Det fjärde och sista seminariet i seminarieserien Hundra år av design och demokrati sker fredagen den 17 december. Seminariet gör en framåtblick mot vilka roller design kan spela under de kommande hundra årens demokrati.

 

Video

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna för mötet mellan design och demokrati i framtiden? Vi har i tidigare seminarier i denna serie sett hur flera manifest och initiativ för design och för samhällsbyggande spelat en roll under första halvan av 1900-talet. Vilket är 2000-talets design- och demokratimanifest och vem är det som skriver det? Vilken roll kan institutioner som SVID, Svensk form och ArkDes spela? Samma fråga kan man ställa till de politiska institutionerna som EU genom European Bauhaus och våra departement och myndigheter som till exempel Boverket.

Finns det andra än de stora institutionerna och etablissemanget som kan spela en roll i skärningen mellan design och demokrati? Småskaliga, lokalt verksamma designer, hantverkare, och aktivister kan tänkas ha såväl stora som goda tankar.

Detta är några teman som kommer att dryftas under seminariet under ledning av Dan Hill, Vinnova. Programmet för seminariet består av:

  • Välkommen till seminariet av Dan Hill, Vinnova
  • Introduktion av Stefan Holmlid, LiU
  • Visning av spekulativa designscenarier av designstudenter från LiU
  • Reflektioner över designscenarierna av Ambra Trotto, UmU och Erling Björgvinsson, HDK
  • Panelsamtal av Magdelena Malm, ArkDes, Pia McAleenan, SVID och Mats Widbom, Svensk Form
  • Avslutande reflektioner av Pelle Ehn, MaU, Maria Göransdotter, UmU och Anna Seravalli, MaU

Paneldeltagare 

Erling Björgvinsson är PARSE Professor i Design på Högskolan för Design och Konsthantverk, vid Göteborgs Universitet. Hans forskning fokuserar på dynamiker kring makt och förändring, och frågor om utmaningar kring kollektivitet.

Pelle Ehn är professor emeritus från Malmö Universitet med en lång karriär inom design för och i demokratisering, av arbetsplatser såväl som det offentliga.

Maria Göransdotter är lärare i designhistoria och designteori vid Designhögskolan, Umeå universitet. Hennes arbete fokuserar hur en historisk förståelse av idéer om design och samhälle kan bidra med kritiska perspektiv i utvecklingen av samtida (och framtida) designande.

Stefan Holmlid är professor i design vid Linköpings universitet, och fokuserar på design i mötet med offentlig sektor.

Magdalena Malm arbetar tillfälligt med att leda och utveckla arbetet på ArkDes ThinkTank. Hon har en lång karriär bland annat som chef för Statens Konstråd och från Kulturdepartementet.

Pia McAleenan leder arbetet med Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och ansvarar för området offentlig sektor och myndighetssamverkan.

Anna Seravalli är designforskare och lektor på Malmö universitet. Hon utforskar skapandets roll i utvecklingen av hållbara och demokratiska städer.

Ambra Trotto är universitetslektor vid Designhögskolan, Umeå universitet. Hon leder initiative Digital Etik på RISE, och fokuserar där på hur etik kan inkluderas när Teknik är drivkraft för förändring.

Mats Widbom är VD för Svensk Form, och har tidigare varit chef för Svenska institutet i Paris och varit Sveriges kulturråd i Frankrike.

Moderator: Dan Hill, Vinnova

Seminarieserien är ett arrangemang av Linköpings universitet i samarbete med SVID, Svenska designsällskapet och Svensk Form.

Läs mer om seminarieserien Hundra år av design och demokrati