Centrum för nanovetenskap och -teknologi (CeNano)

kollage av bilder som representerar CeNanos forskning

Centrum för nanovetenskap och -teknologi (CeNano) är en organisation inom Tekniska fakulteten (LiTH) vid Linköpings universitet. CeNano verkar för exponering och förstärkning av forskningen inom nanovetenskap och nanoteknologi vid LiTH.

CeNanos uppdrag är att stärka och stödja kompetensen inom nanovetenskap och nanoteknik vid LiTH. Detta görs genom att i centret samla forskare med nanoaktiviteter vid LiTH, samt genom att agera för ökat samarbete och gemensamma projekt i nanoområdet. CeNano verkar också för att utveckla och samordna grund- och forskarutbildningarna inom detta vetenskapliga område. Exponering av nanoaktiviteterna vid LiTH genom seminarier, åtgärder för kontaktupprättande, ta initiativ till större projekt, etc ingår också i CeNanos uppdrag.

Mer information om CeNanos arbete finns på den engelskspråkiga sidan.

Organisation