Ekologiska nätverk och samhällsekologi

Med hjälp av ekologiska nätverk och andra modelleringsmetoder vill vi besvara en mängd olika frågor om samhällsekologi.

Ekologiska nätverk innebär arter som har en koppling till varandra baserad på någon form av interaktion, tex predation, pollering, etc. Ekologiska nätverk möjliggör allsidiga analyser av hela samhällen. Vi försöker besvara frågor som, till exempel, hur artens egenskaper påverkar deras roll inom nätverket, hur starkt näringsväv i Östersjön påverkas av förändringar i temperatur och miljöegenskaper, samt om vi kan förutspå hur hot, såsom förstörelse av levnadsmiljöer (habitat), kommer påverka ekosystemets tjänster, med utgångspunkt i deras påverkan på näringsväv.

I vår forskning använder vi oss, förutom ekologiska nätverk, av en mängd olika modelleringsmetoder.

Du kan läsa mer om vår forskning på vår engelskspråkiga sida.

Kontakt

Organisation