Astrid Janzon symposium 2022

Bild på Astrid Janzon.
Astrid Janzon.

Välkomna till Astrid Janzon symposium 25 november 2022, som i år hålls vid Jönköpings universitet.

Temat för årets symposium är Nära vård med och för äldre personer.

För mer information om årets symposium, se denna länk.

För att anmäla dig till årets symposium, klicka på denna länk.

Tidigare stipendiater

2021

  • Charlotte Sahlén Helmer, doktorand på Linköpings universitet, för projektet “Interaktion mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar"
  • Maria Snögren, doktorand på Jönköping University för projektet “Digital utbildning i munhälsa – En intervention på särskilt boende”

2020

  • Charlotta van Eggermont Arwidson, Röda Korsets Högskola – Hälsostöd till asylsökande i Sverige – behov, vårdpraktiker och erfarenheter av stöd i relation till psykisk hälsa och COVID-19 pandemin.

  • Emma Säfström, Linköpings universitet – Continuity of Care after hospitalization due to cardiac condition
  • Annika Grynne, Jönköpings universitet – Digi-Do – ett informationsverktyg för att involvera och förbereda kvinnor med bröstcancer inför, under och efter strålbehandling

Arrangörer

Astrid Janzons symposium arrangeras i samarbete mellan:

Jönköping University


Linköpings universitet logotyp

Röda Korsets Högskola

Astrid Janzons stiftelse

Tidigare talare