Digitala examensbevis
Visa/dölj innehåll

Från och med december 2018 har Linköpings universitet digitala examensbevis. Studenten får sitt examensbevis direkt i samband med utfärdandet och kan enkelt skicka det vidare till exempelvis arbetsgivare.

Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat och utfärdas i form av en pdf-fil. Originalet finns hos universitetet, och en kopia skickas med e-post till studenten i samband med utfärdandet. Examensbeviset är digitalt signerat, som visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet. 

Information till dig som rekryterare

Alla digitala examensbevis från Linköpings universitet har två digitala signaturer. Detta för att säkerställer att våra examensbevis signeras på ett säkert och juridiskt bindande sätt. Du kan genom att kontrollera signaturerna se att dokumentet inte har ändrats och vilken organisation som har utfärdat certifikatet.

Examensbeviset innehåller två digitala signaturer. I den första signaturen framgår att beviset är signerat av Comfact. För att verifiera gå in på https://www.comfact.com/signingwebsite/validate. Den andra signaturen visar att dokumentet är signerat av Linköpings universitet.

Om du har frågor om våra digitala examensbevis, eller om du är osäker på om ett bevis är äkta, är du alltid välkommen att kontakta examensgruppen vid LiU, examen@liu.se.

Information till dig som student

När du avslutat alla kurser ansöker du om examen via Studentportalen. Du kommer att få ditt examensbevis digitalt till den e-postadress som finns angiven i Ladok. För mer information om ansökan gå till student.liu.se och sök på examen. 

Digitala kursbevis

Kursbevisen utfärdas i form av en pdf-fil som skickas med e-post till studenten i samband med utfärdandet. Kursbevisen är också digitalt signerade, som visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll