detta samt hur och vilka yrken som påverkas i vårt alltmer digitaliserade samhälle och om vad vi kan förvänta oss av framtidsutveckling inom AI-området. Klippet är ett Goto 10-event som

AI och biologiska nätverk för att individanpassa läkemedelsbehandling 

Se Mika Gustafssons föreläsning om AI och biologiska nätverk för att individanpassa läkemedelsbehandling. Från Populärvetenskapliga veckan 2021.

Mer föreläsningar om AI

Uppkopplade byggplatser - digitalisering, AI och virtual reality i byggandet

Se Martin Rudbergs föreläsning om Uppkopplade byggplatser - digitalisering, artificiell intelligens och virtual reality i byggandet. Från Populärvetenskapliga veckan 2021.

Styrbar artificiell intelligens för drönartrafik

Artificiell intelligens kan användas för att styra obemannad flygtrafik (drönare). Men hur kan vi övervaka och styra artificiell intelligens? Det är en utmaning för utformning av gränsytan mellan människan och systemet. Jonas Lundberg visar en simulering av framtida drönartrafik i städer – och berättar om hur vi kan förstå och utforma styrbar artificiell intelligens, genom interaktiv visualisering. Från Populärvetenskapliga veckan 2022.

När roboten börjar jobba på kommunen - Ida Lindgren

Att låta mjukvarurobotar hantera administration i offentlig sektor sägs förbättra tjänster för oss medborgare samt ge oss mer valuta för skattepengarna. Se Ida Lindgren, universitetslektor och docent i informationssystem, föreläsa om hur din syn påverkas på det offentliga om en robot tagit ett beslut i dina ärenden. Hur de påverkas som får en robot som kollega? Inspelning från Populärvetenskapliga veckan 2020.

Fler föreläsningar om AI

AI för att förstå, manipulera och skapa bilder - Gabriel Eilertsen 

Artificiell intelligens (AI) har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, och speciellt tekniker inom s.k. djupinlärning. Populära tillämpningar inkluderar bl.a. självkörande bilar, ansiktsigenkänning, "deep fakes", språkförståelse och medicinsk diagnostik. Gabriel Eilertsen, biträdande universitetslektor i datorgrafik och bildbehandling, förklarar hur de använder teknikerna inom forskning i medieteknik, för att tolka, förbättra och skapa bilder. Från Populärvetenskapliga veckan 2020.

Vad AI inte kan - Tom Ziemke

En föreläsning om hajpen kring artificiell intelligens (AI) och som belyser några av de begränsningar som datorer och robotar fortfarande har. Från Populärvetenskapliga veckan 2022.