Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Barnafrids uppdrag är att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp till yrkesverksamma som i sitt arbete möter, eller tar beslut som rör barn och unga.

Om våld mot barn och unga

För dig som möter barn och unga

Nyheter från Barnafrid

Kalendarium

Forskning

Projekt

Digitala utbildningar

Håll dig uppdaterad och bli inspirerad

Följ vårt arbete