Under de senaste 1,5 åren har Centrum för medicinsk humaniora och biotik (CMHB) organiserat tre internationella workshops för att utforska olika perspektiv inom medicinsk humaniora. Dessa träffar har främjat viktiga diskussioner och lett till nya samarbeten.

Genom dessa workshops, som finansierats av Riksbankens jubileumsfond, har CMHB skapat en plattform för samarbete och dialog. Målet har varit att ta itu med kritiska frågor inom medicinsk humaniora. Här är en närmare titt på nyckelinsikter och resultat från träffarna.

 

Workshop 1: Dekolonialt och intersektionellt medveten medicinska humaniora

29 mars – 1 april 2022, i Durham

Den första workshopen var ett samarbete mellan CMHB och Institute for Medical Humanities vid Durham University. Målet var att starta diskussioner och främja utvecklingen av medicinsk humaniora med fokus på dekoloniala och intersektionella perspektiv.

– Denna gemensamma workshop skapade en inspirerande plats för kreativa diskussioner och inledde en resa mot ett mer inkluderande synsätt på medicinsk humaniora, säger Angela Woods, professor i medicinsk humaniora vid Durham University.

 

Workshop 2: Medicinsk humaniora och utmaningar i samband med covid/post-covid

En person i ett konferensrum lyssnar intensivt på någon annan som pratar 19-21 september 2022, i Norrköping

Som svar på den pågående globala pandemin organiserade CMHB en workshop för att utforska utmaningarna kring covid-19 och post-covid-syndrom ur ett medicinhumanistiskt perspektiv. Workshopen, som hölls på Arbetets museum i Norrköping, samlade forskare från hela världen för att diskutera ojämlikheter inom hälsa med hjälp av intersektionella perspektiv.

– Vi hade många intressanta presentationer som vi var tacksamma för. En av evenemangets höjdpunkter var möjligheten att få delta i rundabordssamtal i Wadströmska villan. Akademiska diskussioner i en vacker miljö är oslagbart, säger Sofia Morberg Jämterud, biträdande universitetslektor vid CMHB.

 

Workshop 3: Medicinsk humaniora - vilken framtid för tvärvetenskap?

Tre personer sitter vid ett bord utomhus och diskuterar

6-8 september 2023, i Vadstena

Den tredje och sista workshopen fokuserade på framtiden för tvärvetenskaplig hälsoforskning inom medicinsk humaniora. CMHB samlade forskare med ett gemensamt intresse för hälsoforskning för att utforska den epistemologiska grunden för tvärvetenskaplig hälsoforskning och adressera utmaningar och nya riktningar för området.

– Min största lärdom från workshopen är att den möjliggjorde nätverksmöjligheter och engagerade deltagarna i diskussioner om förutsättningarna för att forska inom medicinsk humaniora i olika akademiska och geografiska sammanhang. Sådana möjligheter har en positiv inverkan på både studier och forskningsprojekt, säger Petter Almqvist-Ingersoll, doktorand vid CMHB.

 

En plattform för fortsatt forskning

Sammanfattningsvis har CMHB:s workshops underlättat tvärvetenskapliga diskussioner och samarbeten inom medicinsk humaniora. Evenemangen har behandlat olika aktuella teman, inklusive dekoloniala och intersektionella perspektiv, utmaningarna med covid-19 pandemin och framtiden för tvärvetenskaplig hälsoforskning.

– Dessa workshops har varit avgörande för att skapa en plats för kritisk dialog och utforskning av olika perspektiv, konstaterar Kristin Zeiler, föreståndare vid CMHB, och Lisa Guntram, koordinator vid CMHB.

Genom att samla forskare från olika bakgrunder och institutioner har dessa workshops bidragit till utbytet av idéer och utforskningen av epistemologiska grunder inom området. Resultaten av dessa möten är en del av den bredare forskningsutvecklingen inom medicinsk humaniora och erbjuder en plattform för fortsatt utforskning, samarbete och framsteg inom området.