Feministisk pedagogik

Barn i klassrum.

Detta forskningsområde fokuserar på webbaserad och klassrumsbaserad feministisk pedagogik, institutionalisering av genusstudier samt metoder och analyser inom feministisk didaktik och utbildning.

Det understryker åtgärder för att förstå och aktivt omdefiniera olika begrepp om skillnad. Det reflekterar också kring uppfattningarna om kroppen och meningsskapande rutiner, vilka diskuteras med utgångspunkt från feministisk teori, feministisk filosofi och neurovetenskap. Dessutom tar det upp människa-teknik interaktion (IKT) och de ontologiska, epistemologiska och etiska implikationerna av IKT.

Det fokuserar också på problematisering och komplexifiering av generiska kompetenser som studenterna förväntas uppnå, och den roll som affekter spelar vid undervisning och lärande. Genom att göra det nyssnämnda inom ramen för webbaserad och klassrumsbaserad feministisk pedagogik främjar detta tvärvetenskapliga forskningsområde utvecklingen av kritiskt-kreativa former av undervisning och lärande inom webbaserad och klassrumsbaserad utbildning.

Kontakt

Organisation