Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) samlas samhällsvetenskap och humaniora i miljöer där forskning och utbildning samverkar.

Institutionen för kultur och samhälle bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum.

IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång.

Institutionen finns både på Campus Valla i Linköping och på Campus Norrköping. 

Nyheter och reportage

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Hon ska berätta historien om champagne på ett nytt sätt

Hon är litteraturvetaren som fördjupat sig i upphovsrätt, patent och varumärken. När professor Eva Hemmungs Wirtén är redo för en ny fas i sin akademiska karriär väntar berättelsen om ett av Frankrikes mest kända viner och områden: champagne.

Vårdpersonal med ryggen vänd mot kameran.

Könsroller ställer till det för chefer i äldreomsorgen

Kvinnliga enhetschefer förväntas komma ihåg folks födelsedagar. Men de utgår också från att deras manliga kollegor bara är där för att göra karriär. En ny doktorsavhandling från LiU visar hur könsroller påverkar lärande i äldreomsorgen.

Aktuellt

Kalender

Ett urval av evenemang vid IKOS

22 maj 2024

Panelsamtal: Antirasismen idag - gränslös solidaritet, språkets spänningar och hoppets aktivism

kl. 17.00 – 19.00 Stadsbiblioteket Norrköping

Vad vill antirasister och vilken rörelsehistoria de lutar sig mot? Vilka (o)möjligheter finns det för ett antirasistiskt språk och går det att reparera historiska orättvisor? Samtalet tar spjärn i den nyutgivna antologin Antirasismer och Antirasister. Medverkande: Burcu Sahin, Julia Wilen, Hansalbin Sältenberg, Anders Neergard. Moderator: Karin Krifors.
Kontakt

29 maj 2024

17 oktober 2024

Konferens: Litteracitet i andraspraksundervisning för vuxna och ungdomar

17 oktober 2024 kl. 09.00 - 18 oktober 2024 kl. 16.30

Konferensen är en mötesplats för forskare, lärare och lärarutbildare som är intresserade av frågor kring litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar. Temat är Multimodalitet i flerspråkiga kontexter och konferensen är en uppföljning på den konferens som gavs vid högskolan i Dalarna 2022.
Kontakt

Forskning

IKOS forskning bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer

Vid IKOS bedrivs forskning inom en rad olika områden inom humaniora och samhällsvetenskap. Språk, kultur och samhälle står i centrum. Forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. 

Besök gärna webbsidorna för respektive forskningsmiljö. Där hittar du information om vilka forskare, forskargrupper, forskningsprojekt och inriktningar som finns inom respektive miljö.

IKOS har följande forskningsmiljöer

 • Centrum för kommunstrategiska studier
 • Didaktik i samhällsämnena
 • Filosofi och tillämpad etik
 • Historiska studier
 • Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle
 • Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik
 • Socialt arbete
 • Språk och kultur
 • Tema kultur och samhälle (Tema Q)
 • Välfärdsrätt
 • Åldrande och social förändring

Forskningsmiljöer

IKOS forskningsmiljöer

Forskning vid Centrum för kommunstrategiska studier

CKS är ett centrum för strategisk kommunforskning och en mötesplats för forskare och kommuner. Vi utvecklar och fördjupar kommunstrategiskt relevant kunskap för att stötta en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Institutet bedriver forskning inom migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar, medborgarskap och välfärd.

abstrakt byggnad

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik ger en institutionell ram för filosofisk forskning vid LiU. Miljön kännetecknas av ett tvärvetenskapligt fokus och ett starkt intresse för filosofiska frågor om vetenskapens roll i samhället.

Forskarutbildningar, kurser och forskarskolor

Forskarutbildningar och kurser

Vuxenutbildning

Kurser på IKOS forskarutbildningar

Institutionen för kultur och samhälle erbjuder flera forskarutbildningskurser inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskarstuderande vid IKOS och doktorander vid LiU och andra lärosäten är välkomna att ta del av våra kurser.

FOUTB

Forskarutbildning i etnicitet och migration

Utbildningen tar avstamp i svensk och internationell migrations- och etnicitetsforskning, med ett tvärvetenskapligt fokus på migration.

