Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan - CETIS Visa/dölj innehåll

Teknik är ett eget skolämne som bör synas på skolornas scheman redan från första klass. God undervisning av kompetenta lärare i alla skolår är ett löfte till eleverna och vad de förväntar sig.

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS, har till huvuduppgift att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen.

Under senare år har flera initiativ tagits för att främja diskussioner kring teknikundervisning samt att initiera, stödja och genomföra forskning inom teknikområdet. Det yttersta målet är en god teknisk bildning hos alla elever.

Under de olika rubrikerna ovan hittar du information om våra inspirationsmaterial, våra samarbetspartners, vår kompetensutveckling och mycket mer.

Nyheter från CETIS Visa/dölj innehåll

Kalendarium Visa/dölj innehåll

Webbinarier ht-22 för förskola och grundskola

Föreläsning - Stad i förändring, tekniska system i staden

Lyssna till Claes Klasander som berättar om hur ni kan använda inspirationsmaterialet Stad i förändring - Tekniska system i staden i er klass. Materialet innehåller undervisningsexempel kring stadens tekniska system som omger oss i vardagsmiljön. Målgrupp är tekniklärare som undervisar i årskurs 4-7. 

Börjar 19 oktober 2022 kl. 15.30
Slutar 19 oktober 2022 kl. 16.00
Plats Online via Zoom.  
Kontakt Claes Klasander
011-36 33 07

Webbinarium - Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter

Bygg och konstruktion har länge varit ett centralt inslag i förskolans verksamhet. På senare tid har det börjat komma mer och mer forskning på området. I det här webbinariet får vi träffa Johan Boström som nyligen disputerat med en avhandling om  bygg och konstruktion i förskolan. Han ville undersöka hur barns tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter. Vi får ta del av hur hans resultat  kan bidra till att utveckla förskolans undervisning. Målgrupp är förskollärare. 

Börjar 22 november 2022 kl. 15.30
Slutar 22 november 2022 kl. 16.00
Plats Online via Zoom. 
Kontakt Pernilla Sundqvist
021-10 13 36

Föreläsning - Hur kan vi använda teknikämnets 200 timmar i grundskolan

Här får du ta del av när Charlotta Nordlöf och Susanne Engström berättar om inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik. Du får inspiration och idéer kring den övergripande teknikplaneringen. Målgrupp är tekniklärare för alla årskurser i  grundskolan. 

Börjar 29 november 2022 kl. 15.30
Slutar 29 november 2022 kl. 16.00
Plats Online via Zoom. 
Kontakt Charlotta Nordlöf
011-36 30 26

Inspirationsmaterial Visa/dölj innehåll

Sociala medier Visa/dölj innehåll

CETIS på Facebook

Följ oss på Facebook för nyheter och information.

CETIS på Instagram

Följ oss på Instagram för nyheter och information.

CETIS på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn för nyheter och information.