I år är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt blev verklighet i Sverige. Ända sedan 1920-talet har design varit en central kraft i samhällsutvecklingen. Linköpings universitet bjuder in till en tvärvetenskaplig seminarieserie, där vi vill belysa designens roll i den demokratiska utvecklingen.

Demonstrationståg för kvinnorösträtten med bland andra FKPR:s ordförande Frigga Carlberg, Göteborg. Svartvitt fotografi.Demonstrationståg för kvinnorösträtten med bland andra FKPR:s ordförande Frigga Carlberg, Göteborg 1918 Foto Nordiska museet, fri användning

År 2021 fyller demokratin hundra år i Sverige. Seminarieserien är ett sätt att synliggöra rollen design spelat i samhällets skiften genom hundra år. Formuleringar i regeringsformen, bland annat att all offentlig makt utgår från folket, och att den enskildes välfärd skall vara det grundläggande målet för all offentlig verksamhet, har utgjort en sammanflätning av design och demokrati.

I seminarieserien ges också utrymme för att spana på vilken roll design kan spela för framtidens demokrati. Under året arrangeras fyra seminarier med deltagare från flera Nordiska designuniversitet, under ledning av Love Jönsson och Dan Hill.

Seminarierna spänner över fyra olika teman; det första tar ett designhistoriskt perspektiv, det andra tar utgångspunkt i den skapande människan, det tredje kopplar ihop design, politik och välfärd, och det fjärde gör en framtida utblick.

 

Välkomna till den öppna seminarieserien Hundra år av design och demokrati!

Seminarieserien Hundra år av design och demokrati

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Alla vägar bär hit

12 mars 2021 kl. 09.00 – 11.30 .

Forskare från flera nordiska designuniversitet diskuterar hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa.

Första delen handlar om det historiska perspektivet.

Moderator: Love Jönsson – Rian Designmuseum

Panelen består av: Maria Göransdotter – Umeå universitet, Anna Ingemark – Linköpings universitet, Astrid Skjerven – Oslo Metropolitan university och Arina Stoenescu – Södertörns Högskola.

Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Läs mer och se en video från seminariet Alla vägar bär hit.

 

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Skapande medborgare

28 maj 2021 kl. 09.00 – 11.30.

Forskare från flera nordiska designuniversitet diskuterar hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa. Andra delen handlar om skapande medborgare.

Moderator: Love Jönsson – Rian Designmuseum

Panelen består av: Erik Sigurdson – Umeå universitet, Andreas Nobel – Linköping universitet, Anna Seravalli – Malmö universitet och Frida Hållander – Konstfack.

Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Läs mer och se en video om seminariet Skapande medborgare

 

Seminarium hundra år av design och demokrati – Designens politik, politikens design

29 september 2021 kl. 09.00 – 11.30

En internationell panel diskuterar politisk design och design i politiken.

Moderator: Dan Hill – Vinnova

Panelen består av: Emma Blomkamp – The University of Melbourne och Charles Stuart University. Pelle Ehn – Malmö Universitet. Vanessa Rodrigues – Linköpings universitet och Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Tristan Schultz – University of Technology, Sydney och RMIT, Melbourne.

Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Läs mer och se en video om seminariet Designens politik, politikens design

 

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Visioner för framtiden

17 december 2021 kl. 09.00 – 11.30

Moderator: Dan Hill, Vinnova

Panel bestående av: Erling Björgvinsson – Högskolan för Design och Konsthantverk, Carl DiSalvo – Georgia Institute of Technology, Pelle Ehn – Malmö universitet, Petter Falk – Karlstad universitet, Maria Göransdotter – Umeå universitet, Stefan Holmlid – Linköpings universitet, Magdalena Malm – ArkDes, Pia McAleenan – SVID, Anna Seravalli – Malmö universitet, Åsa Ståhl – Linnéuniversitetet, Ambra Trotto – Umeå universitet, Dori Tunstall – Ontario College of Art and Design, Mats Widbom – Svensk Form.

Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Läs mer och se en video om seminariet Visioner för framtiden

Arrangörsgrupp

Design och demokrati