Verktyg mot plagiering

Att respektera upphovsrätten och kunna referera på ett korrekt sätt till sina källor är krav som ställs på studenter. Urkund är ett verktyg som kan användas av lärare vid LiU för plagieringskontroll av studentarbeten. För att öka studenters kunskaper om hur man refererar har Linköpings universitetsbibliotek skapat NoPlagiat, en självstudieguide om plagiering och upphovsrätt. Båda verktygen finns tillgängliga via lärplattformen Lisam.

Urkund

Urkund kan användas av lärare vid LiU för plagieringskontroll av studentarbeten. Verktyget finns tillgängligt via Lisam och kan kopplas direkt till inlämningsmodulen i ett kursrum. Som lärare kan du också erhålla ett Urkund-konto, via biblioteket, och själv skicka in valda texter för granskning.

Urkund jämför texter med varandra och söker efter likheter. I korthet fungerar det så att studenternas dokument skickas till Urkund, där de kontrolleras mot tre centrala källområden: internet, förlagsmaterial, såsom vissa böcker och tidskrifter (visst material inkluderas inte på grund av upphovsrättsliga skäl), och studentarbeten. Om något dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för dessa. En analysöversikt genereras och distribueras till berörd lärare, som kan använda analysen för att göra den slutliga bedömningen om det finns en grundad misstanke om plagiering.

Läs mer på Urkunds hemsida

Tillgång till Urkund för lärareVisa/dölj innehåll

Urkund via Lisam

I inlämningsfunktionen i Lisam har läraren en "Skicka till Urkund"-knapp som kan användas för att skicka inlämnade texter vidare till Urkund. Används Urkund via Lisam behövs inget speciellt Urkund-konto.

Bland manualerna i Lisam (Lisam-supportManualer för lärare), under rubriken Inlämningar, finns mer att läsa om Urkund via Lisam.

Urkund-konto

För de fall där Lisam inte används, har lärare via en generell licens för Linköpings universitet möjlighet att få ett Urkund-konto utan kostnad.

Kontakt

För att som lärare få ett konto till Urkund är du välkommen att höra av dig till: biblioteket@liu.se

Självstudieguiden NoPlagiatVisa/dölj innehåll

För att öka kunskaperna bland studenter kring upphovsrätt och hur man refererar på ett korrekt sätt har biblioteket skapat självstudieguiden NoPlagiat, som du som kursansvarig kan inkludera på kurssidor i Lisam.

Syftet med NoPlagiat är att öka kunskapen om vad plagiering är och hur det kan undvikas. Självstudieguiden är uppbyggd i fem avsnitt: 

• Vad är plagiering? 
• Att referera 
• Att citera 
• Att parafrasera 
• Upphovsrätten 

Efter varje avsnitt testas studenternas kunskaper med några frågor. Det tar upp till 30 minuter att genomföra NoPlagiat. Guiden passar att använda i samband med rapportskrivning och liknande uppgifter och finns både på svenska och på engelska.

Biblioteket kan hjälpa till med att kopiera guiden till aktuellt kursrum i Lisam.

Studenternas svar sparas i bedömningsöversikten i kursrummet och du som lärare kan se vilka studenter som har genomfört guiden, vilket gör det möjligt att använda som obligatorium i kursen. 

Har du frågor, vill du ha en demonstration eller vill kopiera NoPlagiat till ett kursrum?

Kontakta oss på biblioteket@liu.se.

Fler verktyg mot plagieringVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll