Walk the Talk - Solrevolution

Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. 

Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Solrevolution, Campus Valla.Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Solrevolution, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Solrevolution

I samband med ombyggnad av A-huset på campus Valla 2004 studerades möjligheten att installera solceller på taket. År 2007 kom A-huset som första universitetsbyggnad i Sverige att delvis försörjas av energi från byggnadens eget tak. År 2017 tillkom ännu fler celler och nu produceras sammanlagt ca 180 000 kWh/år. Energi som går direkt in i A-husets egen elanvändning.

Plats: Campus Valla, A-huset, ingång 17 en trappa upp ovanför kafét

Solceller på taket

Solpaneler på A-husets tak, Linköpings universitet.Solpaneler på A-husets tak. Foto: Filip WiltgrenLanterninerna på taket ger en perfekt lutning mot solen och huset ligger i precis rätt väderstreck för att ge optimalt utfall. Framför solcellsanläggningen finns inga skuggande hinder och orienteringen är i söderläge. Solcellerna är nästan osynliga på taket och utgör därför inte ett störande inslag på byggnaden.

För att göra husets användare extra energimedvetna så finns skärmar utplacerade runtom i A-huset. Här kan studenter och anställda i realtid se husets elförbrukning och vilken inverkan solenergin från cellerna på taket verkligen har.

På LiU produceras sammanlagt 515 000 kWh/år från solcellsanläggningarna runt om på universitetsbyggnaderna.

Jämförelser

  • En elbil drar 15 kWh per tio mil. Om den rullar 1 500 mil per år blir det 2 250 kWh. A-husets paneler försörjer alltså årsförbrukningen av hela 80 LiU-elbilar!
  • Solpanelerna (180 000 kWh) i A-huset bidrar med nästan 10% av elförbrukningen av A-huset (räknat på elförbrukningen 2017).
  • 180 000 kWh motsvarar plugg på 1500 bärbara datorer under ett år.

Solcellsanläggning i Kåkenhus

Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus

I Industrilandskapet finns många lyckade exempel där man vågat kombinera gammalt och nytt. Med solcellsanläggningen på Kåkenhus integreras ny teknik i en gammal miljö och bidrar till en fördjupad upplevelse av Industrilandskapet. På LiU används anläggningen inom undervisning i solceller och kraftelektronik. Studenterna kan jämföra olika typer av solpaneler och göra egna experiment kring exempelvis solvinklar och skuggeffekter. Anläggningen kan användas av de olika forskargrupper som tar fram nya typer av solpaneler och andra typer av energiinsamling. Anläggningen bidrar till fastighetens energiförsörjning och minskar behovet av inköpt el.

Solpaneler på Kopparhammaren 2 på Campus Norrköping.Solpaneler på Kopparhammaren 2 på Campus Norrköping. Foto: Thor Balkhed

Forskningsområde på LiU

Walk the Talk