Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn Visa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Till dig som möter barn Visa/dölj innehåll

Aktuella projekt Visa/dölj innehåll

Utbildning och nätverksträffar Visa/dölj innehåll

Kalendarium Visa/dölj innehåll

7 juni 2022

Barnafrid Talks: Barns utanförskap i fritidshem

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Nyheter Visa/dölj innehåll

Barnafrids nyhetsbrev Visa/dölj innehåll

Sociala medier Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll