I en sammanställning över utvärderingar av Linköping universitets uppdragsutbildningar får Barnafrids "Att undervisa om våld mot barn" höga betyg av deltagarna.

 

 

Jag tycker att kursansvariga var kompetenta och diskussionerna höll en hög nivå
Oras Lopez Diaz är gästföreläsare på sjuksköterskeutbildningar 

Läs hela artikeln om uppdragsutbildningarna

Barnafrid