Kandidatprogram i flygtransport och logistik

180 hp

Flygbranschen förändras snabbt och står inför stora utmaningar. Där finns ett stort behov av nya medarbetare med bred logistisk kompetens och spetskunskaper i den senaste tekniken. Vill du bli en av dem?

Flygtransport och logistik, kandidatprogram

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Flyget har en självklar roll i ett välutvecklat transportsystem, för en grundläggande tillgänglighet och regional utveckling. Just nu pågår en omställning mot ett mer hållbart flygande, med elektrifiering och ökad användning av biobränslen i såväl flygplan som markfordon. Dessutom ger den snabba teknikutvecklingen inom automatisering och artificiell intelligens helt nya möjligheter, genom förarlösa luftfarkoster och fjärrstyrd flygledning. Flyget kommer fortsatt att vara ett viktigt transportmedel och den avancerade tekniken kräver en mer välutbildad personal.

Planering av flygplan, personal och terminaler

Flyglogistik handlar framför allt om att transportera passagerare, bagage och gods på ett effektivt sätt – vilka rutter som ska trafikeras, hur flygplanen ska bemannas och biljetter prissättas, men också om hur terminaler, rullbanor och luftrum kan nyttjas optimalt. Matematik, industriell ekonomi och logistik ger grunden inför senare kurser inom air traffic management, flygplatslogistik, obemannad flygtrafik, optimering, simulering och hållbar utveckling. Avslutningsvis genomför du ett examensarbete som kan göras i samarbete med ett företag eller en myndighet.

Jobb inom och utanför flygbranschen

Flygtransport och logistik är ett unikt program för flygintresserade, i en av Sveriges bästa studentstäder. Efter examen är du direkt kvalificerad för jobb som kräver både analytisk förmåga och spetskunskaper. Du kan jobba med marknadsanalyser, prissättning, planering av nya terminaler, eller tilldelning av gater. Dessutom kan du vara med och forma flygets framtid, exempelvis hur förarlösa farkoster ska samsas med traditionellt flyg, eller hur elflygplan ska laddas. Jobbmöjligheter finns även på annat håll inom transportbranschen, men du kan också bli logistiker inom industri, servicenäring eller offentlig verksamhet. Självklart kan du välja att studera vidare på masternivå, antingen i Sverige eller utomlands.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Karriär och framtid

Med en kandidatexamen från programmet Flygtransport och logistik är du inriktad mot flygbranschen. Du kommer troligtvis att jobba på eller kring flygplatser, på myndigheter som hanterar flygtransporter eller på företag med inriktning mot flygresor, flygtransport eller flyglogistik.

Arbetsområden

Du kommer att kunna arbeta med logistik och planering inom många olika yrken, till exempel som:

  • Flygplatslogistiker, där du ansvarar för och effektiviserar flödet av personer och varor på och kring flygplatsen, till exempel hantering av bagage och flyggods eller utformning av lossning och lastningsrutiner.
  • Planerare, där du ansvarar för att utforma budget och mål för verksamheten, eller för att schemalägga personal, flygplan och andra resurser på bästa möjliga sätt.
  • Logistikutvecklare, där du förbättrar och utvecklar nya sätt som varor, fordon och beställningar kan hanteras och expedieras på.
  • Speditör, där du har det övergripande ansvaret för att leveranser når sina mål i tid och du förbereder och klarerar dokument, till exempel tullhandlingar, import-/exporttillstånd och tillstånd för hantering av farligt gods.
  • Handläggare inom transportmyndigheter, till exempel transportstyrelser, där du övervakar och hanterar ansökningar och tillstånd gällande flygtransporter och flygtrafik.

Arbetsmarknad

Det finns ett stort behov av utbildade logistiker inom hela näringslivet. Arbetslösheten bland logistiker är lägre än genomsnittet i riket och arbetsförmedlingen ser att behovet är i balans med tillgången. Antalet företag och branscher som utvecklar logistikfunktioner ökar dock så på sikt kan behovet komma att öka. Det finns även ett behov av logistiker internationellt.

Röster om utbildningen

”En utbildning som klippt och skuren för mig”

Studenten och tidigare flygvärdinnan Sara Wågman berättar om varför hon valde programmet Flygtransport och logistik, vad hon vill jobba med när hon är klar, samt hur det är att bo och plugga i Norrköping.

Studera Flygtransport och logistik vid LiU!

En film om programmet.

Tidigare student

”Som Performance Improvement Officer sysslar jag primärt med tre områden: 1) Säkerställa och stötta den minutoperativa driften och hantera de dagliga utmaningar som uppstår, 2) förbättra samarbetet mellan flygplatsens alla olika aktörer, och 3) delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt som flygoperativt sakkunnig.

Jag har alltid varit intresserad av flyg och är samtidigt logiskt lagd, så utbildningen kändes verkligen som att förena nytta med nöje.

Det enda jag är övertygad om inför framtiden är att jag vill vara kvar i flygbranschen. Det är en internationell bransch och jag vill gärna vara med och fortsätta det stora hållbarhetsarbete som pågår sedan länge.”

Daniel Skoglund, alumn Flygtransport och logistik
Daniel Skoglund, Performance Improvement Officer, Stockholm Arlanda Operativa Center

Plugga i Norrköping

Studentlivet

Utlandsstudier inom programmet

Liknande program