CMHB

CMHB

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) är ett LiU-centrum med kollegor från alla fakulteter vid Linköpings universitet liksom från Region Östergötland. På CMHB vill vi samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom medicinsk humaniora och bioetik. Vi arbetar lokalt på universitetet liksom regionalt, nationellt och internationellt.

Medicinsk humaniora undersöker erfarenheter av sjukdom och hälsa liksom villkor för mänsklig existens i ljuset av och i mötet med medicin och vård, oftast från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. På CMHB förstår vi medicinsk humaniora på ett brett sätt. Medicinsk humaniora undersöker då också frågor som uppstår i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, biomedicin och klinisk praktik. Vi välkomnar analyser där perspektiv från dessa olika områden sätts i dialog med varandra. Bioetik handlar om etiska frågor och aspekter av exempelvis hälso- och sjukvårdspraktiker, medicinsk teknik liksom det större fältet som ibland kallas för livsvetenskaper.

Vi arbetar inom tre områden:

Forskning

Vi arbetar för att stärka forskning inom fälten medicinsk humaniora och bioetik, möjliggöra nya forskningssamarbeten och etablera eller stärka relationer till andra liknande miljöer, nationellt och internationellt.

Undervisning

För dig som är universitetslärare, studierektor eller programansvarig vill vi underlätta och skapa undervisningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser.

Samverkan

Vi erbjuder en mötesplats för bland annat forskare, vårdpersonal och politiker med syftet att stimulera till och underlätta samarbeten och samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Mål

Vårt mål är att vara ett kraftcentrum för forskning, undervisning och samverkan.
Kristin Zeiler, föreståndare