Barnafrid ska varje år rapportera in angelägna utvecklingsområden inom fältet våld mot barn till regeringen. För oss är det viktigt att samla in återkoppling brett från yrkesverksamma som möter barn.

Vuxen hjälper barn på med skor Foto Maskot

Vi är därför tacksamma för förslag på områden och lösningar som ni tycker är angelägna.
Vi ställer samtidigt några frågor om hur du ser på Barnafrids arbete. Underlaget beaktas sedan i rapporten till regeringen, eventuella andra rapporter samt i det interna utvecklingsarbetet. 

Lämna inte personlig eller känslig information. 

Var med och bidra här

Tack på förhand!