Heiligs labb

Preklinisk forskargrupp vid CSAN

Vi använder djurmodeller för att identifiera molekylära och neurala mekanismer som orsakar utveckling av alkoholberoende, och för att identifiera angreppspunkter för nya behandlingsmetoder.

Bruk av alkohol är vanligt, men de flesta brukare utvecklar inte beroende. Hos en sårbar minoritet ökar dock motivationen att få alkohol med tiden, bruket eskalerar, och fortsätter trots negativa konsekvenser. Detta markerar en progression till beroende, och orsakas genom långsiktiga förändringar i funktionen hos nervceller och banor som styr motivation och emotioner.

Vi studerar de cellulära och molekylära mekanismer som orsakar denna övergång. Med användning av djurmodeller har vi funnit att långvarig exponering av hjärnan för cykler av alkoholberusning och abstinens programmerar om genexpressionen i populationer av nervceller inom hjärnans framlober och dess amygdala-kärna. Detta orsakar beteendeförändringar som är centrala för beroendeutvecklingen, och drivs av epigenetiska mekanismer som erbjuder nya angreppspunkter för läkemedel.

Foto Magnus Johansson