I den avancerade kursen får doktoranden förutsättningar att fördjupa sin forskning genom att återvända till teorier och principer för nära vård och konsekvenser för praktik i ett vidare samhällsperspektiv.

Här omfattas också perspektiv som brukarmedverkan och implementering, vilket medför att du som doktorand utrustas att omsätta nära vård i din forskning. Kursen vänder sig till dig som gått grundkursen (eller har motsvarande förkunskap) och vill fördjupa dig i nära vård i din forskning.
Kursen på avancerad nivå ges årligen april-maj vid Linköpings universitet, på Campus US.