Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barnVisa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Till dig som möter barnVisa/dölj innehåll

Aktuella projekt Visa/dölj innehåll

Utbildning och nätverksträffarVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

17 mars 2021

Uppdragsutbildning för universitetslärare omgång 3

17 mars 2021 kl. 09.00 - 19 april 2021 kl. 16.00 Online

Utbildning för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och hålls online. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 HP: 17 - 18/3, samt 19/4.

Kontakt

20 april 2021

Nätverksträff för Specialistnätverket

kl. 08.45 – 14.30 Online

Barnafrid bjuder in till en kunskapshöjande dag där förmiddagens program samordnas med nätverket för BUP & Första Linjen. Det blir föreläsningar och samtal kring behandling av posttraumatisk stress hos barn och unga. Målgrupp: Yrkesverksamma i BUP-verksamhet med uppdrag inom högspecialiserad traumavård. TEMA: Komplex PTSD och en behandlingsmodell för stepped care

Kontakt

Nätverksträff för dig som arbetar inom BUP & Första linjen

kl. 08.45 – 12.00 Online

Barnafrid bjuder in till en kunskapshöjande förmiddag med föreläsningar och samtal om behandling av posttraumatisk stress hos barn och unga.  TEMA: Komplex PTSD och en behandlingsmodell för stepped care.    

Kontakt

Barnfridsbrottet - ett straffrättsligt skydd för barn som har bevittnat brott mellan närstående

kl. 14.30 – 16.00 Online

Digital föreläsning med Linn Pantzar och Cecilia Eneman som på olika sätt har arbetat med utredningen om ett utökat straffrättsligt skydd för de barn som bevittnar våld och andra brottsliga handlingar som begås av och mot barnets närstående. Lagen föreslås träda i kraft 1/7, 2021.

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

Sociala medierVisa/dölj innehåll

Länk till sociala medier från Barnafrid. Bild på logotyp från Youtube

NyhetsbrevVisa/dölj innehåll

Prenumerera på Barnafrids nyhetsbrev

Barnafrids nyhetsbrev håller dig uppdaterad på vad som är på gång inom Barnafrids verksamhetsområde. Nyhetsbreven skickas ut en gång i kvartalet. 

Prenumerera på Barnafrids nyhetsbrev

Vill du veta mer om hur Linköpings universitet hanterar personuppgifter kan du läsa mer på sidan Integritetspolicy vid Linköpings universitet 

OrganisationVisa/dölj innehåll