Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
Visa/dölj innehåll

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på campus US i Linköping. 

Till dig som möter utsatta barn
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

1 juli 2019

Sveriges alla Barnahus har utvärderats - vad fann vi?

kl. 11.30 – 12.10 Almedalsveckan, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

Stora regionala skillnader mellan Sveriges Barnahus gör att brottsutsatta barn riskerar att inte få det stöd och skydd de har rätt till. Vilka åtgärder behöver initieras för att säkerställa att alla utsatta barn får ett kvalitativt och likvärdigt bemötande? Seminarium arrangeras av Barnafrid under Almedalsveckan. Medverkade: Maria Schillaci och Carl Göran Svedin.

Kontakt

Barns rätt till en moderniserad sex- och samlevnadsundervisning - ett viktigt framtidsbygge

kl. 13.50 – 14.30 Almedalsveckan, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

1 av 5 barn i Sverige blir under sin uppväxt utsatt för sexuella övergrepp – dessa barn finns i våra förskolor och skolor. Många barn får aldrig kunskap om kroppslig integritet och vad sexuella övergrepp är. Hur kan vi med en uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning stärka barn genom kunskap?

Kontakt

2 juli 2019

Är det skadligt att fråga? Att fråga och screena barn om våld

kl. 12.15 – 12.35 Almedalsveckan, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

Internationella, och i viss mån nationella, riktlinjer för personal som arbetar med barn rekommenderar återhållsamhet gällande att fråga barn om våldsutsatthet. Men om vi inte frågar hur ska vi då få veta? Vilka risker respektive fördelar finns det med att fråga barn om våld? Seminarium arrangeras av Barnafrid.

Kontakt

3 juli 2019

De osynliga barnen – hur ska samhället stötta försummade barn?

kl. 11.30 – 12.10 Almedalsveckan, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

Den största gruppen barn som far illa är de barn som är försummade. Det är också den grupp som är mest osynlig och minst beforskad. Hur ska samhället, myndigheter och professioner upptäcka, reagera och agera på försummade barn?

Kontakt

15 oktober 2019

29 januari 2020

Barnafridskonferensen 2020

29 januari 2020 kl. 10.00 - 30 januari 2020 kl. 16.00

Denna konferens arrangeras av Barnafrid.

Kontakt

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Sociala medier
Visa/dölj innehåll