Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Kort om oss

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

För dig som möter barn och unga

Om våld mot barn

Nyheter

Kalendarium

7 februari 2023

Barnafrid talks: Hur påverkas barn av att bevittna våld? Kort- och långsiktiga konsekvenser.

kl. 15.30 – 16.30 Online

17 februari 2023

Inspirationslunch: Samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer

kl. 12.00 – 12.40

21 februari 2023

Utbildningsdag: Barn och unga med sexuella beteendeproblem

kl. 08.30 – 12.00 Online

28 februari 2023

Utbildning: Hedersrelaterat våld och förtryck för dig inom Barnahus

28 februari 2023 kl. 10.00 - 01 mars 2023 kl. 15.30 Linköping Konsert & Kongress

7 mars 2023

Barnafrid talks: Risk- och skyddsfaktorer som framträder i barns, föräldrars och behandlares berättelser om öppenvårdsbehandling på Mini-Maria

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Forskning och projekt

Digitala utbildningar

Håll dig uppdaterad och bli inspirerad

Följ vårt arbete

Pojke tar på sig tröja
MoMo Productions

Barnafrids nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste från vår verksamhet. Vi berättar om pågående forskning och projekt. Genom prenumeration får du också inbjudningar till intressanta seminarier och konferenser inom fältet våld mot barn.