10 mars 2021

”För mig öppnade uppdragsutbildningen upp en ny möjlighet i mitt liv” säger Marie Mattsson som har genomfört två utbildningar vid LiU - och det är fler deltagare som är nöjda. En sammanställning från 2020 ger LiU:s uppdragsutbildningar betyget 4,5 av 5.

Sol på universitetet människor i motljus
Charlotte Perhammar

Linköpings universitet erbjuder uppdragsutbildning. Denna utbildningsform riktar sig enbart till anställda eller arbetssökande och det är arbetsgivaren eller organisationen som köper in och bekostar utbildningen.

Linköpings universitet får höga betyg på sina uppdragsutbildningar. I en sammanställning av 2020 års utvärderingar ger deltagarna betyget 4,5 av 5 möjliga när de bedömer helhetsintrycket av sin uppdragsutbildning (statistiken är hämtat från utvärderingar av sju uppdragsutbildningar, 87 deltagare har lämnat sina synpunkter).

– Det visar att LiU har kapacitet att bedriva relevant och verksamhetsnära utbildning, att vi har skickliga lärare. Utvärderingen är verkligen ett kvitto på att LiU är bra på akademisk  utbildning för yrkesverksamma, säger Sabrina Thelander som är chef för LiU uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning riktar sig till anställda eller arbetssökande. Det är alltid en arbetsgivare eller organisation som betalar för utbildningen. En uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng eller inte, och följer alltså delvis andra regler och riktlinjer än ordinarie utbildning. LiU erbjuder både öppna och för en enskild uppdragsgivare skräddarsydda utbildningar. Ibland samläser deltagarna med studenter i ordinarie utbildning.

- Det unika med den kompetensutveckling vi som lärosäte erbjuder är att den vilar på vetenskaplig grund. När vi skapar en utbildning i samverkan med en uppdragsgivare så har vi hela Linköpings universitet i ryggen, med all forskning, undervisning och infrastruktur för utbildning som finns här.

Linköpings universitet erbjuder uppdragsutbildningar inom flera olika ämnesområden, exempelvis vård, pedagogik, ledarskap och AI.

- När vi utvecklar våra utbildningar samverkar vi med offentlig sektor, företag och olika idéburna organisationer för att förstå vilken kompetensutveckling som behövs. Det är viktigt att våra utbildningar kan matcha de krav som ställs på anställda och arbetssökande i framtiden. Och ge individer möjlighet till ett livslångt lärande!

Fyra deltagare om sin upplevelse av uppdragsutbildning hos LiU

Marie Mattsson, fritidsledare, Arvika pastorat, Karlstad stift:

”För mig öppnade uppdragsutbildningen upp en ny möjlighet i mitt liv. Om någon sagt till mig tidigare att jag skulle studera på universitet som vuxen, så hade jag inte trott på dem. Jag tänkte att det var för svårt för mig – och det var en utmaning, men en kul sådan. Vid uppdragsutbildningen fick jag bra stöd av Erica Byström (kursansvarig och projektledare), hon tog sig tid och förklarade för mig hur jag skulle lägga upp mitt skrivande. Förut trodde jag att jag inte kunde skriva så som man gör på ett universitet, men nu vet jag att jag kan det!

Jag har haft stor nytta av mina nya kunskaper i mitt arbete med konfirmanderna, det var värdefullt att läsa bland annat psykologi och pedagogik. Dessutom uppskattade jag att utbildningen var i form av ett internat, jag kom i väg och kunde fokusera 100 procent på studierna som sedan slutfördes som distansstudier på hemmaplan.

Jag har genomfört två uppdragsutbildningar (Religionspedagogik) och efter det har jag fortsatt att läsa Religionsvetenskap på Göteborgs universitet på distans vid sidan av mitt arbete. Om jag inte hoppat på detta så hade jag aldrig skaffat mina 30 poäng i religionsvetenskap. Jag lärde mig mycket som människa och dessutom har jag fortfarande viss kontakt med kursdeltagarna, vi fick snabbt en bra sammanhållning på internatet.”

Oras Lopez Diaz, Leg. hälso- och sjukvårdskurator:

Oras Lopez Diaz är gästföreläsare på sjuksköterskeutbildningar och socionomutbildningar om barn i utsatta livssituationer och deltog i ”Att undervisa om våld mot barn” hösten 2020 för att hon ville utveckla sig som föreläsare och få ett vidare perspektiv på examinationsmålen.

"När jag hittade annonsen tänkte jag - Å så bra, det här är något för mig, tänk att kunna få möta andra som undervisar i samma ämne som jag. Jag lockades av att utbildningen har fokus på barnperspektivet, något som verkligen är viktigt! Dessutom var det fantastiskt att få möta en grupp yrkesverksamma som undervisar inom samma ämne som jag.

Jag tycker att kursansvariga var kompetenta och diskussionerna höll en hög nivå. Eftersom alla var väl insatta i ämnet kunde vi föra djupa och specifika diskussioner. Vi pratade även om olika begrepp, vad de betyder och hur de kan angränsa till varandra – och även hur studenter kan tolka dessa begrepp. Det här är ett ämne som väcker mycket tankar och känslor. Som lärare behöver man var medveten om det och vilka attityder som kan finnas, så att man kan bemöta studenterna på ett bra sätt, för de har egna tankar och attityder.

Det gick över förväntat att studera digitalt! Det enda negativa jag kan se att den ”bara var på 3 poäng”. Jag hade gärna läst en längre kurs! Men jag vill tillägga att jag fick ut väldigt mycket på kort tid."

Poonam Chaudhary, Övertandläkare i ortodonti

Poonam Chaudhary deltar i "Korta vägen". Hon har bott i Sverige i 18 månader och kommer ursprungligen från Indien. Hon har två mål med sitt deltagande  i ”Korta vägen” – att uppnå ”Svenska 3” eller klara TISUS-test och att få en praktikplats:

"Jag har jobbat fem år som övertandläkare i Indien. Och jag vet att det finns gott om sådana jobb i Sverige. Men för att kunna få arbeta som det här, måste jag först uppnå nivå 3 i  det svenska språket.

Jag tycker att korta vägen är bra. Jag har lärt mig mycket svenska, både grammatik och ökat mitt ordförråd med särskilt fokus på uttalet. Jag hoppas på att få en praktikplats, men det är svårt på grund av corona. Jag tycker att det är bra att vi har ett högt tempo här på utbildningen.

Om jag får en praktik, ser jag framemot att lära mig mer om arbetsmiljön är för tandläkare i Sverige och även lära mig mer svenska."

Abdullatef Al-Jbri, Projektledare 

Abdullatef Al-Jbri har arbetat som projektledare på hög nivå i olika internationella sammanhang, bland annat inom FN. Han kommer ursprungligen från Yemen, även han har som mål att bli bättre på svenska och få en praktikplats genom Korta vägen:

"Jag vill lära mig bra svenska, jag vill gärna ha en praktikplats. Jag är utbildad inom krishantering och strategier, jag har gått många år på olika universitet. Jag har jobbat i över 10 år i olika delar av världen.

Jag tycker inte att det är svårt att lära mig att prata svenska. Men det är ett svårt språk om man vill kunna skriva artiklar eller andra avancerade texter. Jag lär mig nya språk snabbt och därför är Korta vägen en fantastisk utbildning för mig, här lär jag mig mycket på kort tid. Utbildningen är på en akademisk nivå, vi arbetar fokuserat och det går snabbt att utveckla sig.

Vi brukar studera genom att läsa olika böcker – även skönlitteratur. Vi skriver mycket, övar grammatik och pratar, det är en spännande utbildning."

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.