Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
Visa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på campus US i Linköping. 

Till dig som möter utsatta barn
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

15 oktober 2019

Nätverksträff för Barnskyddsteam

15 oktober 2019 kl. 10.00 - 16 oktober 2019 kl. 12.00 Linköping Konsert & Kongress

Föreläsningar och nätverkande för dig som arbetar inom Barnskyddsteam. Denna gång handlar det bl a om journalföring vid ärenden som rör våld mot barn. Sista anmälningsdag är 30 september.

Kontakt

19 november 2019

Sexuella övergrepp på barn och mellan syskon

19 november 2019 kl. 09.00 - 28 november 2019 kl. 16.00 Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg

Länsstyrelserna i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län bjuder in till föreläsningsdagar med föreläsare från Barnafrid, Linköpings universitet. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn inom kommun, landsting, idéburen sektor eller annan verksamhet. Tid och plats: 19 nov Jönköping, 20 nov Halland, 27 nov Kronoberg, 28 nov Blekinge. Anmälan görs på respektive länsstyrelses webbplats.

Kontakt

29 januari 2020

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Sociala medier
Visa/dölj innehåll