Forskningsprojekt

Heiligs prekliniska forskargrupp vid CSAN har flera större forskningsprojekt:

  • Neuronal and molecular mechanisms of compulsive drug use
  • Neural circuits underlying decision-making in alcohol addiction
  • Epigenetic reprogramming as a mechanism in anxiety and alcohol use disorder (AUD)

För mer detaljerad information om projekten ovan, byt till den engelska språkversionen av den här sidan, uppe till höger.

En inblick i verksamheten

En titt in i Heiligs prekliniska forskargrupp

Bildspelet visar bilder som ger en inblick i hur forskningsverksamheten kan se ut och bedrivas inom Markus Heiligs prekliniska forskargrupp.
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen
Anna Nilsen