Våra samhällsutmaningar kräver långsiktiga och hållbara lösningar. Mastersprogrammet Science for Sustainable Development utgår från ett helhetssynsätt på aktuella samhällsproblem, såsom klimatförändringar, naturresursutnyttjande, ökat energibehov och ojämlikhet. Programmet ges på engelska.

Science for Sustainable Development, Master's programme - First and main admission round

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Science for Sustainable Development, Master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Utbildningen förbereder dig att jobba med analys av miljöfrågor och hantering av framtida miljöproblem. Målet är att du i din professionella roll skall kunna ta fram kunskapsbaserat underlag som möjliggör väl avvägda beslut. Du lär dig utforska komplexiteten i att skapa hållbara samhällen i linje med principerna för hållbar utveckling och Agenda 2030. Programmet behandlar globala miljöförändringar och samhällsförändringar. Det utmanar dig att genomföra kritisk analys av nuvarande och framtida miljöfrågor, tillämpa vetenskaplig kunskap över akademiska discipliner och utveckla en tvärvetenskaplig kompetens. Du kommer också att utveckla dina färdigheter i att tolka, designa, kommunicera och implementera lösningar på hållbarhets- och miljöutmaningar, vilket är oumbärligt för din framtida karriär som expert på hållbar utveckling.

Profilkurser

Kurserna har utformats för att ge dig ett brett perspektiv på miljöfrågor, och samtidigt ge möjligheter att fördjupa dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom specifika vetenskapliga områden. Fältresor, laboratorie- och GIS-övningar, rollsspelaktiviteter, studiebesök hos myndigheter och företag i den miljöprogressiva Östergötlandsprovinsen är några exempel på hur du lär dig om hållbara lösningar i praktiken. Du har även möjlighet att göra praktik på företag, organisationer eller forskningsinstitut i Sverige eller utomlands. Du kommer att utveckla dina färdigheter inom tvärvetenskaplig forskning tillsammans med våra lärare och forskare. Undervisningen är integrerad med avancerad forskning inom hållbar utveckling och miljövetenskap. Forskare kommer också att vägleda dig individuellt för att designa, planera och genomföra ditt examensarbete.

Arbetsmarknad

Hållbarhetsfrågor överbryggar akademiska discipliner och kräver olika typer av expertis. Programmets breda tvärvetenskapliga perspektiv inom miljövetenskap, med lärare från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap och teknik, ger en stark grund för en karriär kopplad till hållbar utveckling och miljövetenskap. Våra tidigare studenter arbetar inom forskningsinstitut, universitet, privata företag, statliga myndigheter och icke-statliga organisationer, miljöorganisationer och konsultföretag.

Utbildnings- och programplan

Alumner

Nyheter

Forskning

Information på engelska