Olaussons forskargrupp

vid CSAN

Vår forskning syftar till att förstå mekanismerna bakom sjukdomar som drabbar det somatosensoriska systemet. Våra studier bedrivs med hjälp av metoder som ger oss tillgång till olika nivåer av det mänskliga nervsystemet hela vägen från receptorer i huden till varseblivning.

Foto Thor Balkhed

Vi studerar friska försökspersoner och patienter med sjukdomar som påverkar upplevelsen av hudberöring och smärta. Vi studerar hur beröring och smärta bearbetas i det mänskliga nervsystemet under normala förhållanden och vid sjukdom. Vår forskning fokuserar på funktionen hos det långsamma omyeliniserade beröringssystemet och det ultrasnabba myeliniserade smärtsystemet. Forskningen syftar till att kartlägga mekanismer för perifer receptorfunktion och centralnervös bearbetning vid hälsa och sjukdom. Våra metoder omfattar funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), mikroneurografi, elektromyografi (EMG), transkraniell magnetisk stimulering (TMS), laser evoked potentials (LEP)undersökningar av det autonoma nervsystemet, psykofysik och beteendeundersökningar.
Det övergripande målet är en mekanistisk förståelse för sjukdomsprocesser som påverkar vår upplevelse av hudberöring och smärta.