Genom masterstudierna fick Anna ett bredare perspektiv på hållbar utveckling. Det, tillsammans med den internationella aspekten på hållbar utveckling, gör att hon känner sig väl rustad att ta sig an framtida utmaningar.

Porträttbild av mörkhårig ung kvinna i ljusblå tröja mot grå väggAnna HägerVad arbetar du med idag?

Idag jobbar jag som Citizen Engagement Manager på företaget Flexens. Just nu jobbar jag främst med ett projekt som heter Smart Energy Åland. Under min tid som student på LiU så fick jag lära mig att se den hållbara utvecklingen utifrån flera olika perspektiv, vilket har varit otroligt givande för min yrkeskarriär.

Varför valde du att studera i Sverige och på LiU?

Jag hade tidigare genomfört min kandidat vid Uppsala universitet för att sedan göra mitt examensarbete i Schweiz. Vi flyttade sedan till Linköping där jag först valde att läsa en kurs, Sustainable Resources Management. Jag blev väldigt imponerad över sättet man studerade på. Jag gick från att vara nischad inom ett naturvetenskapligt perspektiv till att kunna komplettera med perspektiv inom humaniora, ekonomi och teknik. Jag blev så pass imponerad att jag valde att fortsätta och då föll valet på en master i Science for Sustainable Development.

Varför Science for Sustainable Development?

Under min tid på programmet fick jag en ögonöppnare kring vad hållbar utveckling är och kan vara. I det naturvetenskapliga perspektivet som jag var van med har man en strikt metodik och det lämnas inte mycket utrymme till fri tolkning. Genom att se hållbar utveckling från fler perspektiv, till exempel vad är hållbart utifrån ett socialt eller ett ekonomiskt perspektiv. Det som jag upplevde som väldigt givande är att man lär sig om hur den hållbara utvecklingen ser ut i olika delar av världen genom att utbyta erfarenheter mellan varandra. Jag känner att det även bidrog till en personlig utvecklig under studietiden.

Vad är det som utmärker det svenska universitetsstudierna?

I Sverige är man väldigt för att diskutera, det finns inga gränser i någon form av hierarki, istället är det ett väldigt öppet klimat där allas synpunkter och åsikter kommer in.

Vad är det bästa med studera i Linköping?

Det är enkelt att ta sig överallt. Det är lätt att umgås och hitta på saker på fritiden vilket man som student uppskattar oerhört mycket. Jag rekommenderar verkligen att studera i en medelstor stad, det ger mycket till ens egna studentliv.

Vart ser du dig själv om tio år?

Jag kan tänka mig att i framtiden jobba med ledarskap inom samhället. De vill säga jobba med morgondagens ledare på alla nivåer. Världen räddas av att på alla nivåer hitta någon att se upp till, någon som vågar ta ställning och vågar visa vägen. Inom tio år tror jag fortsatt jobbar på en internationell nivå med att finna morgondagens ledare som har ett driv som kan rädda världen.

Beskriv LiU med tre ord:

Prestigelöst, välkomnande, nyfiket.

Mer om programmet