Behöriga att söka plats i forskarskolan är forskarstuderande eller antagna till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet

Sökande ska vara antagen till utbildning på forskarnivå eller vara i antagningsprocess till forskarutbildning

Särskild behörighet

Behöriga att söka plats i forskarskolan är anställda inom Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län samt anställda hos privata vårdgivare med avtal och anställda inom kommuner och tillhörande medverkande län. Den sökande ska ha tillsvidareanställning eller annat längre åtagande inom en verksamhet som är relevant för Nära vård. Den sökandes forskningsprojekt ska också vara relevant för kunskapsområdet Nära vård.

Urval och antagning

Urval och prioritering sker enligt nedanstående principer och därtill görs en fördelning av platser till respektive region/län. Antagen doktorand är knuten till forskarskolan fram till disputation.

Forskningsprojektets relevans

I urvalsprocessen beaktas forskningsprojektets relevans för Nära vård och nytta för invånarna i Sydöstra sjukvårdsregionen

Fas i forskarutbildningen (prioriteras enligt nedanstående)

1) Forskarstuderande som ännu inte genomfört halvtidsseminarium
2) Forskarstuderande som genomfört halvtidsseminarium
3) Blivande forskarstuderande i antagningsprocess som har fastställt datum för uppstarts-/antagningsseminarium

Professionell bakgrund, verksamhet och geografisk spridning

Vid urvalet eftersträvas att de forskarstuderande som antas till forskarskolan speglar den variation och bredd av professioner som är verksamma inom Nära vård
Vid antagning eftersträvas även geografisk spridning inom de regioner/län som ingår i samarbetet och fördelat över olika verksamheter inom Nära vård.