CMHB - din mötesplats
Visa/dölj innehåll

Vi vill samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom området medicinsk humaniora och bioetik. Vi arbetar lokalt på Linköpings universitet, regionalt, nationellt och internationellt. 

Medicinsk humaniora undersöker villkoren för mänsklig existens i ljuset av och i mötet med biomedicin och vård, från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Medicinsk humaniora undersöker också frågor i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, biomedicin och vårdvetenskap. 

Bioetik handlar om etiska frågor och aspekter av biomedicin och det större fältet som ibland kallas för livsvetenskaper (life sciences).

Vi arbetar inom tre områden.

Forskning

Vi arbetar för att utveckla nya forskningssamarbeten och etablera eller stärka relationer till andra liknande miljöer, nationellt och internationellt.

Undervisning

För dig som är lärare, studierektor eller programansvarig vill vi underlätta och skapa undervisningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser.

Samverkan

Vi erbjuder en mötesplats för forskare, vårdpersonal och politiker – i syfte är att stimulera till och underlätta samarbeten och samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Mål
Visa/dölj innehåll

Vi har som mål att vara ett kraftcentrum för forskning, undervisning och samverkan.

Kristin Zeiler, föreståndare

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

16 juni 2021

Konferens: Futures ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities 

16 juni 2021 kl. 09.00 - 18 juni 2021 kl. 17.00 Linköping

Konferensen välkomnar forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Vi välkomnar också andra; intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Kontakt

Konferenser
Visa/dölj innehåll