Digitala examensbevis

Alla examensbevis vid Linköpings universitet är digitala. Studenten får sitt examensbevis direkt i samband med utfärdandet och kan enkelt skicka det vidare till exempelvis arbetsgivare.

Originalet finns hos universitetet, och en kopia skickas med e-post till studenten i samband med utfärdandet. Examensbeviset är digitalt signerat, som visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet.

Information till dig som rekryterare

Alla digitala examensbevis från Linköpings universitet har två digitala signaturer. Detta för att säkerställa att våra examensbevis signeras på ett säkert och juridiskt bindande sätt. Du kan genom att kontrollera signaturerna se att dokumentet inte har ändrats och vilken organisation som har utfärdat certifikatet.

Examensbeviset innehåller två digitala signaturer. I den första signaturen framgår att beviset är signerat av Comfact. Den andra signaturen visar att dokumentet är signerat av Linköpings universitet/Studentavdelningen.

Om du har frågor om våra digitala examensbevis, eller om du är osäker på om ett bevis är äkta, är du alltid välkommen att kontakta examensgruppen vid LiU, examen@liu.se.

Information till dig som student

När du avslutat alla kurser ansöker du om examen via Studentportalen. Du kommer att få ditt examensbevis digitalt till den e-postadress som finns angiven i Ladok.
För att öppna ditt digitala examensbevis på ett korrekt sätt ska du först ladda ner pdf-filen och sedan öppna den med en pdf-läsare. Om du öppnar filen med en pdf-redigerare är risken att du inte kan öppna den eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Digitala kursbevis

Kursbevisen utfärdas i form av en pdf-fil som skickas med e-post till studenten i samband med utfärdandet. Kursbevisen är också digitalt signerat, som visar att det är ett äkta dokument utfärdat av Linköpings universitet/Studentavdelningen.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll