I Skolinspektionens rapport från 2014 nämner man att ”skolor behöver ha en långsiktig och genomtänkt planering som säkerställer att nödvändig utrustning och material finns tillgängligt”.  Här finns ett exempel på en tekniksal avsedd för högstadiet samt en lista på viktiga aspekter för teknikämnets del. 

Säkerhet

Texten här bygger på ett besök där läraren berättar om hur man tänkt kring möblering, utrustning och säkerhet.

Säkerheten i en tekniksal är naturligtvis utomordentligt viktig! I de praktiska momenten ska första hjälpen-väska med plåster, förband och ögonskölj finnas, och glöm inte skyddsglasögon och hörselskydd. När det kommer till teoretisk undervisning är säkerhet på nätet ett annat område att diskutera. Att både samtala om säkerhet i olika sammanhang, och att ha rätt säkerhetsutrustning innebär en trygg undervisning, både praktiskt och teoretiskt.

Flicka står och arbetar i slöjdsal med hörselskydd.

Under de olika rubrikerna här nedan beskrivs hur en tekniksal ser ut på en högstadieskola.

Teoretisk undervisning

I tekniksalen är de två främre raderna möblerade med traditionella bord och stolar. Den bakre raden har ståbord med pallar för att eleverna lättare ska kunna se och ta del av lektionen. En ritning på ett föremål ligger på en skolbänk. Angränsande mot den praktiska delen finns elevskåp som fungerar som en avskiljare från den teoretiska delen som eleverna möts av när de kommer in. Där tar eleverna plats vid bänkarna för uppstart av lektionen. Klassrum med stolar, bord och utrustning för teori.Exempel på klassrum för teoretisk teknikundervisning. Avgränsningen har också ett dubbelt syfte, de fungerar som en förvaring av projekt. Teoridelen har 18 sittplatser och där de alltid arbetar i halvklass. Den tekniska utrustningen i teoridelen är: whiteboard, projektor, duk, dokumentscanner samt högtalare.

Praktiska moment

Den praktiska delen är uppbyggd som en hästsko där arbetsbänkar står längs väggarna och verktygstavlor är uppsatta framför bänkarna med lika uppsättning av verktyg. Bänkarna är ståbänkar och det finns pallar till dessa om det finns behov av att sitta. Bänkarna har utbytbara skyddsskivor som eleverna kan spilla färg, lim och så vidare på. Praktikdelen har 18 arbetsbänkar. Under bordet finns förvaringsskåp för elektronik och dylikt. I anslutning och bredvid robotbanan finns ett stort bord med skruvstäd och under finns förvaringsytor. Där förvaras bland annat trä för uppdrag inom konstruktion, samst olika typer av förbrukningsmaterial som lim och saxar. På bordet finns även bänkplåtsaxar.Klassrum med utrustning för praktisk teknikundervisning.Klassrum med utrustning för praktiska moment.
I anslutning till bordet finns en slagsax som används ibland, för att klippa stora mängder plåt. På väggarna finns vägghyllor som fungerar som förvaring av material. Det finns även ett verktygsskåp med extra verktyg samt maskiner och även en pelarborr.

Ett schackspel utskrivet av 3D-skivare. Foto Katarina Rehder

Material och förråd

Utanför lektionssalen finns ett materialrum på 15 kvm med förrådsyta. Här kan lektioner förberedas och sådant som måste förvaras eller inte kan stå framme i klassrummet. Att ha ett eget rum för 3D-printers är en fördel då de kan stå ostört. 

Exemplet ovan är från en högstadieskola. 

Tekniksalen - vad är viktigt?

För teknikämnets del är det viktigt att

· salen ska kunna användas för både traditionell undervisning och mer elevaktivt arbete med konstruktions- eller undersökande arbete.
· det finns tillgång till vatten och diskbänkar, eluttag.
· det finns generösa arbetsytor med tåliga bänkar/bord som går att möblera på olika sätt i salen. Gärna bord man kan stå vid.
· det finns gott om resurser för att förvara arbetsredskap och material/materiel. T.ex. rullhurtsar som får plats under borden, väggskåp, hyllor utmed salens väggar.
· det i anslutning till salen finns flera bra förrådsutrymmen. Både för lärarens arbetsmaterial och för att kunna förvara elevers och elevgruppers pågående arbeten (t.ex. sådant de håller på att undersöka/ta isär för att lära sig något, eller projekt som de håller på att konstruera (modeller av olika slag). Här ska man också kunna förvara mer dyrbar och känslig utrustning, som t.ex. digitala enheter typ micro:bits.
· det finns lcd-projektor (motsv.) och bredbandigt trådlöst nätverk,
· det i anslutning till salen finns en mindre och enklare ”verkstad” eller ”snickis”, men inte med sådana maskiner som finns i slöjdsalen (eller en gammal tekniksal från 1960-talet. Behövs sådan utrustning får man samverka med slöjden). I ”Verkstaden” ska elever kunna göra den delen av konstruktionsarbetena som kräver lite mer stryktåliga arbetsbord, omild behandling och där eleverna kan använda sådant som ingår i en välutrustad verktygslåda/förråd. Tänk handborrmaskiner, mindre sågar, ytor att skära, skruva, montera, limma saker på etc. 
· att det planeras för hållbarhet, återbruk, materialkunskap etc.

Till CETIS huvudsida