Examensbevis och verifiering av studier vid Linköpings universitet

Digitala examensbevis

Alla examensbevis vid Linköpings universitet är digitala. Studenten får sitt examensbevis i samband med utfärdandet och kan enkelt skicka det vidare till exempelvis arbetsgivare.

Originalet finns hos universitetet, och en kopia skickas med e-post till studenten i samband med utfärdandet. Examensbeviset är digitalt signerat, vilket visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet.

Signeringstjänsten som Linköpings universitet använder är tidsbegränsad. Det innebär att även om kopian av examen är giltig, så kommer signeringen bli ogiltig efter en tid. Studenten kan då höra av sig för att få en ny signering vid behov.

Information till dig som rekryterare

Alla digitala examensbevis från Linköpings universitet är digitalt signerade. Det finns två varianter – de som är signerade innan 2021-05-01 och de som är signerade från och med 2021-05-01:

  • Bevis som är utfärdade innan 2021-05-01 innehåller två digitala signaturer. I den första signaturen framgår att beviset är signerat av Comfact. Den andra signaturen visar att dokumentet är signerat av Linköpings universitet/Studentavdelningen.
  • Bevis som är signerade från och med 2021-05-01 har en digital signatur via eduSign. De går att validera via den här hemsidan: https://validator.edusign.sunet.se/. Länken finns även i slutet av det digitala examensbeviset.

Om du har frågor om våra digitala examensbevis, eller om du är osäker på om ett bevis är äkta, är du alltid välkommen att kontakta examensgruppen vid LiU, examen@liu.se.

Information till dig som student

När du avslutat alla kurser ansöker du om examen via Lisam. Du kommer att få ditt examensbevis digitalt till den e-postadress som finns angiven i Ladok.
För att öppna ditt digitala examensbevis på ett korrekt sätt ska du först ladda ner pdf-filen och sedan öppna den med en pdf-läsare. Om du öppnar filen med en pdf-redigerare är risken att du inte kan öppna den eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Digitala kursbevis

Kursbevisen utfärdas i form av en pdf-fil som skickas med e-post till studenten i samband med utfärdandet. Kursbeviset är digitalt signerat, vilket visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet.

Intyg om studenters meriter

Studenter kan själva ta ut intyg, bland annat ett verifierbart resultatintyg som kan användas vid ansökan om arbete. Det kan verifieras elektroniskt med den kod som finns på intyget. Om du behöver verifiera en students meriter, t.ex. vid ansökan om ett arbete och du inte har tillgång till det elektroniska intyget så kan universitetet antingen verifiera uppnådda meriter via telefon/epost eller skriva ut ett intyg på papper och skicka per post.

Delade examensbevis

Dela examensbevis

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen vid LiU kan logga in i Ladok och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (t.ex. en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll.

Ta emot delade examensbevis

Som arbetsgivare kan du kontrollera en individs examen digitalt. Med hjälp av en kontrollkod som du får av individen vars examen du ska kontrollera, samt hens personnummer, kan du se uppgifter om examen. Uppgifterna hämtas direkt från Ladok.

Relaterat innehåll