Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barnVisa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Till dig som möter barnVisa/dölj innehåll

Aktuella projekt Visa/dölj innehåll

Utbildning och nätverksträffarVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

5 oktober 2021

Unga som lever med våld i sina kärleksrelationer -Våldets uttryckssätt och utmaningar gällande stöd

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Carolina forskar om barn och unga i utsatta livssituationer, med särskild fokus på barn och unga som lever med våld och övergrepp i sina nära relationer.

7 oktober 2021

Nätverksträff för Barnahus och Barnskyddsteam

kl. 09.30 – 16.00 Online

Tema: Det nya barnfridsbrottet. Under dagen får du ta del av föreläsningar om vad som har hänt sedan barnfridsbrottet blev lag i juli, hur barn påverkas av att bevittna våld, den särskilda företrädarens roll och ett panelsamtal om hur det nya brottet påverkar verksamheten. Målgrupp: Alla inom Barnahus och Barnskyddsteam

Kontakt

8 oktober 2021

Nätverksträff för Barnahussamordnare

kl. 09.00 – 16.00 Online

Tema: Det nya barnfridsbrottet.  Under dagen får du ta del av föreläsningar om våld i nära relation och barns rätt till skydd och stöd. Dessutom arbetar vi i grupper och diskuterar hur barnfridsbrottet påverkar arbetet inom Barnahus.   Målgrupp: Barnahussamordnare

Kontakt

Symposium om Sveriges Barnskyddsteam

kl. 10.00 – 16.00 Online

Tema: Kvalitets- och vidareutveckling av Barnskyddsteam.   Dagen bjuder på föreläsningar om våld mot barn och dess konsekvenser, aktuell forskning om processutveckling av hälso- och sjukvården, samt internationella exempel på hur verksamheten inom barnskyddsteam kan organiseras. Föreläsningarna ges på engelska.   Målgrupp: 1. Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänst. 2. Beslutsfattare, verksamhetsutvecklare

Kontakt

21 oktober 2021

Nätverksträff för BUP & Första linjen - Små barn och trauma/PTSD

kl. 09.00 – 12.00 Online via Zoom

Syftet med dagen är att sprida forskningsbaserad kunskap om bedömning och behandling vid symtom efter våldsutsatthet/PTSD hos små barn inom barnpsykiatrisk verksamhet. Föreläsningen är öppen för yrkesverksamma som arbetar med eller vill lära sig mer om psykiatrisk vård för våldsutsatta och traumatiserade små barn/förskoleåldern. Fördjupning valbar under eftermiddagen. Se mer under anmälan.

Kontakt

8 december 2021

 #Enfrågaomheder - för dig som är chef i Barnahusverksamhet 

08 december 2021 kl. 13.00 - 09 december 2021 kl. 12.15 Online

Save the date! Lunch till lunch-utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information om innehåll och anmälan kommer längre fram. 

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

Sociala medierVisa/dölj innehåll

Länk till sociala medier från Barnafrid. Bild på logotyp från Youtube

NyhetsbrevVisa/dölj innehåll

Prenumerera på Barnafrids nyhetsbrev

Barnafrids nyhetsbrev håller dig uppdaterad på vad som är på gång inom Barnafrids verksamhetsområde. Nyhetsbreven skickas ut en gång i kvartalet. 

Prenumerera på Barnafrids nyhetsbrev

Vill du veta mer om hur Linköpings universitet hanterar personuppgifter kan du läsa mer på sidan Integritetspolicy vid Linköpings universitet 

OrganisationVisa/dölj innehåll