Walk the Talk - Energismarta fastigheter

Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the Talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. Karta över utställningen Walk the talk - stationen Energismarta fastigheter, Campus Valla.Karta över utställningen Walk the talk - stationen Energismarta fastigheter, Campus Valla. Foto LiU-Tryck 

Översiktskarta med koordinater

Energismarta fastigheter

På Linköpings universitet känner vi vårt ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt arbete sker genom undervisning, forskning och sättet att vara. Att bygga hållbara byggnader ser vi som en självklar del i detta arbete.

Elenergieffektiv fastighet

Plats: Campus Valla, Keyhuset

Key-huset, Campus Valla Linköping.Key-huset, Campus Valla Linköping. Foto: Magnus JohanssonI Keyhuset samsas arkitektur och energioptimering. Byggnaden ingår sedan 1995 i ett EU-projekt för energieffektiva fastigheter. Key-huset interiör, Campus Valla Linköping.Key-husets interiör, Campus Valla Linköping. Foto: Peter KarlssonHuset har en mycket låg elenergianvändning tack vare en energiteknik som tillåter en effektiv användning av naturligt dagsljusinsläpp. Tack vare taklanterniner, en öppen planlösning med ljusgårdar under taklanterninerna och glasade väggar i anslutning till ljusgårdarna får man en hög andel dagsljus. Även fönstren i huset har en utformning som bidrar till ett högt dagsljusanvändande. För uppvärmning och kylning av Keyhuset används lågvärdig energi i form av fjärrvärme och fjärrkyla. 

Kopparhammaren 2 - elenergieffektiv fastighet

Kopparhammaren 2, Campus Norrköping.Kopparhammaren 2, Campus Norrköping. Foto: Thor BalkhedFastighetsbolaget Klövern har som en del av sitt helhetstänk inom miljö- och energieffektivitet utvecklat och byggt denna fastighet, Kopparhammaren 2. Fastigheten är ett miljöhus på mer än ett sätt. Den nybyggda delen är miljöklassad enligt Miljöbyggnad Guld och den ombyggda delen är klassad som Miljöbyggnad Silver. På taket har 600 kvm solceller installerats vilka producerar ca 85 000 kWh/år, det motsvarar en tredjedel av husets förbrukning. Skärmen i entrén visar i realtid hur mycket energi som produceras via solcellerna. Sedumtaket är en buffert för regnvatten och har även en kylande effekt sommartid. Växtligheten gynnar även den biologiska mångfalden och bina som finns i bikuporna på taket i stadsmiljön.

Fastigheten har ett förstärkt klimatskal och inomhusbelysningen är energieffektiv och dagsljusstyrd. Ventilationen är behovsstyrd, det finns en batteridriven hiss och en laddstolpe för elbil i anslutning till fastigheten.

En film om Walk the talk - från ström till ström

Forskning på LiU

Walk the Talk