Cirka 30% av personer med typ 2 diabetes lider av hjärt-kärlsjuklighet vilket orsakar såväl ökad dödlighet som ökade sjukvårdskostnader.
Det är därför av stor vikt att behandlingen av denna patientgrupp optimeras. Detta är slutsatsen i en registerstudie, genomförd av
Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi (CMT) vid Linköpings
universitet, som nyligen publicerats i tidskriften Diabetes Therapy.

Den retrospektiva registerstudien genomfördes med syftet att kartlägga dödlighet och sjukvårdskostnader bland patienter med typ 2 diabetes, med och utan etablerad hjärt-kärlsjukdom, i Östergötland under fem år. Resultaten av studien visade att under studieperiodens fem år levde patienterna med hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt drygt sex månader kortare och hade nästan 70% högre kostnader för hälso- och sjukvård jämfört med typ 2 diabetespatienter utan etablerad hjärt-kärlsjukdom. Resultaten understryker behovet av att förbättra behandlingen av denna utsatta patientgrupp.

Studien har finansierats av Boehringer Ingelheim AB samt Region Östergötland, som även bidragit med kunskap och data.

Fakta om diabetes och hjärtkärlsjukdom
Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till, eller att kroppen inte kan svara på insulinsignalen, ökar sockernivåerna och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen, men mörkertalet är stort då många inte har fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (3) Vid diabetes skadas på sikt blodkärlen vilket medför risk för en rad svåra komplikationer. Hjärt- och kärlsjukdom är en vanlig dödsorsak vid diabetes. (4) Det är därför extra viktigt att behandla dessa patienter på ett sätt som minskar risken för hjärt-kärlhändelser och förbättrar överlevnaden. (2)

Referenser:
(1) Bernfort L, Husberg M, Wiréhn A-B, Rosenqvist U, Gustavsson S, Karlsdotter K, Levin L-Å. Disease Burden and Healthcare Costs for T2D Patients With and Without Established Cardiovascular Disease in Sweden: A retrospective Cohort Study. Diabetes Therapy 2020.
(2) Bernfort L, Husberg M, Wihrén A-B, Levin L-Å. Patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Östergötland. CMT Rapport 2019:3, www.liu.se/cmt
(3) Svenska diabetesförbundet, www.diabetes.se
(4) Cannon A, Handelsman Y, Heile M, Shannon M. Burden of illness in type 2 diabetes mellitus. J Manag Care Spec Pharm. 2018;24(9):S5–S13.

Relaterad artikel
https://link.springer.com/article/10.1007/s13300-020-00840-y


Forskningsverksamhet