Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn Visa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Till dig som möter barn Visa/dölj innehåll

Aktuella projekt Visa/dölj innehåll

Utbildning och nätverksträffar Visa/dölj innehåll

Kalendarium Visa/dölj innehåll

Om våld mot barn och re-lansering av Barnafrids Basprogram om våld mot barn

Den 29/9 kl. 13-16  bjuder Barnafrid in till föreläsningar på temat våld mot barn. Dessutom presenterar vi de uppdateringar som vi gjort i vår digitala utbildning Basprogram om våld mot barn. Evenemanget är digitalt och kostnadsfritt.


29 september 2022

Om våld mot barn och re-lansering av Basprogram om våld mot barn

kl. 13.00 – 16.00 Online via Zoom

4 oktober 2022

Barnafrid Talks: Livsloppsperspektiv på våld – från barndom till ålderdom 

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

5 oktober 2022

Webbinarium: Förstärkt skydd mot sexuella kränkningar 

kl. 14.00 – 15.30 Online

11 oktober 2022

Nätverksträff BUP och första linjen: Hälsa ochasylprocess hos barn på flykt

kl. 13.00 – 16.45 Online via Zoom

18 oktober 2022

Nätverk för barnahus och barnskyddsteam

18 oktober 2022 kl. 09.00 - 19 oktober 2022 kl. 15.00 Linköping

Nyheter Visa/dölj innehåll

Barnafrids nyhetsbrev Visa/dölj innehåll

Sociala medier Visa/dölj innehåll