Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) samlas samhällskunskap och humaniora i miljöer där forskning och utbildning samverkar. 

Institutionen för kultur och samhälle bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum.

IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång.

Institutionen finns både på Campus Valla i Linköping och på Campus Norrköping. 

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll

AktuelltVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

18 februari 2022

Disputation inom Tema kultur och samhälle: Mattis Karlsson

kl. 13.15 – 16.15 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping samt via Zoom.

Mattis Karlsson, vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”From Fossil to Fact: the Denisova Discovery as Science in Action”. Opponent är Staffan Bergwik, professor vid Stockholms universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten, föranmälan krävs. Kontakta Sofie Gustafsson senast den 16 februari för att delta på plats i salen eller för tillgång till zoomlänk.

Kontakt

10 mars 2022

29 mars 2022

Strimman: Litteratur i transit

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Traditionellt sätt har det litterära skrivandet förknippats med privata rum för avskildhet, stillhet och tystnad. Idag utmanas den här föreställningen av att transitrum, som tåg och flygplatser, tas i bruk som ytor för kreativt skrivande. Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap, och Andreas Nyblom, docent i  mediehistoria, föreläser.

Kontakt

ForskningsmiljöerVisa/dölj innehåll

Vid IKOS bedrivs forskning inom en rad olika områden inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vi har följande forskningsmiljöer:

• Centrum för kommunstrategiska studier • Filosofi och tillämpad etik • Historiska studier  • Migration, etnicitet och samhälle • Pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik  • Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik • Socialt arbete • Språk och kultur • Tema kultur och samhälle (Tema Q) • Välfärdsrätt • Åldrande och social förändring 

Forskningen bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum och där forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. 

Nedan kan du läsa mer om våra forskningsmiljöer - där hittar du också information om de forskare, forskargrupper, forskningsprojekt och inriktningar som finns inom respektive miljö.

Forskarutbildningar, kurser och forskarskolorVisa/dölj innehåll

Forskarutbildningar och kurser

UtbildningVisa/dölj innehåll

Institutionen för kultur och samhälle erbjuder flera program och ett brett spektrum av fristående kurser inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. 

Följande ämnen finns vid IKOS:

Allmän språkvetenskap • Engelska • Etik/tillämpad etik • Etnicitet och migration • Filosofi • Formgivning • Franska • Globala studier • Historia • Interaktionsanalys • Kommunikation, samhälle och medieproduktion • Konstvetenskap och visuell kommunikation • Litteraturvetenskap • Medie- och kommunikationsvetenskap • Musik • Pedagogiskt arbete • Religionsvetenskap • Retorik • Samhälls- och kulturanalys • Samhällsämnenas didaktik • Socialt arbete • Spanska • Svenska för utländska studenter  • Svenska som andraspråk • Svenska språket •  Textilslöjd • Trä- och metallslöjd • Tyska • Välfärdsrätt • Åldrande och social förändring 

Vi bedriver även undervisning i samarbete med andra institutioner och fakulteter på Linköpings universitet – på både grundnivå och avancerad nivå. Vi samverkar med och undervisar bland annat på lärarprogrammen och programmen Samhällsplanering och Grafisk design och kommunikation.

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera områden.

Här kan du läsa mer om de kurser som erbjuds inom IKOS forskarutbildningar.

Läs mer om fristående kurser vid LiU. 

Utbildningsprogram vid Institutionen för kultur och samhälle

Samverka inom humaniora och samhällsvetenskapVisa/dölj innehåll

Kunskap från IKOS ska komma samhället till nytta. Samtidigt vill vi också att det omgivande samhällets kompetens, erfarenhet och behov kommer IKOS verksamhet till godo. Det är i mötet mellan forskning och praktik som samhället utvecklas demokratiskt och hållbart.

Genom att utbyta kunskap och praktisk erfarenhet bidrar vi tillsammans till samhällsutvecklingen.

Välkommen att samverka med oss! 

AvdelningarVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare på IKOS