Kandidatprogram i flygtransport och logistik, 180 hp

Programbild Flygtransport och logistik studenter utomhus

Sikta på ett yrkesliv i hetluften! Utveckla framtidens flygsektor eller jobba som logistiker inom andra verksamheter. Välkommen till en nischad utbildning med breda karriärmöjligheter.

Flygtransport och logistik, kandidatprogram

HT 2018, Heltid 100%, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Flygtransport och logistik, kandidatprogram

HT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Flygtransport och logistik handlar om planering av flygtrafik och hur flödena av passagerare, frakt och bagage hanteras. Programmet ger dig den bas du behöver för att vara med att utforma, utveckla och kontrollera framtidens flygtransportsystem.

Människor och teknik

De tre första terminerna lägger grunden för din kunskap och förståelse för hur flygsektorn fungerar. Matematik, industriell ekonomi, logistik, IT, kognitionsvetenskap och engelska är ämnen du behöver för att kunna arbeta effektivt med både människor och teknik.

Termin 4-6 fördjupar du dina kunskaper inom bland annat följande ämnen:

 • Air traffic management
 • Flygplatslogistik
 • Transportjuridik
 • Simulering
 • Produktion och distribution
 • Personalplanering

Du har även möjlighet att välja kurser utifrån eget intresse. Programmet ger en kandidatexamen inom logistik som gör dig behörig till studier på masternivå, både i Sverige och utomlands.

Jobb inom och utanför flygbranschen

Inom hela flygbranschen behövs människor med både analytisk förmåga och spetskunskaper. Flygplatser och flygbolag har många arbetsuppgifter kopplade till logistik, exempelvis marknadsanalyser, prissättning, planering av nya terminaler, tilldelning av gater till ankommande flygplan eller schemaläggning av personal. Eftersom programmet ger en examen i logistik finns också jobb utanför flygbranschen. Du kan arbeta hos transportföretag, eller som logistiker inom industri, servicenäring eller offentlig verksamhet.

Det här ämnena läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Med en kandidatexamen från programmet Flygtransport och logistik är du inriktad mot flygbranschen. Du kommer troligtvis att jobba på eller kring flygplatser, på myndigheter som hanterar flygtransporter eller på företag med inriktning mot flygresor, flygtransport eller flyglogistik.

Arbetsområden

Du kommer att kunna arbeta med logistik och planering inom många olika yrken, till exempel som:

 • Flygplatslogistiker, där du ansvarar för och effektiviserar flödet av personer och varor på och kring flygplatsen, till exempel hantering av bagage och flyggods eller utformning av lossning och lastningsrutiner.
 • Planerare, där du ansvarar för att utforma budget och mål för verksamheten, eller för att schemalägga personal, flygplan och andra resurser på bästa möjliga sätt.
 • Logistikutvecklare, där du förbättrar och utvecklar nya sätt som varor, fordon och beställningar kan hanteras och expediteras på.
 • Speditör, där du har det övergripande ansvaret för att leveranser når sina mål i tid och du förbereder och klarerar dokument, till exempel tullhandlingar, import-/exporttillstånd och tillstånd för hantering av farligt gods.
 • Handläggare inom transportmyndigheter, till exempel transportstyrelser, där du övervakar och hanterar ansökningar och tillstånd gällande flygtransporter och flygtrafik.

Arbetsmarknad

Det finns ett stort behov av utbildade logistiker inom näringslivet i stort. Arbetslösheten bland logistiker är lägre än genomsnittet i riket och arbetsförmedlingen ser att behovet är i balans med tillgången. Antalet företag och branscher som utvecklar logistikfunktioner ökar dock så på sikt kan behovet komma att öka. Det finns även ett behov av logistiker internationellt.

Tidigare studenter

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.

Liknande program