Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
Visa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Ny rapport
Visa/dölj innehåll

Till dig som möter barn
Visa/dölj innehåll

Forskning - Den långa resan
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

25 augusti 2020

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn

25 augusti 2020 kl. 09.00 - 22 september 2020 kl. 16.00 Online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den webbaserade kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn. Den pågår under tre heldagar, 25-26/8, 22/9, och omfattar 3 HP.

Kontakt

2 september 2020

Nätverksdag för elevhälsan - Att fråga barn om våld

kl. 09.00 – 16.00 Online - Zoom

Den första träffen för Barnafrids nationella nätverk för dig som arbetar inom elevhälsan. Innehåll: Våldsutsatthet och att möta barn i kris, samt samtal med forskaren Rikard Tordön om barn i samhällsvård och dessa elevers ökade hälsorisker. Sista anmälningsdag är 20 augusti och antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Kontakt

12 oktober 2020

En fråga om heder - konferens

12 oktober 2020 kl. 08.00 - 13 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag, En fråga om heder, bjuder vi in landets Barnahusverksamheter till en konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är därmed viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik. Kontakta Sandra Skoog för anmälan.

Kontakt

20 oktober 2020

Nätverksträff för Barnskyddsteam och Barnahus - Dödligt våld mot barn

20 oktober 2020 kl. 09.00 - 21 oktober 2020 kl. 16.00 Online

Tema: Dödligt våld mot barn. Dag 1 Gemensam dag för Barnahus och Barnskyddsteam Dag 2 Barnahussamordnare och Barnskyddsteam var för sig. Länk till anmälan kommer när programmet är fastställt.

Kontakt

22 oktober 2020

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn - omgång 2

22 oktober 2020 kl. 09.00 - 20 november 2020 kl. 16.00 Alvesta eller online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet:  Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och är preliminärt planerad att hållas i Alvesta. OBS dock att detta kan komma att ändras till online med anledning av covid-19. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 22-23/10, 20/11. 

Kontakt

28 januari 2021

Uppdragsutbildning för universitetslärare om våld mot barn - Omgång-3

28 januari 2021 kl. 09.00 - 23 februari 2021 kl. 16.00 Umeå eller online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och är preliminärt planerad att hållas i Umeå. OBS dock att detta kan komma att ändras till online med anledning av covid-19. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 28 - 29/1, 23/2. 

Kontakt

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Sociala medier
Visa/dölj innehåll

Nyhetsbrev
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll