Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi (KKF)

Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en avdelning vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper sedan 1 januari 2021. Avdelningen är en sammanslagning av de tidigare avdelningarna klinisk kemi och läkemedelsforskning.

Kontakta oss

Medarbetare

Forskning

Nyheter

Organisation