Böhmes forskargrupp

Böhmes forskargrupp: Esto-Lab (Experiencing Self Through Others)

Vi upplever oss själva genom att interagera med andra individer och vår omgivning. För att etablera jaget så behöver vi känna kroppens gränser och kunna särskilja ”jag” från ”andra”. Störd taktil själv-annan igenkänning kan påverka det kroppsliga jaget samt högre kognitiva mekanismer som berör självuppfattning. Vi undersöker ”jaget” genom beteendetester, avbildning och psykofysik.

Vi försöker förstå hur vår hjärna och kropp bidrar till uppfattningen av ”jaget”. En grundläggande perception av oss själva som entitet är uppfattningen av vår kropp. Fenomenologiskt så sker denna uppfattning genom interaktioner med vår omgivning och med andra. Vi använder funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) av hjärnan och ryggmärgen, funktionell nära-infraröd spektroskopi (fNIRS), beteendemätningar och psykofysik för att förstå hur människor skiljer mellan ”jag” och ”andra” – och vad som händer om denna differentiering rubbas. Vi undersöker dysfunktionell själv-annan-igenkänning hos psykiatriska tillstånd som schizofreni och andra tillstånd av rubbad självuppfattning som kan framkallas farmakologiskt eller genom kroppsillusioner.

Fotografi av forskningsledare Rebecca Böhme och  Morgan Frost Karlsson.