Hur påverkar fetma och viktuppgång hos modern graviditeten, förlossningen och det nyfödda barnet?

Hur påverkar moderns fetma förlossningsloppet? Vi har visat att feta kvinnor har ett längre öppningssked under förlossningen. Gäller det samma kvinnor som av olika skäl tvingas sätta igång förlossningen?

Leptin är ett hormon som visat sig kunna påverka livmodermuskelns arbete negativt in vitro och här går vi nu vidare med att studera leptinhalter hos gravida och födande kvinnor i relation till graden av fetma samt i relation till tiden i aktivt värkarbete. Detta projekt sker i samarbete med prekliniska forskarkollegor.

Risken för allvarliga förlossningsbristningar är lägre om kvinnans BMI är högt. Ser bäckenbotten annorlunda ut hos feta kvinnor?

Här undersöker vi perinealkroppens höjd med vaginalt ultraljud i början av förlossningsarbetet. Vi utvärderar också om man har nytta av ultraljud för att diagnosticera skador på den inre slutmuskeln.

Ökar fetma hos modern risken för infektioner efter förlossning?

Förekomsten av någon typ av infektion postpartum, relaterad till förlossningen är drygt 10%. Infektioner av intresse är urinvägsinfektion, livmoderinfektion, bröstinfektion, sårinfektion och sepsis (”blodförgiftning”). Här använder vi alla tillgängliga hälsoregister i Sverige för att ta reda på om det finns någon skillnad mellan feta och normalviktiga kvinnor och om så hur stor eventuell riskökning är. Här kanske man kan identifiera undergrupper relaterade till tex förlossningssätt som borde få förebyggande behandling med antibiotika.

Är fetma hos tonåringar förknippat med lika höga risker under graviditet och förlossning som fetma hos äldre kvinnor?

Här jämför vi det obstetriska och neonatala utfallet hos normalviktiga tonåringar med överviktiga och feta tonåringar men också med kvinnor med låg obstetrisk risk.

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation