Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Kort om oss

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

För dig som möter barn och unga

Nyheter

Barnafridskonferensen 2024 

Med kunskap går vi tillsammans från ord till handling

Kalendarium

5 december 2023

Grundutbildning traumamedveten omsorg (TMO) hos Rädda Barnen

05 december 2023 kl. 10.00 - 06 december 2023 kl. 15.30 Zoom

Rädda barnens grundutbildning ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda coping-strategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma. Utbildningen är digital och antalet platser begränsat. Föranmälan är ett krav.

15 december 2023

HVB Riddarnäset - delat huvudmannaskap för samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst

kl. 12.00 – 12.40 Online via Zoom

I mars 2022 öppnade Riddarnäset HVB (hem för vård och boende). Riddarnäset har ett delat huvudmannaskap mellan Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland, vilket gör det möjligt att samordna insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst. Verksamheten riktar sig till målgruppen ungdomar 13–20 år med risk- och missbruksproblematik, samsjuklighet eller psykosociala besvär. Riddarnäset är det andra HVB-hemmet i Sverige som organiseras på detta sätt för att kunna erbjuda en jämlik vård, en sammanhållen vårdkedja med barnets behov i centrum. Föreläsare: Pär Johansson, förbundschef och Peter Gustafsson, enhetschef Riddarnäset och HVB-föreståndare.

Kontakt

9 januari 2024

Barnafrid Talks: Svårigheter och möjligheter i samverkansformer som rör ungas brottslighet 

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Christina Söderberg kommer utifrån sin avhandling Att skapa mening i en komplex praktik: Föreställningar om brottspreventiva samverkansformer mellan omsorg och kontroll ge en föreläsning om samverkansformerna SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) och SIG (sociala insatsgrupper).

Kontakt

24 januari 2024

Barnafridskonferensen 2024: Aldrig våld. Med kunskap går vi tillsammans från ord till handling. 

24 januari 2024 kl. 09.00 - 25 januari 2024 kl. 16.00 Linköping Konsert & Kongress

Nu är det dags att göra plats i din kalender för Barnafridskonferensen 2024. Denna gång ses vi på plats i Linköping. Under två dagar bjuder vi på en mängd inspirerande och kunskapsfyllda föreläsningar som utgår från de olika delarna i den kommande nationella strategin om våld mot barn. Mer information kommer längre fram.

Kontakt

Om våld mot barn

Flicka med leksaksdrake

Definition av våld mot barn

Vi utgår från FN:s barnrättskommittés definition av våld mot barn. Det finns skäl att dela upp begreppet, och det är viktigt att komma ihåg att ett och samma barn ofta drabbas av olika former av våld och att de olika kategorierna överlappar varandra.

Skuggbild över barnhänder som formar ett hjärta

Att stötta barn vid kris och oro

Allvarliga händelser i vårt närområde eller i omvärlden påverkar barn och barns informationsflöde. Barnafrid har samlat tips och rekommendationer på hur yrkesverksamma och vuxna kan bemöta barn som visar oro eller har drabbats av en kris.

Barnhand håller leksakspolisbil

Barnfridsbrottet

Den 1 juni 2021 infördes ett särskilt barnfridsbrott i Sverige. Lagändringen innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation.

Värt att veta informationsmaterial

Här kan du hitta informationsmaterial från Barnafrid, som Värt att veta-affischen med information om svenska stödlinjer.

Pojke sitter vid fönster tillsammans med katt

Försummelse är våld mot barn

Våld som inte syns är svårt att upptäcka. För dig som möter barn i yrkeslivet det viktigt att se de försummade barnen. I juni 2020 släppte Barnafrid en kunskapsöversikt och ett filmat samtal med flera viktiga tips.

Bild på barn som tvättar händerna.

Om att hantera coronakrisen

Pandemin med coronavirusets spridning riskerar att påverka viktiga samhällsfunktioner och därmed redan utsatta barn. Här samlar vi kunskap om hur yrkesverksamma vuxna kan hantera större kriser.

Forskning och projekt

Digitala utbildningar

Håll dig uppdaterad och bli inspirerad

Följ vårt arbete

Organisation