Sten med inskription

Forskarutbildning i historia

Historia är en kritisk kultur- och samhällsvetenskap som utmärker sig genom en särskild fokusering på längre tidsperspektiv, på relationen mellan kontinuitet och förändring och historiska processers tidsbundenhet.

Forskarskolor

Utbildning

Institutionen för kultur och samhälle erbjuder flera program och ett brett spektrum av fristående kurser inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. 

Följande ämnen finns vid IKOS:

Allmän språkvetenskap • Engelska • Etik/tillämpad etik • Etnicitet och migration • Filosofi • Formgivning • Franska • Globala studier • Historia • Interaktionsanalys • Kommunikation, samhälle och medieproduktion • Konstvetenskap och visuell kommunikation • Litteraturvetenskap • Medie- och kommunikationsvetenskap • Musik • Pedagogiskt arbete • Religionsvetenskap • Retorik • Samhälls- och kulturanalys • Samhällsämnenas didaktik • Socialt arbete • Spanska • Svenska för utländska studenter  • Svenska som andraspråk • Svenska språket •  Textilslöjd • Trä- och metallslöjd • Tyska • Välfärdsrätt • Åldrande och social förändring 

Vi bedriver även undervisning i samarbete med andra institutioner och fakulteter på Linköpings universitet – på både grundnivå och avancerad nivå. Vi samverkar med och undervisar bland annat på lärarprogrammen och programmen Samhällsplanering och Grafisk design och kommunikation.

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera områden.

Här kan du läsa mer om de kurser som erbjuds inom IKOS forskarutbildningar.

Läs mer om fristående kurser vid LiU. 

Utbildningsprogram vid Institutionen för kultur och samhälle

Närbild av Berlinmuren

Globala studier, kandidatprogram, 180 hp

Vill du arbeta med internationella frågor lokalt och globalt? Vill du bidra till global rättvisa och förståelse mellan människor, grupper och organisationer i olika delar av världen? Då är kandidatprogrammet i globala studier en utbildning för dig!

Kommunikation, samhälle, medieproduktion - kandidatprogram, 180 hp

I dag behövs du som kan arbeta på tvären med olika medier: sociala medier, poddar, traditionella press-/etermedier och rumsliga medier som event och utställningar. Du lär dig mediehantverket, att driva projekt och att undersöka och förstå samhället.

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram, 180 hp

På Samhälls- och kulturanalys står det moderna samhället och hur det förändras i fokus. Du får kunskaper om människors livsvillkor och om politiska, sociala och etniska identiteter och konflikter.

Samverka inom humaniora och samhällsvetenskap

Kunskap från IKOS ska komma samhället till nytta. Samtidigt vill vi också att det omgivande samhällets kompetens, erfarenhet och behov kommer IKOS verksamhet till godo. Det är i mötet mellan forskning och praktik som samhället utvecklas demokratiskt och hållbart.

Genom att utbyta kunskap och praktisk erfarenhet bidrar vi tillsammans till samhällsutvecklingen.

Välkommen att samverka med oss! 

Samverka med oss vid IKOS

Det är i mötet mellan forskning och praktik som samhället utvecklas demokratiskt och hållbart. För oss vid Institutionen för kultur och samhälle är det en självklarhet att samarbeta med det omgivande samhället. Läs mer om vår samverkan!

Avdelningar

Bild på äldre anteckningsböcker staplade på och runt varandra.

Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE)

Vi forskar och utbildar inom ämnena filosofi och tillämpad etik. Studiet av dessa discipliner är viktigt, då det ger en förståelse för hur människan förstår och förhåller sig till sin omvärld.

Elledning mot blå himmel.

Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC)

ASC bedriver forskning som har att göra med åldrandets kulturella, sociala och politiska aspekter. Förutom forskning och forskarutbildning bidrar vi med kunskap om äldre och åldrande i ett brett samhällsperspektiv.

Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR)

Vi undervisar och forskar utifrån flera akademiska ämnesperspektiv, främst historiska, konstvetenskapliga och religionsvetenskapliga, men även ämnesdidaktiska perspektiv.

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare på IKOS