Kandidatprogram i flygtransport och logistik, 180 hp

Sikta på ett yrkesliv i hetluften! Utveckla framtidens flygsektor eller jobba som logistiker inom andra verksamheter. Välkommen till en nischad utbildning med breda karriärmöjligheter.

Flygtransport och logistik, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Ett välutvecklat transportsystem bidrar till grundläggande tillgänglighet, regional utveckling och på sikt till ett ökat välstånd och högre livskvalitet. Flyget har en självklar roll i ett sådant system, men måste utvecklas tillsammans med övriga trafikslag för att bli hållbart och effektivt. Det kräver stora investeringar i infrastrukturen, både på marken och i luften. Till det behövs fler personer med relevanta spetskompetenser. Med detta kandidatprogram blir du en av dem som kan planera och utveckla framtidens flygtransporter.

Planering av flygplan, personal och infrastruktur

Logistik inom flygsektorn handlar om att transportera passagerare, bagage och gods på ett effektivt sätt – vilka rutter som ska trafikeras, hur flygplanen ska bemannas och hur biljetter ska prissättas, men också hur flygplatser och luftrummet kan utnyttjas optimalt. Matematik, industriell ekonomi och logistik ger dig grunderna inför senare kurser inom air traffic management, flygplatslogistik, optimering, simulering och hållbar utveckling. Programmet avslutas med ett examensarbete som kan göras i samarbete med ett företag i flygbranschen. Med en kandidatexamen i logistik blir du direkt anställningsbar och dessutom behörig till studier på masternivå, både i Sverige och utomlands.

Jobb inom och utanför flygbranschen

Hela flygbranschen behöver personer med både analytisk förmåga och spetskunskaper. Flygplatser och flygbolag har många arbetsuppgifter kopplade till logistik, exempelvis marknadsanalyser, prissättning, planering av nya terminaler, tilldelning av gater till ankommande flygplan eller schemaläggning av personal. Men jobb finns även i andra branscher. Du kan arbeta för transportföretag, eller som logistiker inom industri, servicenäring eller offentlig verksamhet.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Med en kandidatexamen från programmet Flygtransport och logistik är du inriktad mot flygbranschen. Du kommer troligtvis att jobba på eller kring flygplatser, på myndigheter som hanterar flygtransporter eller på företag med inriktning mot flygresor, flygtransport eller flyglogistik.

Arbetsområden

Du kommer att kunna arbeta med logistik och planering inom många olika yrken, till exempel som:

  • Flygplatslogistiker, där du ansvarar för och effektiviserar flödet av personer och varor på och kring flygplatsen, till exempel hantering av bagage och flyggods eller utformning av lossning och lastningsrutiner.
  • Planerare, där du ansvarar för att utforma budget och mål för verksamheten, eller för att schemalägga personal, flygplan och andra resurser på bästa möjliga sätt.
  • Logistikutvecklare, där du förbättrar och utvecklar nya sätt som varor, fordon och beställningar kan hanteras och expediteras på.
  • Speditör, där du har det övergripande ansvaret för att leveranser når sina mål i tid och du förbereder och klarerar dokument, till exempel tullhandlingar, import-/exporttillstånd och tillstånd för hantering av farligt gods.
  • Handläggare inom transportmyndigheter, till exempel transportstyrelser, där du övervakar och hanterar ansökningar och tillstånd gällande flygtransporter och flygtrafik.

Arbetsmarknad

Det finns ett stort behov av utbildade logistiker inom hela näringslivet. Arbetslösheten bland logistiker är lägre än genomsnittet i riket och arbetsförmedlingen ser att behovet är i balans med tillgången. Antalet företag och branscher som utvecklar logistikfunktioner ökar dock så på sikt kan behovet komma att öka. Det finns även ett behov av logistiker internationellt.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Studera Flygtransport och logistik på LiU!

En film om programmet.

Tidigare studenter

Daniel Skoglund, Performance Improvement Officer, Stockholm Arlanda Operativa Center

Daniel Skoglund, alumn Flygtransport och logistik

”Som Performance Improvement Officer sysslar jag primärt med tre områden: 1) Säkerställa och stötta den minutoperativa driften och hantera de dagliga utmaningar som uppstår, 2) förbättra samarbetet mellan flygplatsens alla olika aktörer, och 3) delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt som flygoperativt sakkunnig.

Jag har alltid varit intresserad av flyg och är samtidigt ”logiskt” lagd, så utbildningen kändes verkligen som att förena nytta med nöje.

Det enda jag är övertygad om inför framtiden är att jag vill vara kvar i flygbranschen. Det är en internationell bransch och jag vill gärna vara med och fortsätta det stora hållbarhetsarbete som pågår sedan länge.”

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Liknande program
Visa/dölj innehåll