Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. 

Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Solrevolution, Campus Valla.Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Solrevolution, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Solrevolution

Solceller på taket

Plats: Campus Valla, A-huset, ingång 17 en trappa upp ovanför kafét

Solpaneler på A-husets tak, Linköpings universitet.Solpaneler på A-husets tak. Foto: Filip Wiltgren

A-huset försörjs delvis av energi från byggnadens egna tak. Här uppe genereras det årligen en stor mängd elektricitet som exempelvis kan motsvara många timmars plugg på bärbara datorer. LiU tillsammans med fastighetsägare arbetar för att kontinuerligt bygga ut solcellsanläggningar på våra campus.

Solcellsanläggning

Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus

I Industrilandskapet finns många lyckade exempel där man vågat kombinera gammalt och nytt. Med solcellsanläggningen på Kåkenhus integreras ny teknik i en gammal miljö och bidrar till en fördjupad upplevelse av Industrilandskapet. På LiU används anläggningen inom undervisning i solceller och kraftelektronik. Studenterna kan jämföra olika typer av solpaneler och göra egna experiment kring exempelvis solvinklar och skuggeffekter. Anläggningen kan användas av de olika forskargrupper som tar fram nya typer av solpaneler och andra typer av energiinsamling. Anläggningen bidrar till fastighetens energiförsörjning och minskar behovet av inköpt el. LiU tillsammans med fastighetsägare arbetar för att kontinuerligt bygga ut solcellsanläggningar på våra campus.

Solpaneler på Kopparhammaren 2 på Campus Norrköping.Solpaneler på Kopparhammaren 2 på Campus Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Forskningsområde på LiU

Walk the Talk