Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och unga. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter eller tar beslut som rör barn och unga.

För dig som möter barn och unga

Om våld mot barn

Flicka med leksaksdrake

Definition av våld mot barn

Vi utgår från FN:s barnrättskommittés definition av våld mot barn. Det finns skäl att dela upp begreppet, och det är viktigt att komma ihåg att ett och samma barn ofta drabbas av olika former av våld och att de olika kategorierna överlappar varandra.

Skuggbild över barnhänder som formar ett hjärta

Att stötta barn vid kris och oro

Allvarliga händelser i vårt närområde eller i omvärlden påverkar barn och barns informationsflöde. Barnafrid har samlat tips och rekommendationer på hur yrkesverksamma och vuxna kan bemöta barn som visar oro eller har drabbats av en kris.

Barnhand håller leksakspolisbil

Barnfridsbrottet

Den 1 juni 2021 infördes ett särskilt barnfridsbrott i Sverige. Lagändringen innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation.

Värt att veta informationsmaterial

Här kan du hitta informationsmaterial från Barnafrid, som Värt att veta-affischen med information om svenska stödlinjer.

Pojke sitter vid fönster tillsammans med katt

Försummelse är våld mot barn

Våld som inte syns är svårt att upptäcka. För dig som möter barn i yrkeslivet det viktigt att se de försummade barnen. I juni 2020 släppte Barnafrid en kunskapsöversikt och ett filmat samtal med flera viktiga tips.

Bild på barn som tvättar händerna.

Om att hantera coronakrisen

Pandemin med coronavirusets spridning riskerar att påverka viktiga samhällsfunktioner och därmed redan utsatta barn. Här samlar vi kunskap om hur yrkesverksamma vuxna kan hantera större kriser.

Nyheter

För dig inom förskolan

Vuxen person knyter ett par barn skor
Maskot

Förskolan får eget gruppspår i Basprogram våld mot barn och unga

Den 12 april klockan 9-12 lanserar Haninge kommun och Barnafrid ett gruppspår inom den digitala utbildningen Basprogram om våld mot barn och unga riktat mot personal inom förskolan. Den kostnadsfria utbildningen riktar sig till arbetslag på förskolor som vill göra ett gemensamt kunskapslyft när det gäller att våga, se, höra och göra, exempelvis lämna in en orosanmälan till socialtjänsten när barn far illa. Under lanseringen kommer ledning och förskolepersonal från Haninge kommun berätta om arbetet med utbildningen och visa delar utav den. Sedan Barnafrid att ge en föreläsning på temat att upptäcka våld i förskolan.

Kalendarium

25 april 2024

Webbinarium: Ett utvidgat utreseförbud för barn

kl. 13.30 – 15.00 Online via Zoom

En särskild utredning har föreslagit att det nuvarande utreseförbudet för barn ska utvidgas. Barnafrid har därför bjudit in f.d. lagman Lars Sjöström för att föreläsa om utredningen och den lagstiftning om ett utvidgat utreseförbud som föreslås träda i kraft den 1 juni 2024. Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast 23 april 2024.

Kontakt

7 maj 2024

Barnafrid Talks: Skyddat boende: Vad berättar barnen om sin situation?

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Linda Arnell, fil dr., arbetar som lektor Umeå universitet och är affilierad forskare vid Örebro universitet. Arnells forskning rör barns och ungas levnadsförhållanden, med särskilt fokus på våld och våldsutsatthet. Hon kommer i denna föreläsning tala om barn på skyddat boende, baserat på hennes forskning om vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn.

Kontakt

17 maj 2024

Inspirationslunch: Våldsförebyggande arbete i förskolan – att upptäcka, fråga, agera och stödja barn som far illa

kl. 12.00 – 12.40 Online via Zoom

Förskoleverksamheten i Haninge och Barnafrid har tillsammans tagit fram en utbildning som riktar sig till personal inom förskolan. I en pilotstudie under 2023 har all förskolepersonal i kommunen genomfört utbildningen. Preliminära resultat visar en ökad kunskap och medvetenhet hos förskolepersonalen när det gäller att upptäcka och agera vid misstanke om att ett barn far illa. Utbildningen är kostnadsfri och lanseras nationellt under våren. Föreläsare: förskolepersonal från Haninge kommun.

Kontakt

21 maj 2024

Forskning

Projekt

Digitala utbildningar

Håll dig uppdaterad och bli inspirerad

Följ vårt arbete

Organisation