ER-stress och dess roll i sjukdom

ER-stress

ER-stress är en viktig molekylär koppling i patologin av ett antal sjukdomar inklusive metabola syndromet och neurodegenerativa sjukdomar. Vi vill förstå hur detta är möjligt och finna nya infallsvinklar för diagnos/behandling.

ER chaperoner, potentiella nya terapeutiska mål för folksjukdomar

Det endoplasmatiska retiklet (ER) kan ses som en cellulär fabrik för tillverkning av sekretoriska proteiner. Produktionen av korrekt veckade proteiner är nödvändig för korrekt cellfunktion och viabilitet och för hälsan hos organismen.

ER har en särskild mekanism för strikt kvalitetskontroll av dessa felveckade proteiner, så att de antingen kan repareras och bli funktionella för att gå vidare mot sin destination, eller förstöras. Detta kvalitetskontrollsystem som kallas ER-associeradproteinnedbrytning (ERAD) underlättas av specifika proteiner närvarade i ER som selektivt extraherar obotligt felveckade proteiner för proteolytisk nedbrytning i cytosolen. 

Därför har ER chaperoner och signalmolekyler fått uppmärksamhet som potentiella terapeutiska mål i olika sjukdomar, särskilt de som förknippas med felveckning av proteiner (t.ex. Amyloidos, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom) och metabola syndromet.

ERdj5, ett unik ER chaperon-protein

ERdj5 är ett ER chaperon-protein som vi tidigare har identifierat och beskrivit. ERdj5 är speciell därför att som ett enda protein kan utföra en rad olika funktioner som normalt skulle kräva två till tre distinkta chaperoner. ERdj5 induceras av ER-stress och är en nyckelkomponent i nedbrytningsprocessen av felveckade proteiner, ERAD.

Vår nuvarande forskning

Med tanke på den multifunktionella karaktär ERdj5 fokuserar vår nuvarande forskning om den roll som ERdj5 i olika sjukdomar förknippade med felveckning av proteiner och det metabola syndromet. 

Vi tillämpar tvärvetenskapliga metoder, bland annat histologiska tekniker, molekylärbiologiska metoder och proteomik-bioinformatiska analys på kliniska prover, djurmodeller och in vitro-modeller. 

Bättre förståelse om hur ER stress bidrar till sjukdomspatologin har potential att erbjuda nya sätt att studera dessa sjukdomar, i sökandet efter ett sätt att förhindra dem.

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation