Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barnVisa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Till dig som möter barnVisa/dölj innehåll

Aktuella projekt Visa/dölj innehåll

Utbildning och nätverksträffarVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

1 februari 2022

Barnafrid Talks: Sexuella övergrepp via nätet – hur påverkar det barnen? 

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Malin Joleby är doktor i psykologi och disputerade i november 2021 med en avhandling om internetrelaterade sexualbrott mot barn. På Barnafrid Talks kommer hon presentera den senaste forskningen om övergrepp på nätet – hur går övergreppen till, hur upplever barnen situationen, och hur påverkas deras hälsa och mående på kort och på lång sikt?

Kontakt

1 mars 2022

Barnafrid Talks: ”Det där har ingen evidens…” -om dynamiken mellan forskning och praktik

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Ulf Axberg är professor i familjeterapi och systemisk praxis på VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Ole Hultmann är lektor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och är knuten till BUP i Göteborg. Tillsammans kommer de till Barnafrid Talks och föreläser om forskningsbaserad kunskap i relation till praktik inom våldsområdet och om möjligheterna att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. 

Kontakt

15 mars 2022

Föreläsning: Det särskilda hedersbrottet

kl. 13.00 – 14.30 Online

Regeringen har föreslagit att ett nytt brott, kallat hedersförtryck, ska införas i brottsbalken från 1 juni 2022. Vi har bjudit in den särskilda utredaren riksåklagare Petra Lundh för att berätta om det nya brottet. 

Kontakt

17 mars 2022

Nätverksträff skola: När sexuella övergrepp på nätet blir en fråga för skolan

kl. 09.00 – 12.00 Online 

Barnafrid bjuder in dig som arbetar inom skolan till nätverksträff den 17 mars 2022 där temat är "När sexuella övergrepp på nätet blir en fråga för skolan". 

Kontakt

31 mars 2022

Nätverksträff för ideella krafter

kl. 09.15 – 12.00 Online via Zoom

Barnafrid tillsammans med Childhood bjuder in till nätverksträff för ideella krafter. Mer information om program och anmälan kommer. 

Kontakt

6 april 2022

Nätverksträff för Barnahus

kl. 08.30 – 16.00 Online

Digital nätverksträff för dig som arbetar inom en Barnahusverksamhet. Fokus för dagen är att lära oss mer och utbyta erfarenheter om hur man arbetar inom liknande verksamheter i Europa och främst de nordiska länderna. Vi träffas online och dagen är kostnadsfri.

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

Sociala medierVisa/dölj innehåll

Länk till sociala medier från Barnafrid. Bild på logotyp från Youtube

OrganisationVisa/dölj innehåll