Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn Visa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. 

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Till dig som möter barn Visa/dölj innehåll

Angelägna utvecklingsområden Visa/dölj innehåll

Forskning och projekt Visa/dölj innehåll

Är du mellan 18-25 år och född i Sverige? Visa/dölj innehåll

Ett kompis gäng, en kille tittar mot kameran
Maskot

Din berättelse är viktig!

Att kartlägga erfarenheter av våld, trauma och resiliens hos unga flyktingar och deras svenskfödda jämnåriga är del av vår större studie, Den långa resan. Vi undersöker hur barn och unga som varit på flykt har det, och vad de behöver för att må bra i Sverige. I den här delstudien ska vi intervjua ungdomar som är mellan 18—25 år gamla. Både ungdomar födda i Sverige och ungdomar födda utomlands. Är du född i Sverige och är mellan 18-25 år? Just nu söker vi dig!

Utbildning och nätverksträffar Visa/dölj innehåll

Kalendarium Visa/dölj innehåll

6 december 2022

Barnafrid Talks: Den sociala barnavården och våldsutsatta barn och unga

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

15 december 2022

Slutkonferens för Efter våldet: Rättigheter för barn på skyddat boende

kl. 09.00 – 16.00 Online via Zoom

10 januari 2023

Barnafrid talks: Innebär Barnahussamverkan ett ökat fokus på brottsutsatta barns hälsa?

kl. 15.30 – 16.30 Online

7 februari 2023

Barnafrid talks: Hur påverkas barn av att bevittna våld? Kort- och långsiktiga konsekvenser.

kl. 15.30 – 16.30 Online

7 mars 2023

Barnafrid talks: Risk- och skyddsfaktorer som framträder i barns, föräldrars och behandlares berättelser om öppenvårdsbehandling på Mini-Maria

kl. 15.30 – 16.30 Online via Zoom

Nyheter Visa/dölj innehåll

Barnafrids nyhetsbrev Visa/dölj innehåll

Sociala medier Visa/dölj innehåll