Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) samlas samhällskunskap och humaniora i miljöer där forskning och utbildning samverkar. 

Institutionen för kultur och samhälle bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum.

IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång.

Institutionen finns både på Campus Valla i Linköping och på Campus Norrköping. 

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll

AktuelltVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

21 september 2021

Moa och Tage - tid, tankar och tecken

21 september 2021 kl. 08.00 - 15 december 2021 kl. 17.00 Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Bredgatan 33

En utställning om två av vår tids mest folkkära författare - Moa Martinson och Tage Danielsson. Läs mer om deras liv, verk och gärning eller sätt dig ned och bläddra i någon av deras böcker. Utställningen är ett samarbete mellan Institutionen för kultur och samhälle, Universitetsbiblioteket och konstprojektet Lobby i samband med inrättandet av universitetets nya gästprofessurer i Moas och Tages namn. Kostnadsfritt och öppet under bibliotekets öppettider.

Kontakt

10 november 2021

Installationsföreläsning Bodil Axelsson: Museer och digitaliseringens kulturarv

kl. 15.00 – 17.00 K3, Kåkenhus, Campus Norrköping och Zoom.

Sedan årtionden kännetecknas museer av digitalisering. Samlingar omvandlas till digitala format, digitala skärmar finns i utställningar och frågor reses om hur digitala kulturer ska sparas. I den här föreläsningen talar Bodil Axelsson, professor i kulturarv, om hur museernas digitalisering kan förstås. Föreläsningen hålls på svenska och är öppen för alla. Vill du närvara på plats? Anmäl dig till Ulrika Sund senast den 3 november.

Kontakt

11 november 2021

CKS-seminarium: Den lokala nivåns hantering av coronapandemin, erfarenheter från utvärdering med fokus på styrning, organisation och ledning 

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

På höstens andra seminarium presenteras en KFi-rapport som utvärderar Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. Frågor om bland annat kommuners och regioners storlek kan ha betydelse för en optimal hantering av kriser kommer att lyftas. Föreläsare: Björn Brorström, professor i företagsekonomi och verksam vid Kommunforskning i Västsverige, KFi, Göteborgs universitet. Seminariet är öppet för alla.

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

ForskningsmiljöerVisa/dölj innehåll

Vid IKOS bedrivs forskning inom en rad olika områden inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vi har följande forskningsmiljöer:

• Centrum för kommunstrategiska studier • Filosofi och tillämpad etik • Historiska studier  • Migration, etnicitet och samhälle • Pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik  • Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik • Socialt arbete • Språk och kultur • Tema kultur och samhälle (Tema Q) • Välfärdsrätt • Åldrande och social förändring 

Forskningen bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum och där forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. 

Nedan kan du läsa mer om våra forskningsmiljöer - där hittar du också information om de forskare, forskargrupper, forskningsprojekt och inriktningar som finns inom respektive miljö.

Forskarutbildningar, kurser och forskarskolorVisa/dölj innehåll

Forskarutbildningar och kurser

IKOS senaste doktorerVisa/dölj innehåll

Möt IKOS senaste doktorer

UtbildningVisa/dölj innehåll

Institutionen för kultur och samhälle erbjuder flera program och ett brett spektrum av fristående kurser inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. 

Följande ämnen finns vid IKOS:

Allmän språkvetenskap • Engelska • Etik/tillämpad etik • Etnicitet och migration • Filosofi • Formgivning • Franska • Globala studier • Historia • Interaktionsanalys • Kommunikation, samhälle och medieproduktion • Konstvetenskap och visuell kommunikation • Litteraturvetenskap • Medie- och kommunikationsvetenskap • Musik • Pedagogiskt arbete • Religionsvetenskap • Retorik • Samhälls- och kulturanalys • Samhällsämnenas didaktik • Socialt arbete • Spanska • Svenska för utländska studenter  • Svenska som andraspråk • Svenska språket •  Textilslöjd • Trä- och metallslöjd • Tyska • Välfärdsrätt • Åldrande och social förändring 

Vi bedriver även undervisning i samarbete med andra institutioner och fakulteter på Linköpings universitet – på både grundnivå och avancerad nivå. Vi samverkar med och undervisar bland annat på lärarprogrammen och programmen Samhällsplanering och Grafisk design och kommunikation.

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera områden.

Här kan du läsa mer om de kurser som erbjuds inom IKOS forskarutbildningar.

Läs mer om fristående kurser vid LiU. 

Utbildningsprogram vid Institutionen för kultur och samhälle

Samverka inom humaniora och samhällsvetenskapVisa/dölj innehåll

Kunskap från IKOS ska komma samhället till nytta. Samtidigt vill vi också att det omgivande samhällets kompetens, erfarenhet och behov kommer IKOS verksamhet till godo. Det är i mötet mellan forskning och praktik som samhället utvecklas demokratiskt och hållbart.

Genom att utbyta kunskap och praktisk erfarenhet bidrar vi tillsammans till samhällsutvecklingen.

Välkommen att samverka med oss! 

AvdelningarVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare på IKOS