Tekniksalen

I Skolinspektionens rapport från 2014 nämner man att ”skolor behöver ha en långsiktig och genomtänkt planering som säkerställer att nödvändig utrustning och material finns tillgängligt”. 

Här hittar du information om säkerhet och om hur en högstadieskola möblerat och utrustat tekniksalen.

Säkerhet

Säkerheten i en tekniksal är naturligtvis utomordentligt viktig! I de praktiska momenten ska första hjälpenväska med plåster, förband och ögonskölj finnas, och glöm inte skyddsglasögon och hörselskydd. När det kommer till teoretisk undervisning är säkerhet på nätet ett annat område att diskutera. Att både samtala om säkerhet i olika sammanhang, och att ha rätt säkerhetsutrustning innebär en trygg undervisning, både praktiskt och teoretiskt.

Flicka står och arbetar i slöjdsal med hörselskydd.

Under de olika rubrikerna här nedan beskrivs hur en tekniksal ser ut på en högstadieskola.

Teoretisk undervisning

I tekniksalen är de två främre raderna möblerade med traditionella bord och stolar. Den bakre raden har ståbord med pallar för att eleverna lättare ska kunna se och ta del av lektionen. Angränsande mot den praktiska delen finns elevskåp som fungerar som en avskiljare från den teoretiska delen som eleverna möts av när de kommer in. Där tar eleverna plats vid bänkarna för uppstart av lektionen. Avgränsningen har också ett dubbelt syfte, de fungerar som en förvaring av projekt. Teoridelen har 18 sittplatser och där arbetar vi alltid i halvklass. Den tekniska utrustningen i teoridelen är: whiteboard, projektor, duk, dokumentscanner samt högtalare.

En ritning på ett föremål ligger på en skolbänk.

Praktiska moment

Den praktiska delen är uppbyggd som en hästsko där arbetsbänkar står längs väggarna och verktygstavlor är uppsatta framför bänkarna med lika uppsättning av verktyg. Bänkarna är ståbänkar och det finns pallar till dessa om det finns behov av att sitta. Bänkarna har utbytbara skyddsskivor som eleverna kan spilla färg, lim och så vidare på. Praktikdelen har 18 arbetsbänkar. Under bordet finns förvaringsskåp för elektronik och dylikt. I anslutning och bredvid robotbanan finns ett stort bord med skruvstäd och förvaringsyta under. Där förvaras trä för uppdrag inom konstruktion. Även olika typer av förbrukningsmaterial som lim och saxar. På bordet finns även bänkplåtsaxar.

I anslutning till bordet finns en slagsax som används ibland, för att klippa stora mängder plåt. På väggarna finns vägghyllor som fungerar som förvaring av material. Det finns även ett verktygsskåp med extra verktyg samt maskiner och även en pelarborr.

Ett schackspel utskrivet av 3D-skivare. Foto Katarina Rehder

Material och förråd

Utanför lektionssalen finns ett materialrum på 15 kvm med förrådsyta. Här kan lektioner förberedas och sådant som måste förvaras eller inte kan stå framme i klassrummet. Att ha ett eget rum för 3D-printers är en fördel då de kan stå ostört.

Till CETIS huvudsida