Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och unga. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter eller tar beslut som rör barn och unga.

För dig som möter barn och unga

Om våld mot barn

Flicka med leksaksdrake

Definition av våld mot barn

Vi utgår från FN:s barnrättskommittés definition av våld mot barn. Det finns skäl att dela upp begreppet, och det är viktigt att komma ihåg att ett och samma barn ofta drabbas av olika former av våld och att de olika kategorierna överlappar varandra.

Skuggbild över barnhänder som formar ett hjärta

Att stötta barn vid kris och oro

Allvarliga händelser i vårt närområde eller i omvärlden påverkar barn och barns informationsflöde. Barnafrid har samlat tips och rekommendationer på hur yrkesverksamma och vuxna kan bemöta barn som visar oro eller har drabbats av en kris.

Barnhand håller leksakspolisbil

Barnfridsbrottet

Den 1 juni 2021 infördes ett särskilt barnfridsbrott i Sverige. Lagändringen innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation.

Värt att veta informationsmaterial

Här kan du hitta informationsmaterial från Barnafrid, som Värt att veta-affischen med information om svenska stödlinjer.

Pojke sitter vid fönster tillsammans med katt

Försummelse är våld mot barn

Våld som inte syns är svårt att upptäcka. För dig som möter barn i yrkeslivet det viktigt att se de försummade barnen. I juni 2020 släppte Barnafrid en kunskapsöversikt och ett filmat samtal med flera viktiga tips.

Bild på barn som tvättar händerna.

Om att hantera coronakrisen

Pandemin med coronavirusets spridning riskerar att påverka viktiga samhällsfunktioner och därmed redan utsatta barn. Här samlar vi kunskap om hur yrkesverksamma vuxna kan hantera större kriser.

Nyheter

Kalendarium

5 mars 2024

Barnafrid Talks: Relations- och mentaliseringsorienterad förstärkt familjehemsvård

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Anna-Karin Åkerman är psykolog och psykoterapeut, fil dr i psykologi vid Linköpings universitet. Hon har mångårig erfarenhet från arbete som psykolog med barn och unga i samhällets vård. Föreläsningen kommer att presentera några olika resultat från Anna-Karins avhandling ”Relationally focused specialized foster care – Relational experiences, mental health and adaptive funtioning”

Kontakt

15 mars 2024

Inspirationslunch: SEXIT - metoden som startar samtalet om sexuell hälsa och erfarenhet av våld 

kl. 12.00 – 12.40 Online via Zoom

Metoden Sexual health identification tool (SEXIT) syftar till att identifiera och erbjuda relevant vård och stöd, dels till unga som är sexuellt risktagande eller utsatta, dels till personer med erfarenhet av våld. Metoden har fått stor spridning bland ungdomsmottagningar i Sverige och allt fler elevhälsoteam använder SEXIT i hälsosamtalen. Även andra som möter barn och unga i åldern 13–24 år kan använda materialet för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor. SEXIT består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok. Metoden är forskningsbaserad och framtagen av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Föreläsare: Sofia Hammarström, med. dr. och forskningsansvarig, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

20 mars 2024

Nätverksträff Barnahus: Sexuella övergrepp på barn och unga online

kl. 09.00 – 16.15 Online via Zoom

På denna nätverksträff deltar NOA för att berätta om sitt arbete med målgruppen på ett nationellt plan. Barnahus Jönköping föreläser om hur de lyckats få in målgruppen i sin ordinarie verksamhet. Därtill deltar kriminalinspektör Calle Ekenblom och förundersökningsledare Jenny Franzén från ISÖB i Norrköping för att dela erfarenheter om ”Operation Glans”. Även Socialstyrelsen medverkar för att tala om anmälningsskyldighet och socialtjänstens ansvar för brottsoffer.

Kontakt

2 april 2024

Barnafrid Talks: Förekomsten och konsekvenser av sexuella trakasserier bland unga i idrotts- och skolmiljöer

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Darun Jaf, postdok inom psykologi och idrottsvetenskap vid Örebro universitet och Therése Skoog, professor i psykologi vid Göteborgs universitet kommer under Barnafrid Talks att presentera resultat från deras forskning om förekomsten av och utvecklingen av sexuella trakasserier i idrotts- och skolmiljöer samt konsekvenser av sexuella trakasserier för ungas välmående.

Kontakt

Forskning

Projekt

Digitala utbildningar

Håll dig uppdaterad och bli inspirerad

Följ vårt arbete

Organisation