Korrelerar infektionssymtomen vid covid-19 med virusets smittsamhet och med bildandet av en funktionell och varaktig immunitet? Kan biomarkörer för prediktion av kliniskt förlopp identifieras och användas i klinisk praxis?

Patient lämnar blodprov.SARS-CoV-2 orsakade en enorm sjukdomsbörda under pandemiåren. För att vi ska lyckas förebygga och begränsa konsekvenserna av detta virus, lära oss hur vi bäst vårdar de som är sjuka samt utveckla effektiva läkemedel mot infektionen krävs forskning om hur viruset påverkar oss och förståelse för hur vårt immunförsvar reagerar på det. Syftet med CoViN-studien, som är ett translationellt samarbete mellan Vrinnevisjukhuset/Region Östergötland och LiU, är att undersöka virusnivåer, virusets infektiösa egenskaper och effekten viruset har på vårt medfödda och förvärvade immunförsvar under pågående SARS-CoV-2 infektion och efter att infektionen har läkt ut.

Övergripande syfte med forskningsprojektet

Syftet med studien är att undersöka virusnivåer i olika humana kroppsvätskor, virusets infektiösa egenskaper och effekten viruset har på vårt medfödda och förvärvade immunförsvar under pågående infektion och efter att infektionen har läkt ut.
Studien har resulterat i ett flertal vetenskapliga publikationer.