DigiCONFLICT. Digital Heritage in Cultural Conflicts


Inom DigiCONFLICT utforskas hur digitala kulturarv skapas och används i tre olika nationella sammanhang: Polen, Sverige och Israel. DigiCONFLICT Research Consortium intresserar sig särskilt för multimediamuseer, oral history och fotografier som de vanligaste medierna som används för att skapa och sprida digitala kulturarv. Den svenska forskargruppen leds av Malin Thor Tureby och arbetar med projektet Oral history as digital heritage in the age of migration. I studien undersöks, med utgångspunkt i kulturarvsinstitutionernas och andra aktörers insamlingar och engagemang i flyktingmottagandet 2015, hur, under vilka villkor och av vem berättelser initieras, bevaras och används i ett digitalt kulturarv. Den svenska delstudien finansieras av Riksantikvarieämbetet, Dnr RAÄ-2017-5067.

Logotyp Digiconflict

Nyheter

Relaterat innehåll