AVEC - Barnrättsperspektiv på skyddade boenden

Varje år vistas cirka tusentals barn i Sverige på skyddade boenden. Boendet skyddar förvisso barnen från våldet, men riskerar samtidigt att sätta deras rättigheter ur spel. Vi är därför glada över att ha fått förmånen att under två år delta i ett EU-finansierat projekt, AVEC. AVEC är franska och betyder med och symboliserar vikten av att utgå från ett barnrättsperspektiv i möte med barn som utsatts för våld och involvera dem i alla steg, det vill säga arbeta med barnet och inte enbart för. Projektets fulla titel är ”After the Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic violence, during and after their stay at women shelters in Sweden”. 

Det övergripande syftet med AVEC baseras på Barnkonventionen, EU direktiv 2012/29/EU och Istanbulkonventionen.

 

EU-flagga

Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014-2020).

ProjektbeskrivningVisa/dölj innehåll

Inom ramen för AVEC utvecklar, testar och utvärderar vi en generisk arbetsmodell, kallad Puzzel, som består av tre pusselbitar: information, koordination och lek. Ramverket är traumamedveten omsorg och modellen studeras på sex skyddade boenden i Malmö, Göteborg, Gävle och Stockholm.

barn håller pusselbitar Foto Jasmin Merdan

Planerade aktiviteter

 • Utveckling, test och utvärdering av en modell för samverkan mellan nyckelaktörer runt barn på skyddade boenden.

 • Utbildningar för deltagande boenden: Traumamedveten omsorg (2 st) och BRA-samtal (Barns Rätt som Anhöriga) (2 st), inklusive en utbildning av utbildare riktad till medarbetare i skyddade boenden. Särskild utbildning riktad till socialsekreterare (24 st).

 • Öppna och kostnadsfria utbildningar för boenden i Skåne, Västra Götaland och Gävleborg i Traumamedveten omsorg samt BRA-samtal (1 per län).

 • Psykosocialt stöd för barn genom strukturerad och fri lek med utbildade volontärer. 

 • Kartläggning av luckor i systemet.

 • Påverkanskampanj som riktar sig till beslutfattare på lokal, regional, nationell och EU nivå.

 • Dela projektets resultat med yrkesverksamma inom EU genom webbinarier på The Child Protection Hub, konferenser (inklusive slutkonferens i Linköping) och via existerande nätverk och plattformar. 

Vad vi vill uppnå

Projektets målsättning är att nå ut till 2 000 barn, 140 medarbetare på skyddade boenden och 600 socialsekreterare. Därutöver kommer vi också genom olika informationskampanjer nå ut brett till andra yrkesverksamma, beslutsfattare och allmänhet.  

Resultat

 • En generisk modell som utgår från ett barnrättsperspektiv.

 • Ökad koordinering mellan olika nyckelaktörer.

 • Ökad kunskap och förmåga hos socialsekreterare och medarbetare på skyddande boenden, att kunna stötta och informera barnen.

 • Barnen förstår sin situation och sina rättigheter, med förbättrad välmående och psykisk hälsa som resultat.

 • Ökad medvetenhet hos beslutsfattare och allmänhet.

Förändring

Barnen återhämtar sig från de våldsamma händelserna, åtnjuter sina rättigheter, och bandet mellan mor och barn stärks. På systemnivå ska praxis, riktlinjer och lagar anpassas till barnens behov.

Mamma med barn Foto Maskot

 

PartnersVisa/dölj innehåll

 

Rädda Barnens Riksförbund (koordinator), kontaktperson Jenny Lundskog 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, kontaktperson Åsa Lundström Mattsson

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, kontaktperson Angelica Tingström

Ersta Sköndal Bräcke Högskola, kontaktperson Maria Eriksson

Barnafrid, Linköpings universitet, kontaktperson Laura Korhonen

Länkar och publikationerVisa/dölj innehåll

Startsida BarnafridVisa/dölj innehåll