Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barnVisa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Till dig som möter barnVisa/dölj innehåll

Aktuella projekt Visa/dölj innehåll

Utbildning och nätverksträffarVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

19 maj 2021

Rättsfall heder - en inblick i verkligheten för dig inom Barnahus

19 maj 2021 kl. 13.00 - 20 maj 2021 kl. 12.00 Online

Under två dagar i maj får du möjlighet att lyssna till erfarenheter från olika aktörer som finns i rättskedjan runt barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtyck. Målgrupp: Yrkesverksamma inom Barnahus

Kontakt

1 juni 2021

Barnafrid talks 1 juni

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom, registrering: barnafrid@liu.se

”Snäll. Sätter grenser ibland. Bryr sig om en.” - Barns röster om föräldraskap och familjeliv. Barnafrid Talks har bjudit in Anna Sarkadi som är professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och forskningsledare för CHAPS, Child Health and Parenting.  Föreläsningen ger ett smakprov på forskningen och barnens klokskap.

Kontakt

16 juni 2021

Nätverksträff för ideella krafter

kl. 09.15 – 12.00 Online

Tillsammans med Childhood bjuder vi in verksamma inom ideella krafter till en digital nätverksträff. Polisen kommer berätta om kampanjen ”Delbart”. Vi träffas också i mindre grupper för att dela erfarenheter och kunskap om frågor som rör sexuella övergrepp och annan slags utsatthet på nätet.

Kontakt

15 september 2021

Nätverksträff för elevhälsan

kl. 09.00 – 15.00 Online

Skolan har en viktig roll i att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck. Vi diskuterar vad du som arbetar inom skolan ska göra, och vilket ansvar du har, om du misstänker att ett barn är starkt begränsat i sitt sociala liv, eller inte dyker upp efter ett lov. Målgrupp: Elevhälsan och personal inom förskola/skola.

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

Sociala medierVisa/dölj innehåll

Länk till sociala medier från Barnafrid. Bild på logotyp från Youtube

NyhetsbrevVisa/dölj innehåll

Prenumerera på Barnafrids nyhetsbrev

Barnafrids nyhetsbrev håller dig uppdaterad på vad som är på gång inom Barnafrids verksamhetsområde. Nyhetsbreven skickas ut en gång i kvartalet. 

Prenumerera på Barnafrids nyhetsbrev

Vill du veta mer om hur Linköpings universitet hanterar personuppgifter kan du läsa mer på sidan Integritetspolicy vid Linköpings universitet 

OrganisationVisa/dölj innehåll