Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi (KKF)

Vid avdelningen bedrivs forskning som inkluderar ämnesområdena anestesiologi/intensivvård, farmakologi och klinisk farmakologi, forensiska vetenskaper och klinisk kemi.

Det övergripande målet med forskningen är att förbättra diagnostik och behandling genom att utveckla nya läkemedel, kartlägga och med nya metoder förutse och minska risken för allvarliga biverkningar inom tex cancerbehandling, intensivvård och hemostasrubbningar. Forskningen innefattar också projekt med syfte att lösa brott med hjälp av avancerade analyser och AI, identifiera och karaktärisera nya nätdroger med mera.

Avdelningen undervisar på grund och avancerad nivå inom medicinska-, biomedicinska- och tekniska- utbildningar samt bedriver forskarutbildning.

Kontakta oss

Medarbetare

Forskning

Bild tagen i korridoren på en akutmottagning på ett sjukhus. En vårdpersonal ses gå mot kameran med en brits.

Akutklinikens forskargrupp

Forsknings- och utvecklingsenheten på Akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping startade 2016. Akutkliniken är sedan 2021 Sveriges första universitetssjukvårdsenhet i akutsjukvård och bedriver ett brett forskningsprogram inom akutsjukvård.

bloddroppe i mikroskop med rött ljus

Hemostasforskningsgruppen i Linköping

Vi studerar reglering av blodplättaktivering och interaktion med koagulering från biokemi och gener till kliniska studier på antitrombotiska läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar och hur covid-19 orsakar trombos. Vi utvecklar även metoder för diagnostik.

Skelett, mineralisering och vaskulär kalcifiering

I vår forskargrupp bearbetar vi frågeställningar som avser att öka kunskapen om den normala benomsättningen, men även för att förstå hur benomsättningen förändras vid olika sjukliga tillstånd.

Nyheter

Forskare i labb.

Forskning inom medicin och hälsa får 67 miljoner från VR

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. Forskning vid LiU har beviljats 67 miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om digitala tvillingar, beroende och kronisk smärta.

Medarbetarbild.

Region Östergötlands nya forskningspris går till Daniel Wilhelms

Region Östergötlands nya forskningspris till yngre forskare 2023 går till Daniel Wilhelms, docent och överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Manlig forskare i labbmiljö med blå bakgrund.

13 miljoner till forskning om att lösa mord med AI

Har en person blivit mördad, förgiftad eller kanske dött av sjukdom? Nu har forskare fått 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utveckla metodik för att lösa brott med detaljerade analyser och artificiell intelligens.

Organisation