Artificiell intelligens, AI, förändrar våra liv

Nyheter inom AI vid LiU

IVA, Ynnerman och kungligheter studerade AI i Silicon Valley

En svensk delegation besökte Silicon Valley för att ta tempen på områdets utveckling inom artificiell intelligens. Kungligheter, politiker och representanter för Wallenbergssfären och LiU har fått mycket att fundera över.

AI-genererad bild med robot som försöker skriva ordet säkerhet.

Hur kan AI göras säker och användas för att skapa säkerhet?

Nyligen hölls ett heldagsseminarium om AI och Säkerhet vid Linköpings universitet. Seminariet arrangerades av SWECA i samarbete med bland annat Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Polisen.

Erik Sandewall får medalj av kungen

Kungen har tilldelat Erik Sandewall, professor emeritus vid Institutionen för datavetenskap, H.M Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band. Medaljen förlänades den 28 januari och delas ut vid en ceremoni på slottet den 6 juni 2024.

Evenemang om AI

29 februari 2024

Collaborative research seminar: Generative AI and knowledge

kl. 10.30 – 12.00 A Building 3C:817

Generative AI and knowledge work – A routine dynamics perspective. Presenter: Yungchen Sun.

Kontakt

6 mars 2024

Exploring new prerequisites for human-AI decision-making in complex contexts

kl. 15.15 – 17.00 3C:817, A-huset, Campus Valla, Linköping

Välkommen till detta seminariet med Bijona Troqe från LiU. Hon ska prata om "Exploring new prerequisites for human-AI decision-making in complex contexts". Detta seminarieserie anordnas av avdelning för nationalekonomi och täcker olika ämnen inom ekonomi, finans, samt intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande.

Kontakt

20 mars 2024

Modelling Occupational Artificial IntelligenceExposure

kl. 15.15 – 17.00  3C:817, A-huset, Campus Valla, Linköping

Välkommen till detta seminariet med Erik Engberg från Örebro universitet. Han ska prata om "Modelling Occupational Artificial Intelligence Exposure". Detta seminarieserie anordnas av avdelning för nationalekonomi och täcker olika ämnen inom ekonomi, finans, samt intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande. Våra seminarier och föreläsningar är öppna för alla och vi ser fram emot att träffa dig på ett av våra evenemang!

Kontakt

25 mars 2024

LiU Lunchklubben: AI och dess samhällspåverkan i vår nära framtid

kl. 11.45 – 13.00 Norrköping Science Park, Källvindsgatan 5

AI har slagit igenom på bred front i samhället, men än så länge har vi bara skrapat på ytan. Med perspektiv från dess rötter till forskning och samverkan i absoluta framkant, tar AI-forskaren Mattias Tiger med er på en vision av samhället 5-10 år bort, förankrad i nuvarande AI-tekniks begränsningar och möjligheter. Välkommen med din anmälan senast 22/3, kl 10.00.

Kontakt

Nyhetsbrev om AI

Artificiell intelligens på LiU

Utvecklingen har gått snabbt framåt sedan LiU 1975 tillsatte Sveriges första professor i datalogi, Erik Sandewall, som 1969 disputerat i det nya ämnet artificiell intelligens. Då var forskningen inriktad mot expertsystem och kunskapsöverföring. Idag ligger tyngdpunkten på maskininlärning, djupinlärning och system som innefattar logiska resonemang och datordrivna beslutsprocesser.

Vid LiU bedrivs framstående forskning, utbildning och samverkan inom flera viktiga AI-områden. Datorseende - djupinlärning där datorer, med hjälp av avancerad bildbehandling och AI, drar egna slutsatser är ett starkt område. Kunskapssystem och avancerat beslutsstöd där logisk slutledning ingår är ett annat. Ett tredje är forskning kring människans plats i systemen, liksom hur vi ska behålla kunskaperna för att kunna ta över om systemen av någon anledning fallerar.


AI på Linköpings universitet

Området AI är brett

och fakultetsövergripande.

Det handlar om rena AI-tekniker

och om tillämpningar av teknikerna. Men också om synen på AI, hur det kommer samhället till del, etiska riktlinjer mm.

LiU är också värd för WASP

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

Föreläsningar om AI

ChatGPT och andra AI-assistenter

Den tekniska utvecklingen inom språkmodeller och generativ AI har gått snabbt och väckt reaktioner. Många frågar sig i vilken riktning utvecklingen är på väg och vilka konsekvenser den kommer få för samhället.

På 15 minuter berättar professor Marco Kuhlmann om grunderna för hur språkmodeller som ChatGPT fungerar, ger exempel på hur de kan användas och belyser olika etiska, tekniska, sociala och miljömässiga utmaningar kopplade till AI-assistenter.

Från ForskarFredag 29 september 2023; Forskarhörnan.

Mer om Marco Kuhlmann

Fler föreläsningar om AI

AI i samhället nu och framöver

Föreläsning med professor Fredrik Heintz. Från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

AI-kunskap i skolan

Föreläsning med biträdande professor Linnéa Stenliden. Från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

AI och studieförberedande utbildning

Panelsamtal från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

Fler föreläsningar om AI

AI och yrkesförberedande utbildning

Panelsamtal från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

Hur du använder AI i klassrummet

Föreläsning från konferensen "Att möta framtidens utbildning: AI i näringsliv, akademin och samhället" 5 oktober 2023.

