Det sker en spännande utveckling inom flyget. Vi kommer att kunna flyga utan att belasta miljön och använda taxi-drönare för att undvika trafikstockningar. För att nå dit behövs det personer med bred logistisk kompetens och spetskunskaper i den senaste tekniken.

Flygtransport och logistik, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Hjälp flygbranschen att utvecklas och förändras

Flyget har en självklar roll i ett välutvecklat transportsystem, för en grundläggande tillgänglighet och regional utveckling. Just nu håller flygbranschen på att ställa om till ett mer hållbart flygande, med elektrifiering och ökad användning av biobränslen i såväl flygplan som markfordon. Dessutom ger den snabba teknikutvecklingen inom automatisering och artificiell intelligens helt nya möjligheter, genom förarlösa luftfarkoster och fjärrstyrd flygledning. Flyget kommer fortsatt att vara ett viktigt transportmedel och den avancerade tekniken kräver mer välutbildad personal.

Planering av flygplan, personal och terminaler

Flyglogistik handlar framför allt om att transportera passagerare, bagage och gods på ett effektivt sätt – vilka rutter som ska trafikeras, hur flygplanen ska bemannas och biljetter prissättas, men också om hur terminaler, rullbanor och luftrum kan nyttjas optimalt. Matematik, industriell ekonomi och logistik ger grunden inför senare kurser inom air traffic management, flygplatslogistik, obemannad flygtrafik, optimering, simulering och hållbar utveckling. Avslutningsvis genomför du ett examensarbete som kan göras i samarbete med ett företag eller en myndighet.

Lärarna på utbildningen forskar också inom flyg- och logistikområdet i en av de främsta forskargrupperna i Sverige inom bemannade och obemannade flygtransporter. Både forskning och undervisning på programmet görs i nära samverkan med bland annat Swedavia, LFV, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Jobb inom och utanför flygbranschen

Flygtransport och logistik är ett unikt program för flygintresserade, i en av Sveriges bästa studentstäder, Norrköping. Möjligheterna att få jobb efter examen är mycket goda – 94% av våra studenter får jobb inom 6 månader efter examen. Många av våra alumner jobbar på flygbolag, tex med revenue management eller besättningsplanering, eller på flygplatser som projektledare och verksamhetsutvecklare. Dessutom kan du vara med och forma flygets framtid, exempelvis hur förarlösa farkoster ska samsas med traditionellt flyg, eller hur elflygplan ska laddas. Men man kan också få jobb inom övrig industri, servicenäring eller offentlig verksamhet, eller läsa vidare på ett masterprogram.

Röster om utbildningen

Porträtt av en ung man som ler mot kameran

Lucas, tidigare student på Flygtransport och logistik

Lucas Andersson är alumn från kandidatprogrammet i Flygtransport och logistik. Idag arbetar han som Supply Chain Trainee på Lidl Sverige. Här berättar han om det bästa med utbildningen och delar med sig av tips till dig som ska börja plugga.

Daniel Skoglund, alumn Flygtransport och logistik
Daniel Skoglund, Performance Improvement Officer, Stockholm Arlanda Operativa Center

"Jag har alltid varit intresserad av flyg"

”Som Performance Improvement Officer sysslar jag primärt med tre områden: 1) Säkerställa och stötta den minutoperativa driften och hantera de dagliga utmaningar som uppstår, 2) förbättra samarbetet mellan flygplatsens alla olika aktörer, och 3) delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt som flygoperativt sakkunnig.

Jag har alltid varit intresserad av flyg och är samtidigt logiskt lagd, så utbildningen kändes verkligen som att förena nytta med nöje.

Det enda jag är övertygad om inför framtiden är att jag vill vara kvar i flygbranschen. Det är en internationell bransch och jag vill gärna vara med och fortsätta det stora hållbarhetsarbete som pågår sedan länge.”

Porträttbild av Victoria Eriksson, en ung kvinna med långt hår

Victoria, tidigare student på Flygtransport och logistik

Victoria Eriksson jobbar idag som affärssystemkonsult på Infor AB. Tidigare läste hon kandidatprogrammet i Flygtransport och logistik. Här berättar hon om utbildningen och hur det var att plugga på campus Norrköping.

Studera Flygtransport och logistik vid LiU!

Det sker en spännande utveckling inom flyget. Vi kommer att kunna flyga utan att belasta miljön och använda taxi-drönare för att undvika trafikstockningar. För att nå dit behövs det personer med bred logistisk kompetens och spetskunskaper i den senaste tekniken. 

Karriär och framtid

Med en kandidatexamen från programmet Flygtransport och logistik är du inriktad mot flygbranschen. Du kommer troligtvis att jobba på eller kring flygplatser, på myndigheter som hanterar flygtransporter eller på flygbolag och andra företag med inriktning mot flygresor, flygtransport eller flyglogistik.

Arbetsområden

Du kommer att kunna arbeta med logistik och planering inom många olika yrken, till exempel som:

  • Flygplatslogistiker, där du ansvarar för och effektiviserar flödet av personer och varor på och kring flygplatsen, till exempel hantering av bagage och flyggods eller utformning av lossning och lastningsrutiner.
  • Planerare, där du ansvarar för att utforma budget och mål för verksamheten, eller för att schemalägga personal, flygplan och andra resurser på bästa möjliga sätt.
  • Logistikutvecklare, där du förbättrar och utvecklar nya sätt som varor, fordon och beställningar kan hanteras och expedieras på.
  • Speditör, där du har det övergripande ansvaret för att leveranser når sina mål i tid och du förbereder och klarerar dokument, till exempel tullhandlingar, import-/exporttillstånd och tillstånd för hantering av farligt gods.
  • Handläggare inom transportmyndigheter, till exempel transportstyrelser, där du övervakar och hanterar ansökningar och tillstånd gällande flygtransporter och flygtrafik

Arbetsmarknad

Det finns ett stort behov av utbildade logistiker inom hela näringslivet. Arbetslösheten bland logistiker är lägre än genomsnittet i riket och arbetsförmedlingen ser att behovet är i balans med tillgången. Antalet företag och branscher som utvecklar logistikfunktioner ökar dock så på sikt kan behovet komma att öka. Det finns även ett behov av logistiker internationellt.

LOGIFLY - Logistikstudenter i flygbranschen

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Plugga i Norrköping och hitta boende med bostadsgaranti

Studentlivet

Utlandsstudier inom programmet

Liknande program