Hela världen efterfrågar mer kunskap om vilka effekter covid-19 får för våra barns välbefinnande. Barnafrid deltar som partner i ett globalt initiativ där yrkesverksamma som möter barn anonymt kan samla in covid-relaterade erfarenheter.

bilder på barnafridsloggan och covid-4p-logganInstitute for Inspiring Children's Futures partners över hela världen strävar efter att samla in denna information via COVID 4P-loggen - en kostnadsfri smartphone-app i realtid som samlar dessa erfarenheter och levda verkligheter genom att ställa en fråga om dagen.

Syftet med studien

COVID 4P-loggen tillämpar ett ramverk för mänskliga rättigheter för barn avseende skydd, tillhandahållande, förebyggande och deltagande. Syftet med studien är att bättre förstå hur utövare och beslutsfattare kan skydda barn, tillgodose deras unika behov, möjliggöra deras deltagande i beslut som påverkar dem och förhindra skada i olika stadier i den nuvarande pandemin.

Avgörande kunskap

Laura Korhonen, professor vid Linköpings universitet och centrumchef för Barnafrid, uppmanar yrkesverksamma som möter barn att ladda ned appen och delta i studien.
- Det är en snabb och innovativ metod och hjälper oss att lära oss mer om effekterna av covid-19 på barn. Denna typ av kunskap är avgörande för klokt beslutsfattande och fördelning av resurser. Projektet kommer att förena yrkesverksamma i olika länder och inom olika samhällssektorer, säger Laura Korhonen.

Arbetet samordnas av Institute for Inspiring Children’s Futures vid University of Strathclyde, Glasgow. 

Se mer om institutet och projektet: www.inspiringchildrensfutures.org