CMHB - din mötesplats Visa/dölj innehåll

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) är ett tvärfakultetligt samarbete mellan filosofisk fakultet och medicinsk fakultet, med medarbetare från ett flertal institutioner på Linköpings universitet. På CMHB vill vi samla, stärka och utveckla forskning, undervisning och samverkan inom området medicinsk humaniora och bioetik. Vi arbetar lokalt på universitetet samt regionalt, nationellt och internationellt.

Medicinsk humaniora undersöker villkoren för mänsklig existens i ljuset av och i mötet med biomedicin och vård, från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Medicinsk humaniora undersöker också frågor i skärningspunkten mellan humaniora, samhällsvetenskap, biomedicin och vårdvetenskap. Bioetik handlar om etiska frågor och aspekter av biomedicin och det större fältet som ibland kallas för livsvetenskaper (life sciences). Vi arbetar inom tre områden:

Forskning

Vi arbetar för att utveckla nya forskningssamarbeten och etablera eller stärka relationer till andra liknande miljöer, nationellt och internationellt.

Undervisning

För dig som är lärare, studierektor eller programansvarig vill vi underlätta och skapa undervisningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser.

Samverkan

Vi erbjuder en mötesplats för forskare, vårdpersonal och politiker – i syfte är att stimulera till och underlätta samarbeten och samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Mål Visa/dölj innehåll

Vi har som mål att vara ett kraftcentrum för forskning, undervisning och samverkan.
Kristin Zeiler, föreståndare

Nyheter Visa/dölj innehåll