Walk the Talk - Grönt engagemang

Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the Talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Grönt engagemang, Campus Valla.Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Grönt engagemang, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Grönt engagemang

På Linköpings universitet sker det gröna engagemanget flera plan. Våra studenter, forskare och personal arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Det gröna engagemanget är en av anledningar till att Återbruket och Walk the Talk-projektet har blivit framgångsrika vid LiU.

Smartbänken

Plats: Campus Valla, universitetsparken, Smartbänken

Som privatperson kan du också vara med och bidra genom att göra smarta val i din vardag.

Vid ”Smartbänken” i universitetsparken kan du ladda din telefon med solenergi och koppla upp din musik i den inbyggda högtalaren.

Bild tagen för utställningen Walk the Talk.Universitetsparken, Campus Valla, Linköpings universitet. Foto Anna Nilsen

Gröna studenter

Några sektioner vid LiU är lite grönare än de andra. Dessa titulerar sig Grön Sektion.

Sektionerna arbetar med att låta miljöarbetet genomsyra hela verksamheten. Förutom att handla miljövänligt, minska avfallet och källsortera arbetar de med att sprida grön kunskap och miljömedvetenhet. De upprättar årliga handlingsplaner med olika aktiviteter så som miljöpubar, bytesdagar och inspirationsföreläsningar. Gröna Sektioner gör en insats för miljön och har roligt samtidigt!

Kåkenhus - Speakers Corner

Plats: Campus Norrköping, Biblioteket

Som universitet tar vi fram och förmedlar ny kunskap. En av de viktigaste produkter som skapas i vår organisation är, vid sidan av den framgångsrika forskningen, studenternas kunskap. När studenter kommer ut i arbetslivet med en förståelse för hur de inom sina professioner kan arbeta för en hållbar utveckling ger det fortsatt positiv effekt.

Miljöforskningen vid LiU är framgångsrik, utmärkande är helhetssynen och systemtänkandet. Snarare än att angripa enskilda miljöproblem fokuserar forskningen på flöden av energi och material mellan olika aktörer och på hur restprodukter kan hanteras. Samverkan mellan olika discipliner ger möjligheten till ett helhetsgrepp för att hitta lösningar på några av de stora utmaningar världen står inför inom klimat, miljö och hållbarhet.

Speakers Corner är en arena för information och kunskapsspridning på Campus Norrköpings bibliotek. Här informerar biblioteket om sin verksamhet och här kan forskare och studenter presentera projekt och uppsatser där tillägnad kunskap parad med eget nytänkande och reflektioner visar fram möjliga lösningar på vår tids stora hållbarhetsutmaningar.

Bild: Campus Norrköping Biblioteket

Forskningsområden på LiU

Walk the Talk