Science for Sustainable Development, masterprogram, 120 hp

Mastersprogrammet Science for Sustainable Development förbereder dig för analys av miljöfrågor och hantering av framtida miljöproblem. Målet är att du i din professionella roll skall kunna ta fram kunskapsbaserat underlag som möjliggör väl avvägda beslut.

Science for Sustainable Development, master's programme

HT 2019, Helfart, Linköping

Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round

HT 2020, Helfart, Linköping

Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2020, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 mars - 15 apr.

Information på engelska
Visa/dölj innehåll