Science for Sustainable Development, masterprogram, 120 hp

Masterprogrammet Science för Sustainable Development förbereder dig för analys av miljöfrågor och hantering av framtida miljöproblem. Målet är att du i din professionella roll skall kunna ta fram kunskapsbaserat underlag som möjliggör väl avvägda beslut.

Science for Sustainable Development, master's programme

HT 2019, Helfart, Linköping

Science for Sustainable Development, master's programme - First and main admission round

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Science for Sustainable Development, master's programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2020, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2020-07-15

Information på engelska
Visa/dölj innehåll