Aktuellt

Nyheter och information om vår verksamhet

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik genomför en rad aktiviteter, såsom enstaka föreläsningar, utställningar och samverkansworkshops och internationella konferenser.

Internt anordnar vi varje månad arbetsseminarier. Vi anordnar återkommande workshops, exempelvis för forskningsansökningar.

Nedan presenterar vi löpande nyheter och information om kommande och tidigare aktiviteter samt nyheter om vår verksamhet och den forskning som kollegor vid CMHB bedriver.

 

Följ oss på sociala medier

CMHB på X

Tre årsböcker ligger på en stol

Läs våra årsböcker

Senaste nytt på CMHB

En person i ett konferensrum lyssnar intensivt på någon annan som pratar

Framsteg inom medicinsk humaniora: En reflektion över tre workshops

Under de senaste 1,5 åren har CMHB organiserat tre internationella workshops för att utforska olika perspektiv inom medicinsk humaniora. Dessa träffar har främjat viktiga diskussioner och lett till nya samarbeten.

Panelsamtal under vetenskaplig salong

Framtidens kvinnohälsa i ljuset under vetenskaplig salong

Ett entusiastiskt sällskap samlades på Munkkällaren för Centrum för medicinsk humaniora och bioetiks vetenskapliga salong. Med temat "framtidens kvinnohälsa" deltog över 30 gäster för att få inspiration, knyta kontakter och diskutera möjligheter.

 Sofia Morberg Jämterud ser upprymd ut under sin föreläsning.

Vetenskaplig salong om pandemins konsekvenser

Pandemin har fått långtgående konsekvenser för individer, hälso- och sjukvården och samhället i stort. Den har inneburit och innebär utmaningar, såväl existentiellt och socialt som ur vård- och medicinska perspektiv, på lokal och global nivå.

Relaterat

Lennart Nordenfelt

Årets hedersdoktor - en akademisk superstjärna

Det var en väldigt glad, men också överraskad mottagare av årets hedersdoktortitel vid Medicinska fakulteten 2023. Det berättade huvudpersonen själv, seniorprofessor Lennart Nordenfelt, i samband med att han höll sin hedersdoktorsföreläsning.

Marcus Persson.

Robotdjur i demensvården

Hur kan robotdjur påverka samspelet och sociala relationer mellan personal och boende inom äldreomsorgen? Detta vill Marcus Persson svara på i sitt forskningsprojekt.

Kvinna kikar ut genom mörka persienner

30 miljoner kronor till tvärvetenskaplig forskning om postcovid

Bidraget möjliggör en satsning där forskare med mycket olika bakgrund bidrar till att bättre förstå postcovid som en brådskande hälsoutmaning.

Podcasts och föreläsningar

Vi vill bidra till och utveckla samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer genom att undersöka och presentera olika målgruppers perspektiv och erfarenheter. Det kan till exempel handla om patienter i sjukvården eller barn och unga som är föremål för hälsofrämjande insatser.

För att bedriva vård och skapa insatser som svarar mot de behov som finns är det värdefullt att se på verksamheten ur mottagarnas liksom vårdgivarnas perspektiv. Här bidrar vår forskning med värdefull kunskap. Exempelvis föreläser vi om resultat från olika forskningsprojekt och genomför workshops där vårdgivare och andra praktiker, eller tjänstemän som leder utvecklingsarbete inom vård eller skola, möter forskare för att dela erfarenheter kring frågor om bemötande och skapandet av vård- eller hälsofrämjande insatser.

Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa

Anette Wickström föreläser om ”Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa” på Socialstyrelsens nationella konferens om tidiga och samordnade insatser.

Aktiviteter

Temapodden
En pod om tvärvetenskaplig forskning

Kropp och kroppslighet

Vi gästar Temapodden och pratar om CMHB och vår forskning.

Till podden

 

A Cultural Biography of the Prostate

Ericka Johnson, professor vid tema Genus, Institutionen för Tema, diskuterar vad vi tänker att prostata är och vad vi använder prostatan till för att tänka på, i historiska, kulturella, sociala och medicinska sammanhang. Presentation på engelska vid Royal College of Physicians of Edinburgh.

Strimman

Inspelade föreläsningar från Strimman 2022/2023

Under läsåret 2022/2023 var CMHB värd för Strimman – en föreläsningsserie arrangerad av Filosofiska fakulteten med syftet att till allmänheten sprida resultatet av den kunskap och forskning som finns på fakulteten. Här kan du se de inspelade föreläsningarna. 

maskros inzoomad Under sex kvällsföreläsningar adresserade forskare vid CMHB olika ämnen och frågor, så som ”Hur kan det vara att leva med allvarlig sjukdom?” ”Hur kan framtidens förlossningsvård utformas?” ”Hur kan prioriteringar göras i hälso- och sjukvården när resurser är begränsade?”.

