Science for Sustainable Development, 120 hp

Mastersprogrammet Science for Sustainable Development förbereder dig för analys av miljöfrågor och hantering av framtida miljöproblem. Målet är att du i din professionella roll skall kunna ta fram kunskapsbaserat underlag som möjliggör väl avvägda beslut.

Science for Sustainable Development, 120 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Information på engelska