Science for Sustainable Development, masterprogram, 120 hp

Mastersprogrammet Science for Sustainable Development förbereder dig för analys av miljöfrågor och hantering av framtida miljöproblem. Målet är att du i din professionella roll skall kunna ta fram kunskapsbaserat underlag som möjliggör väl avvägda beslut.

Science for Sustainable Development, master's programme

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Information på engelska