Personer med hög alkoholkonsumtion sökes till studie för att mäta GABA-receptor aktivitet med hjälp av transkraniell magnetisk hjärnstimulering (TMS).

Ett glas med alkohol och en person som ligger ned bredvid.

Sökes

Friska deltagare i åldrarna 20-65 år.

Om studien

Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN) vid Linköpings universitet söker friska deltagare i åldrarna 20-65 år till en studie där vi undersöker om transkraniell magnetisk hjärnstimulering (TMS) kan användas för att mäta GABA-receptor aktivitet hos individer med olika nivåer av alkoholkonsumtion. Vi söker nu främst personer med hög alkoholkonsumtion, dvs. män som dricker mer än 14 standardglas, och kvinnor som dricker mer än 9 standardglas, alkohol per vecka.

Studien innefattar fyra besök vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vid första besöket bedöms om du passar som deltagare i studien. Vid vart och ett av de efterföljande tre besöken får du ta tabletter som innehåller baklofen (30 eller 60 mg), eller saknar aktiv substans (placebo). Efter tablettintaget får du stimulering med TMS, vilket innebär att TMS-operatören placerar en magnetspole på en viss plats på din skalp. Vi mäter sedan din respons med elektroder som fästs utanpå kroppen. Du får även utföra en enklare datorbaserad uppgift. Vilken läkemedelsbehandling du får kan variera mellan besöken, och varken du eller forskningspersonalen vet innehållet i tabletterna den aktuella dagen. Du ombeds också lämna urin- och blodprover och fylla i frågeformulär. Den totala tidsåtgången är 2-5 timmar per besök.

Ersättning

En skattepliktig ersättning om maximalt 2000 kr utgår för fullföljt deltagande i studien. Om du efter besök 1 ej tillfrågas om deltagande i studien utgår en ersättning om 150 kr.

Ansvarig

Professor Markus Heilig är ansvarig för studien.

Anmäl dig till studien

Anmäl ditt intresse att delta via det här formuläret: https://forms.office.com/e/jGH9Kjiddv