Vill du se fler inspelade föreläsningar om AI?

Du hittar fler föreläsningar nedan samt ytterligare fler om du väljer Scenen för AI i menyn högst upp.

Mer föreläsningar om AI

Människor och maskiner - Jesper Olsson

Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap föreläser om hur litteraturens former färgats av algoritmer och utforskat språket som ett slags artificiell intelligens. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka framtiden som mer än bara en oundviklig förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

Människor och maskiner - Michael Godhe

Michael Godhe, docent i kultur och mediegestaltning föreläser om hur ett kluster av robotar, androider, datorer och AI har representerats inom science fiction. Litteratur av detta slag utmanar våra invanda föreställningar och uppmuntrar oss att tänka på framtiden som mer än bara en oundviklig förlängning av nuet. Samtidigt uppmuntrar den, genom att utforska och leka med ny teknologi, till andra sätt att tänka, känna och se på världen. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

AI in Society 
- Hannah Pelikan och Ericka Johnson

Kan maskiner vara intelligenta? Och hur formar artificiell intelligens (AI) vårt samhälle och vårt dagliga liv? Hur kan humaniora och samhällsvetenskap bidra till forskningen om artificiell intelligens? Ericka Johnson, professor i Tema genus, och Hannah Pelikan, doktorand i Språk och kultur samtalar utifrån frågeställningar som tagits upp i seminarieserien AI in Society. Föreläsningen är på engelska. Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

Fler föreläsningar om AI

När roboten blir bidragshandläggare - Ida Lindgren

Ida Lindgren föreläser om när roboten blir bidragshandläggare. I takt med ökade krav på snabb hantering och ökad kvalitet digitaliseras fler offentliga tjänster. Vad gör digitaliseringen med oss som medborgare och vad gör den för oss? Och hur påverkas de som arbetar inom offentlig förvaltning av digitaliseringen? Vilka värden skapas, och för vem? Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

När roboten blir bidragshandläggare - Daniel Toll

Daniel Toll föreläser om när roboten blir bidragshandläggare. Många kommuner undersöker möjligheten att låta mjukvarurobotar ta över administrativa arbetsuppgifter. Gör det någon skillnad om en person eller en robot har fattat beslut i våra ärenden? Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Strimman.

Så påverkar AI jobben, dina anställda och kunder

Vad är AI och vad ska vi ha det till? Med fokus på samhällsnytta, jobb, kunder och konsumenter diskuterar panelen detta samt hur och vilka yrken som påverkas i vårt alltmer digitaliserade samhälle och om vad vi kan förvänta oss av framtidsutveckling inom AI-området. Klippet är ett Goto 10-event som

Mer föreläsningar om AI

AI och biologiska nätverk för att individanpassa läkemedelsbehandling 

Se Mika Gustafssons föreläsning om AI och biologiska nätverk för att individanpassa läkemedelsbehandling. Från Populärvetenskapliga veckan 2021.

Uppkopplade byggplatser - digitalisering, AI och virtual reality i byggandet

Se Martin Rudbergs föreläsning om Uppkopplade byggplatser - digitalisering, artificiell intelligens och virtual reality i byggandet. Från Populärvetenskapliga veckan 2021.

Styrbar artificiell intelligens för drönartrafik

Artificiell intelligens kan användas för att styra obemannad flygtrafik (drönare). Men hur kan vi övervaka och styra artificiell intelligens? Det är en utmaning för utformning av gränsytan mellan människan och systemet. Jonas Lundberg visar en simulering av framtida drönartrafik i städer – och berättar om hur vi kan förstå och utforma styrbar artificiell intelligens, genom interaktiv visualisering. Från Populärvetenskapliga veckan 2022.

Fler föreläsningar om AI

När roboten börjar jobba på kommunen - Ida Lindgren

Att låta mjukvarurobotar hantera administration i offentlig sektor sägs förbättra tjänster för oss medborgare samt ge oss mer valuta för skattepengarna. Se Ida Lindgren, universitetslektor och docent i informationssystem, föreläsa om hur din syn påverkas på det offentliga om en robot tagit ett beslut i dina ärenden. Hur de påverkas som får en robot som kollega? Inspelning från Populärvetenskapliga veckan 2020.

AI för att förstå, manipulera och skapa bilder - Gabriel Eilertsen 

Artificiell intelligens (AI) har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, och speciellt tekniker inom s.k. djupinlärning. Populära tillämpningar inkluderar bl.a. självkörande bilar, ansiktsigenkänning, "deep fakes", språkförståelse och medicinsk diagnostik. Gabriel Eilertsen, biträdande universitetslektor i datorgrafik och bildbehandling, förklarar hur de använder teknikerna inom forskning i medieteknik, för att tolka, förbättra och skapa bilder. Från Populärvetenskapliga veckan 2020.

Vad AI inte kan - Tom Ziemke

En föreläsning om hajpen kring artificiell intelligens (AI) och som belyser några av de begränsningar som datorer och robotar fortfarande har. Från Populärvetenskapliga veckan 2022.

Mer om AI vid LiU