Ulf Melin, dekan vid Filosofiska Fakulteten, och Sofia Morberg Jämterud, biträdande universitetslektor vid Tema – Teknik och social förändring, introducerade föreläsningarna. ”Jag är väldigt imponerad av hur årets omgång av Strimman – både vad gäller organisering och innehåll” sammanfattade Ulf Melin när Strimman avslutades i april. ”Att ha forskare från CMHB vid Strimman har visat på den verkligt tvärvetenskapliga profilen på deras forskning och även demonstrerat dess höga kvalité och relevans. Jag uppskattade också dialogformatet och engagemanget i årets föreläsningar”.

 

Brister och bristningar i svensk förlossningsvård

På senare år har uppmärksamhet riktats mot brister och utmaningar i vården, särskilt inom mödra- och förlossningsvården. Ett exempel är den intensifierade diskussionen kring förlossningsbristningar, de stora konsekvenser dessa skador har på drabbade kvinnors fysiska och psykiska livskvalité samt brister i bemötande från vården. Jenny Gleisner, biträdande universitetslektor i Tema teknik och social förändring, och Lisa Guntram universitetslektor i Tema teknik och social förändring berättar om ett pågående forskningsprojekt.

 

Tonårstjejer, influencers och representationer av psykisk hälsa

Vad har intima berättelser om psykiska problem på Youtube för betydelse? Vilka representationer av psykisk hälsa och ohälsa förmedlas av influencers som enligt tonårstjejer återkommande berör dessa ämnen i sina videos? Judith Lind, universitetslektor i Tema barn, och Anette Wickström, biträdande professor i Tema barn, berättar om forskningsprojektet Apps and downs där de kombinerar analyser av Youtube-videos med intervjuer med tonårstjejer.

 

Vem ska leva och vem ska dö?

Under pandemin har det blivit tydligt att samhällets resurser är begränsade. Hälso- och sjukvårdssystem runtom i världen har varit under hård press. Det har föranlett diskussioner om hur vårdens resurser bör fördelas när inte alla kan få den vård de behöver. Erik Gustavsson, universitetslektor i tillämpad etik, och Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, resonerar i frågan utifrån ett etiskt perspektiv.

 

Historisk och samhällsvetenskaplig forskning om medicin - vad ska vi ha den till?

Att den medicinska forskningen kan rädda liv vet vi. Men samhällsvetenskaplig och historisk forskning om medicin – vad ska vi ha den till? Maria Björkman, universitetslektor i historia och Jelmer Brüggemann, universitetslektor i Tema teknik och social förändring, samtalar om nyttan av medicinsk humaniora utifrån det stora forskningsprojekt de båda varit delaktiga i: ”Prostatan – det ständiga gisslet?”

 

Läkarroll i förändring - Desirée Enlund

Vad händer med läkarrollen när välfärdens struktur förändras? Arbetsmarknaden för läkare har förändrats de senaste åren med en ökad andel digitala läkartjänster. Vad händer med läkaryrket när det fragmentiseras till mindre "gig" som kan utföras när och var som helst? Desirée Enlund, biträdande universitetslektor i kulturgeografi föreläser.

 

Läkarroll i förändring - Emmanuel Bäckryd

Vad är egentligen en bra läkare? En fråga som blir brännande i patient-läkarrelationen. Ämnet analyseras ur ett dygt-etiskt perspektiv och relateras till den kliniska vardagen. Emmanuel Bäckryd, överläkare och docent i smärtmedicin föreläser.

 

Varför ska läkarstudenter läsa skönlitteratur? - Anja Rydén Gramner

Sedan 1970-talet har krav på bättre utbildning i etik och "mjuka värden" ökat, och ett av flera försök att förbättra läkarutbildningen är att införa skönlitteratur och diskussioner i smågrupper som obligatoriska delar i etik- och yrkesrollutbildningen. Vad vill man uppnå i detalj? Och fungerar det? Anja Rydén Gramner, postdoktor i pedagogik, föreläser.

 

Varför ska läkarstudenter läsa skönlitteratur? - Petra Gelhaus

För att bli läkare krävs mycket kunskap. Inlärning av biomedicinska fakta tar stor plats och hur man testar inlärningen är välbeprövat. I motsats till många andra yrken som baserar sig på naturvetenskap sker dock läkaryrket i stor utsträckning med människor och kräver särskilt ansvar, bra bemötande och professionell attityd. Petra Gelhaus, överläkare och docent i medicinsk filosofi, berättar om sina erfarenheter av att låta läkarstudenter läsa skönlitteratur.