CMHB - din mötesplatsVisa/dölj innehåll

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) är ett tvärfakultetligt samarbete mellan filosofisk fakultet och medicinsk fakultet, med medarbetare från ett flertal institutioner på Linköpings universitet. På CMHB vill vi samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom området medicinsk humaniora och bioetik. Vi arbetar lokalt på universitetet samt regionalt, nationellt och internationellt.

Medicinsk humaniora undersöker villkoren för mänsklig existens i ljuset av och i mötet med biomedicin och vård, från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Medicinsk humaniora undersöker också frågor i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, biomedicin och vårdvetenskap. Bioetik handlar om etiska frågor och aspekter av biomedicin och det större fältet som ibland kallas för livsvetenskaper (life sciences). Vi arbetar inom tre områden:

Forskning

Vi arbetar för att utveckla nya forskningssamarbeten och etablera eller stärka relationer till andra liknande miljöer, nationellt och internationellt.

Undervisning

För dig som är lärare, studierektor eller programansvarig vill vi underlätta och skapa undervisningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser.

Samverkan

Vi erbjuder en mötesplats för forskare, vårdpersonal och politiker – i syfte är att stimulera till och underlätta samarbeten och samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

MålVisa/dölj innehåll

Vi har som mål att vara ett kraftcentrum för forskning, undervisning och samverkan.
Kristin Zeiler, föreståndare

NyheterVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

5 februari 2021

Seminarium: Hot mot hälsan: pandemi, intersektionalitet och hållbar utveckling

kl. 10.00 – 12.00 Online

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, CMHB och Region Östergötland bjuder in till fördjupningsseminarium Hot mot hälsan: pandemi, intersektionalitet och hållbar utveckling. Ett seminarium om kopplingen mellan hotet mot hälsan och hållbar utveckling som tar utgångspunkt från erfarenheter av pandemin.

Kontakt

15 juni 2022

Konferens: Futures ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities 

15 juni 2022 kl. 09.00 - 17 juni 2022 kl. 17.00 Linköping

Konferensen välkomnar forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Vi välkomnar också andra; intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Kontakt

KonferenserVisa/dölj innehåll

Sociala medier & podcastVisa/dölj innehåll