Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Kort om oss

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

För dig som möter barn och unga

Om våld mot barn

Nyheter

Kalendarium

4 april 2023

Barnafrid Talks: Brukarmedverkan i en samskapande designprocess med ungdomar och socialsekreterare

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

18 april 2023

Föreläsning på Barnrättsdagarna: Efter våldet – Hur säkerställer vi barns rättigheter i skyddat boende?

kl. 13.00 – 13.30 Barnrättsdagarna

Föreläsning Barnrättsdagarna: Går det att öka möjligheter för barn som varit på Barnahus att få screening, krisstöd, bedömning och eventuell behandling?

kl. 13.30 – 14.00 Barnrättsdagarna

21 april 2023

Inspirationslunch: Samverkan mellan socialtjänst och skola /gruppverksamhet för familjehemsplacerade barn

kl. 12.00 – 12.40 Online

26 april 2023

Föreläsning: Våld i familjehederns namn

kl. 13.00 – 14.00 Online via Zoom

Forskning och projekt

Digitala utbildningar

Håll dig uppdaterad och bli inspirerad

Följ vårt arbete

Pojke tar på sig tröja
MoMo Productions

Barnafrids nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste från vår verksamhet. Vi berättar om pågående forskning och projekt. Genom prenumeration får du också inbjudningar till intressanta seminarier och konferenser inom fältet våld mot barn.