Astrid Janzons stiftelse delar varje år ut två stipendier á 75 000 SEK till forskarstuderande inom ämnen med anknytning till psykisk- och somatisk hälso- och sjukvård vid Linköpings universitet, Röda Korsets högskola och Hälsohögskolan i Jönköping.

Tidigare stipendiater

2019

 • Mona Ahlberg, Linköpings universitet
  Påverkas familjefunktionen när en familjemedlem varit kritiskt sjuk och vårdats på intensivvårdsavdelning
 • Sandra Siebmanns, Jönköpings universitet

2018

 • Joachim Eckerström, Röda Korsets Högskola 
  Självvald inläggning (SI) - Personcentrerad vård i praktiken
 • Annette Waldemar, Linköpings universitet
  Närståendes närvaro vid hjärtstopp

2017

 • Maria Åling, Röda Korsets Högskola
  Identifying nursing care needs for patients in forensic psychiatry – in search for a sustainable and co-created person centered care
 • Ida Markström, Linköpings universitet
  Orthopaedic skin preparations towards evidence

2016

 • Lisa Hjelmfors, Linköpings universitet
  Förbättrad kommunikation om sjukdomsförlopp hos kronisk sjuka hjärtsviktspatienter

2015

 • Fredrika Sundberg, Jönköpings universitet
  Evidensbaserad design inom intensivvård – en vårdande och säker miljö