Fotografi av Johan D Söderholm

Johan D Söderholm

Professor

Uppkomstmekanismer för kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

Jag forskar om uppkomstmekanismer för sjukdomsgruppen kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, framför allt Crohns sjukdom och ulcerös colit. Intresset väcktes i möten med unga patienter under arbete på kirurgisk avdelning före läkarstudierna.

Mag-tarmkanalens främsta uppgift är matsmältning och upptag av vätska och näringsämnen, men tarmen har också en viktig skyddande roll. Tarmslemhinnan utsätts, via födan och från tarmens egen bakterieflora, ständigt för ämnen som kan starta en inflammatorisk reaktion om de tas upp i kroppen på ett felaktigt sätt. Slemhinnans förmåga att känna igen och förhindra upptag av dessa ämnen kallas tarmens barriärfunktion.

I mitt avhandlingsarbete kartlades tarmbarriären vid Crohns sjukdom, och det är nu väletablerat att en störd barriär är en viktig faktor vid sjukdomsuppkomsten. Under min tid som gästforskare vid McMaster University studerade jag hur nerver och immunsystem reglerar tarmslemhinnans funktion och vilken betydelse detta har vid till exempel stress och inflammation.

Jag leder nu en forskargrupp med både mer basvetenskapligt inriktade och kliniskt verksamma doktorander. Där studerar vi bland annat basala sjukdomsmekanismer relaterade till tarmbarriären, effekten av olika medicinska behandlingar och probiotika (”nyttiga bakterier”) på tarmslemhinnan, samt hur inflammation påverkar läkningen efter tarmkirurgi.

Projekten syftar till ökad kunskap kring inflammatorisk tarmsjukdom för att kunna förbättra omhändertagandet av patienter och hitta nya behandlingsprinciper för dessa kroniska sjukdomar.

JohanDS-fogrupp

Forskning i framkant

Crohns sjukdom: tarmbakterier på gott och ont

Varje år insjuknar runt 400 svenskar i Crohns sjukdom – en obotlig tarminflammation som främst drabbar unga och som kan leda till diarré, svåra smärtor och varbölder i buken. Johan Dabrosin Söderholm, professor i kirurgi, har forskat om sjukdomen sedan 90-talet. Här föreläser han i serien Forskning i Framkant.

Forskargrupp

Publikationer

2023

Maria Ling Lundström, Christer Peterson, Maria Lampinen, Charlotte R. H. Hedin, Åsa V. Keita, Robert Kruse, Maria K. Magnusson, Carl Mårten Lindqvist, Dirk Repsilber, Mauro D'Amato, Henrik Hjortswang, Hans Strid, Anders Rönnblom, Johan D Söderholm, Lena Öhman, Per Venge, Jonas Halfvarson, Marie Carlson (2023) Fecal Biomarkers of Neutrophil and Eosinophil Origin Reflect the Response to Biological Therapy and Corticosteroids in Patients With Inflammatory Bowel Disease Clinical and Translational Gastroenterology, Vol. 14, Artikel e00605 Vidare till DOI
R. Kalla, A. T. Adams, J. K. Nowak, D. Bergemalm, S. Vatn, N. A. Ventham, N. A. Kennedy, P. Ricanek, J. Lindstrom, Johan D Söderholm, M. Pierik, M. DAmato, F. Gomollon, C. Olbjorn, R. Richmond, C. L. Relton, J. Jahnsen, M. H. Vatn, J. Halfvarson, J. Satsangi (2023) Analysis of Systemic Epigenetic Alterations in Inflammatory Bowel Disease: Defining Geographical, Genetic and Immune-Inflammatory influences on the Circulating Methylome Journal of Crohn's & Colitis, Vol. 17, s. 170-184 Vidare till DOI
Linda Gerdin, Ana M. Gonzalez-Castro, Ann-Charlott Ericson, Mats Persborn, Javier Santos, Susanna Walter, Åsa Keita, Maria Vicario, Johan D Söderholm (2023) Acute psychological stress increases paracellular permeability and modulates immune activity in rectal mucosa of healthy volunteers United European Gastroenterology journal, Vol. 11, s. 31-41 Vidare till DOI

Forskningsområde