Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Kort om oss

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

För dig som möter barn och unga

Nyheter

Barnafridskonferensen 2024 

Kalendarium

3 oktober 2023

Barnafrid Talks: Hetrosexuell sugardejting i Sverige

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

4 oktober 2023

Nätverksträff Barnahus och barnskyddsteam: Nationella strategin om våld mot barn

04 oktober 2023 kl. 09.00 - 05 oktober 2023 kl. 16.00 Linköpings Konsert & Kongress

20 oktober 2023

Inspirationslunch: Barn som begår eller utsätts för sexuella övergrepp väcker starka känslor

kl. 12.00 – 12.40 Online via Zoom

7 november 2023

Barnafrid Talks: Barn och ungdomars perspektiv på mobbning

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Om våld mot barn

Forskning och projekt

Digitala utbildningar

Håll dig uppdaterad och bli inspirerad

Följ vårt arbete

Pojke tar på sig tröja
MoMo Productions

Barnafrids nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste från vår verksamhet. Vi berättar om pågående forskning och projekt. Genom prenumeration får du också inbjudningar till intressanta seminarier och konferenser inom fältet våld mot barn. 


Organisation