Szczots forskargrupp

Vid CSAN

Vi är intresserade av hur levande organismer förvärvar och bearbetar sensorisk information. Vi fokuserar på hur yttre stimuli särskiljs och representeras av nervsystemet för att skapa uppfattningar om beröring, värme och smärta.

Huvudmålet är att förstå hur sensorisk representation kan förändras, t.ex. genom skada, vilket kan leda till stora konsekvenser för förståelsen och behandlingen av somatosensoriska dysfunktioner såsom kronisk smärta.

Uppfattningen av miljön är en viktig funktion i nervsystemet. Externa stimuli i samspel med interna tillstånd styr beteenden, sinnesstämningar och beslutsfattande. De senaste åren har det skett enorma framsteg när det gäller att förstå vad som är den molekylära grunden för stimulansdetektering på huden av sensoriska nervceller. Till exempel har min tidigare forskning visat att vissa typer av smärtöverkänslighet kräver registreringen av mekanisk stimulering av den mekaniskt känsliga jonkanalen Piezo2 både i djurmodeller och patienter med Piezo2-bristsyndrom.

Mitt mål är att bygga vidare på dessa upptäckter för att förstå den molekylära och cellulära organisationen av sensoriska system som upptäcker olika stimuli, exempelvis de inre signalerna som kommer från mag-tarmkanalen och hur efterföljande sensoriska uppfattningar skapas i det centrala nervsystemet. För att undersöka det sensoriska system kommer vi att använda olika tillvägagångssätt med hjälp av möss. Vi kommer att kombinera funktionell kalciumavbildning in vivo och elektrofysiologiska analyser med molekylär genetik, viralmedierade genuttryck, instrumentdesign och nya beräkningsmetoder för datainsamling och bearbetning.