Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the Talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. Karta över utställningen Walk the talk - stationen Energismarta fastigheter, Campus Valla.Karta över utställningen Walk the talk - stationen Energismarta fastigheter, Campus Valla. Foto LiU-Tryck 

Översiktskarta med koordinater

Energismarta fastigheter

På Linköpings universitet känner vi vårt ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt arbete sker genom undervisning, forskning och sättet att vara. Att bygga hållbara byggnader ser vi som en självklar del i detta arbete.

Elenergieffektiv fastighet

Plats: Campus Valla, Keyhuset

Key-huset, Campus Valla Linköping.Key-huset, Campus Valla Linköping. Foto: Magnus JohanssonKey-huset är en energieffektiv fastighet där energioptimering och arkitektur samsas för att minska elenergin. Huset har en mycket låg energianvändning, bland annat tack vare ett naturligt dagsljusinsläpp genom taklanterniner, en öppen planlösning med ljusgårdar, väggisolering samt utformning och solavskärmning av fönster.

Solelproduktion

Plats: Kopparhammaren, Campus Norrköping

Kopparhammaren 2, Campus Norrköping.Kopparhammaren 2, Campus Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Fastighetsbolaget Corem har som en del av sitt helhetstänk inom miljö- och energieffektivitet utvecklat och byggt denna fastighet, Kopparhammaren 2. Fastigheten är ett miljöhus på mer än ett sätt. Den nybyggda delen är miljöklassad enligt Miljöbyggnad Guld och den ombyggda delen är klassad som Miljöbyggnad Silver. LiU tillsammans med fastighetsägare arbetar för att kontinuerligt bygga ut solcellsanläggningar på våra campus. Sedumtaket är en buffert för regnvatten och har även en kylande effekt under sommarperioden. Växtligheten gynnar även den biologiska mångfalden och bina som finns i bikuporna på taket i stadsmiljön.

Fastigheten har ett förstärkt klimatskal och inomhusbelysningen är energieffektiv och dagsljusstyrd.

En film om Walk the talk - från ström till ström

Forskning på LiU

Walk the Talk