Fästingburna infektioner och COVID-19: studier i epidemiologi, etiologi, patogenes, immunrespons och klinisk presentation 

Johanna Sjöwalls forskargrupp diskuterar tillsammans.
Foto: John Karlsson

Vi bedriver translationell, patientnära forskning om fästingburna infektioner och COVID-19. Projektsamarbeten utgör grunden för den translationella
forskningen som bedrivs.

Våra forskningsområden

En titt in i vår verksamhet

Ansvarig forskare

Projektsamarbeten

Östergötland

Per-Eric Lindgren
Peter Wilhelmsson
Åsa Nilsdotter-Augustinsson
Sofia Nyström
Marie Larsson
Marie Hagbom
Johan Nordgren
Lennart Svensson
Charlotte Dahle
Jorma Hinkula
Fredrik Iredahl
Laila Hubbert
Chris Anderson
Christopher Sjöwall

Jönköping
Anna J Henningsson
Paula Gyllemark

Kalmar
Ivar Tjernberg
Lisa Labbé Sandelin
Mats Haglund

Falun
Barbro Hedin-Skogman

Västra Götalandsregionen
Christine Wennerås
Daniel Bremell

Åland, Finland
Marika Nordberg
Nellie Carlströmer Berthén
Mathias Grumér

Finland
Jessica Tikkala
Pekka Hytönen
Elisa Kortela

Slovenien
Franc Strle
Dasa Stupica

Frankrike
Nathalie Boulanger

Tyskland
Martin Herrman

Relaterad forskning

Organisation