I projektet studeras hur interaktiva visualiseringar kan hjälpa elever att förstå och uttrycka sin kunskap av komplexa processer, främst näringsupptag.

Visualiseringar av komplexa processer

Målet är att klargöra de trösklar som förekommer i samband med förståelse av näringsupptag men även att hitta sätt att minska dessa förståelsehinder. Forskningen baseras i första hand på 12-åriga elevers uppfattningar om näringsupptag baserat på ett storskaligt skriftligt prov och deras kunskapsnivå om näringsupptag vid användning av en iPad applikation.

I projektet ingår även utvecklingen av en interaktiv modell och lärplattform för undervisning om människokroppen. Frågan är hur och vad eleverna lär sig från denna typ av undervisningsresurs. Och hur denna typ av stöd kan påverka elevers begreppsmässiga förståelse av processer samt sambanden mellan makroskopiska och submikroskopiska processer.

Ansvarig forskare

Relaterat innehåll