Ouriginal och NoPlagiat är två verktyg som används vid Linköpings universitet för att motverka plagiering.

Som student är man skyldig att referera på ett korrekt sätt till sina källor när man skriver uppsats och andra texter under sin utbildning. På så vis undviker man också att plagiera.

Vid LiU används verktyg för att kontrollera texter mot plagiering och biblioteket tillhandahåller en självstudieguide med vilken LiU-studenter kan lära sig hur de ska göra för att undvika plagiering och respektera upphovsrätten.

Ouriginal

Ouriginal (tidigare Urkund) kan användas av lärare vid LiU för plagieringskontroll av studentarbeten. Verktyget finns ofta i direkt anslutning till virtuella kursrum i lärplattformen Lisam. Lärare har också möjlighet att själva skicka in valda texter för granskning via Ouriginal. Utöver de texter som man lämnar in via Lisam kan man som student själv inte skicka in en text för plagieringskontroll i Ouriginal.

När en text skickas genom Ouriginal flaggar systemet för eventuella likheter med andra källor. Det är dock alltid ansvarig lärare som gör den slutgiltiga bedömningen om det finns anledning att misstänka plagiering.

Läs mer på Ouriginals hemsida

Som LiU-anställd hittar du mer information om Ouriginal på Liunet – intranätet för anställda vid Linköpings universitet: Resurser mot plagiering (inloggning med LiU-ID krävs)

Självstudieguiden NoPlagiat

För att öka kunskaperna bland studenter kring upphovsrätt och hur man refererar på ett korrekt sätt har biblioteket skapat en självstudieguide, NoPlagiat.

Kursansvariga lärare vid Linköpings universitet kan infoga NoPlagiat på sina kurssidor i Lisam och, om de så önskar, använda den som ett obligatorisk moment.

Självstudieguiden är uppbyggd i fem avsnitt: 

  • Vad är plagiering? 
  • Att referera 
  • Att citera 
  • Att parafrasera 
  • Upphovsrätten 

Efter varje avsnitt får man svara på några frågor. Det tar upp till 30 minuter att genomföra NoPlagiat.

Har du frågor om NoPlagiat eller om plagiering i allmänhet?
Kontakta oss på biblioteket@liu.se.

Som LiU-anställd hittar du mer information om NoPlagiat på Liunet – intranätet för anställda vid Linköpings universitet: 
Resurser mot plagiering 
(inloggning med LiU-ID krävs)

Relaterat innehåll