Aktuellt

Aktuellt

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik genomför en rad aktiviteter, såsom enstaka föreläsningar, utställningar och samverkansworkshops eller internationella konferenser. Internt anordnar vi varje månad arbetsseminarier. Vi anordnar återkommande workshops, exempelvis för forskningsansökningar.

Nedan presenterar vi löpande nyheter och information om kommande och tidigare aktiviteter samt nyheter om vår verksamhet och den forskning som kollegor vid CMHB bedriver.

Kommande arrangemang

30 augusti 2023

Medical Humanities  - Future Interdisciplinarity

30 augusti 2023 kl. 12.00 - 01 september 2023 kl. 13.00 Vadstena Klosterhotell

Medical Humanities – Future Interdisciplinarity 

Denna workshop, arrangerad av Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) och finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, syftar till att föra samman forskare med ett gemensamt intresse för medicinsk humaniora, klinisk medicin och/eller biomedicinsk forskning. Syftet med workshopen är att utforska den kunskapsteoretiska grunden för sådan tvärvetenskaplig hälsoforskning, ta itu med utmaningar och nya riktningar som sådant tvärvetenskapligt arbete står inför. Konferensen hålls på engelska.

Keynote speakes

Jonathan Metzl, Vanderbilt University
Jane Macnaughton and Angela Woods, Durham University
Claire Crignon, Université de Lorraine
Ylva Söderfelt, Uppsala University
Katarina Bernhardsson and Martin Garwicz, Lund University
Ericka Johnson and Kristin Zeiler, Linköping University 

Call for abstracts

Call for abstracts

Organisers:

Lisa Guntram, Eleanor Byrne and Kristin Zeiler, at CMHB. Please contact Eleanor Byrne at cmhb@liu.se with any queries.

 

 

 

Nyheter

Tidigare aktiviteter 

Podcasts och föreläsningar

Vi vill bidra till och utveckla samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer genom att undersöka och presentera olika målgruppers perspektiv och erfarenheter. Det kan till exempel handla om patienter i sjukvården eller barn och unga som är föremål för hälsofrämjande insatser.

För att bedriva vård och skapa insatser som svarar mot de behov som finns är det värdefullt att se på verksamheten ur mottagarnas liksom vårdgivarnas perspektiv. Här bidrar vår forskning med värdefull kunskap. Exempelvis föreläser vi om resultat från olika forskningsprojekt och genomför workshops där vårdgivare och andra praktiker, eller tjänstemän som leder utvecklingsarbete inom vård eller skola, möter forskare för att dela erfarenheter kring frågor om bemötande och skapandet av vård- eller hälsofrämjande insatser.

Aktiviteter

Temapodden
En pod om tvärvetenskaplig forskning

Kropp och kroppslighet

Vi gästar Temapodden och pratar om CMHB och vår forskning.

Till podden

A Cultural Biography of the Prostate

Ericka Johnson, professor vid tema Genus, Institutionen för Tema, diskuterar vad vi tänker att prostata är och vad vi använder prostatan till för att tänka på, i historiska, kulturella, sociala och medicinska sammanhang. Presentation på engelska vid Royal College of Physicians of Edinburgh.

Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa

Anette Wickström föreläser om ”Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa” på Socialstyrelsens nationella konferens om tidiga och samordnade insatser.