Namn: Victoria Eriksson
Jobb: Affärssystemkonsult på Infor AB
Utbildning: Kandidatprogram i flygtransport och logistik
Porträttbild av Victoria Eriksson, en ung kvinna med långt hår

Vad arbetar du med idag och hur såg din väg ut fram till nuvarande jobb?

I dagsläget arbetar jag som affärssystemkonsult på Infor AB med affärssystemet M3. Jag sökte deras traineeprogram direkt efter examen vilket är ett program som inkluderar både utbildning i affärssystemet, konsultskapet och vara med ute hos kund tillsammans med sin mentor/handledare. Traineeåret kändes som en förlängning av universitetsstudierna, när det året var slut var det dags att certifiera sig inom affärssystemet. När jag genomfört certifieringen blev jag Associate Consultant och jobbade då med kunder och implementationer av affärssytemet tillsammans i ett team bestående av kollegor med olika erfarenheter och utbildning. Jag har nu gått från Associate Consultant till konsult och jobbar med ungefär samma sak men med betydligt mer ansvar i allt från att utbilda kunden, sköta datamigrering och konfigurera systemet så det fungerar enligt affärsprocesserna kunden har.

Vad var det som fick dig att välja att läsa Flygtransport och logistik?

Jag har alltid varit intresserad av logistik och min tanke var att logistik kommer alltid att finnas på något sätt i världen. Vi människor kommer alltid behöva flytta människor, information eller varor. Därför kommer det alltid finnas jobb inom den sektorn, att hjälpa förtag med de problemställningarna. Logistik finns också inom alla branscher och det är oftast de företag som är duktiga på just logistik som blir framgångsrika.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen är förberedelsen inför arbetslivet. Problemlösningskompetensen som jag byggde upp under utbildningen har jag haft stor användning för både i mitt arbetsliv och mitt privatliv.

Till vem skulle du rekommendera att läsa FTL?

Jag skulle rekommendera det till en person som vill ha en studietid vid ett familjärt campus på ett stort universitet, där alla möjligheter finns om man vill ha ett jobb problemlösning och planering. 

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?

Mitt bästa minne från studietiden är helt klart nollningsperioden. Den roligaste perioden både som nollan, andra och tredje årselev. Nollningen vid LiU måste vara en av Sveriges bästa med allt från fest, roliga aktiviteter och en bra start på studieperioden, som struktureras på ett bra sätt av de ansvariga.

Hur var det att plugga vid Campus Norrköping?

Det bästa med att studera vid Campus Norrköping är att vara en del av ett stort universitet men på ett mindre och mer centralt Campus. Detta gör att man lär känna människor som studerar helt anda saker än en själv och känslan blir mer familjär. 

Har du något tips till blivande studenter?

Njut av studietiden och ta vara på den. Den varar inte för alltid men man kommer att komma ihåg den resten av livet.

Flygtransport och logistik