Astrid Janzon symposium 2024

Bild på Astrid Janzon.
Astrid Janzon.

Välkomna till Astrid Janzon symposium 9 februari 2024, som i år hålls vid Linköpings universitet.

"Framtiden för artificiell Intelligens inom sjukvården - lösningen eller livsfarligt"

När: 29 november 2024
Var: Info kommer senare.

Anmäl dig här. (Ej öppen än)

Årets program

Tidigare stipendiater

2022

  • Hanna Allemann, doktorand på Linköpings universitet, för projektet "Socialt stöd till personer med hjärtsvikt och deras anhöriga"
  • Anna Johnsen, doktorand på Jönköpings universitet för projektet "Work environment for nurses and emergency medical technicians in the Swedish Ambulance Service and its association to health."

2021

  • Charlotte Sahlén Helmer, doktorand på Linköpings universitet, för projektet “Interaktion mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar"
  • Maria Snögren, doktorand på Jönköping University för projektet “Digital utbildning i munhälsa – En intervention på särskilt boende”

2020

  • Charlotta van Eggermont Arwidson, Röda Korsets Högskola – Hälsostöd till asylsökande i Sverige – behov, vårdpraktiker och erfarenheter av stöd i relation till psykisk hälsa och COVID-19 pandemin.

  • Emma Säfström, Linköpings universitet – Continuity of Care after hospitalization due to cardiac condition
  • Annika Grynne, Jönköpings universitet – Digi-Do – ett informationsverktyg för att involvera och förbereda kvinnor med bröstcancer inför, under och efter strålbehandling

Så var symposiet 2024

Hela symposiet

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Arrangörer

Astrid Janzons symposium arrangeras i samarbete mellan:

Jönköping University


Linköpings universitet logotyp
Logga för Röda Korset Högskola

Astrid Janzons stiftelse

Tidigare talare